nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες Siemens για μεταδιδακτορική έρευνα

Αθήνα 25.9.2014, 23:45

Ποιός δεν θυμάται τον -επαίσχυντο κατά πολλούς- συμβιβασμό του ελληνικού δημοσίου με την εταιρεία Siemens. Καρπός αυτού του συμβιβασμού είναι οι μεταδιδακτορικές υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα, που προκηρύσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ενδεικτικά, οι υποτροφίες αυτές θα δοθούν: 25 στον επιστημονικό τομέα της ενέργειας, 25 στον τομέα της Υγείας, 25 στον τομέα της Βιομηχανίας και 25 στον τομέα Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη - Περιβάλλον.

Η διάρκεια κάθε υποτροφίας είναι το ανώτερο έως 24 μήνες και καθορίζεται από την επίδοση του υποτρόφου και από τη βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα. Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 και μεταγενέστερη της 30ής Σεπτεμβρίου 2014.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι 27 Οκτωβρίου 2014 στο ΙΚΥ.

* Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
SIEMENS 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 -15 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 2/737398/ΔΠΔΑ/22-9-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2527/Β/23-9-2014) προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως: 
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ 
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης. 
Ειδικότερα, οι υπό προκήρυξη ειδικεύσεις ανά επιστημονικό τομέα περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας 
Ενεργειακά Συστήματα 
Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Διατάξεις και Συστήματα Αποφάσεων 
Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Αποκεντρωμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας 2
Επεμβατική Ακτινολογία 
Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων 
Ιατρική Τηλεμετρία και Τηλεματική - Βιοϊατρική Τεχνολογία 
Ιατρική Φυσική- Ακτινοφυσική - Ακτινοδιαγνωστική/ 
Ακτινοθεραπεία & Πυρηνική Ιατρική 
Υπολογιστική Νευροεπιστήμη - Νευροπληροφορική 
Βιοπληροφορική - Ιατρική Πληροφορική 
Ηλεκτρονικά Συστήματα Υγείας 
Μοριακή Βιολογία - Γενετική 
Βιοτεχνολογία - Μοριακή Βιοτεχνολογία 
Βιοχημεία - Κυτταρική Βιολογία 
Κλινική και Μοριακή Ανοσολογία 

ΥΓΕΙΑ 
Μοριακή Ιατρική - Αναγεννητική Ιατρική 
Βιομηχανικός Σχεδιασμός 
Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων 
Μηχατρονική 
Βιομηχανική Τεχνολογία 
Ναυτική Τεχνολογία 
Τεχνολογία Οργάνων Μέτρησης & Ελέγχου 
Νανοτεχνολογία & Εφαρμογές 
Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής 
Βιομηχανικός Αυτοματισμός και Έλεγχος 
Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών 
Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός 
Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών 
Βιώσιμη Κινητικότητα και Δίκτυα Μεταφορών 
Μηχανική των Υποδομών και του Περιβάλλοντος 
Μηχανική Μάθηση 
Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών & Αντισεισμικός σχεδιασμός 
Συστήματα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης κυκλοφορίας 
Σχεδιασμός και υλοποίηση οδικών και σιδηροδρομικών συστημάτων Εφαρμογές τηλεματικής 
Υποδομή ηλεκτρικών οχημάτων & Ηλεκτροκίνηση μέσων σταθερής τροχιάς 
Αστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
α) Οι Έλληνες πολίτες, ή οι πολίτες άλλων κρατών με ελληνική εθνικότητα. 
β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής. 
γ) Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα. 
δ) Οι διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την αναγόρευσή τους. 
ε) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 
στ) Οι υποψήφιοι που έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας που ξεκινά από την έναρξη του ακαδ. έτους 2014-2015 (από 1/9/2014 έως το αργότερο 30/9/2014). 
ζ) Οι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000,00€. 
η) Όσοι δεν χρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν εργάζονται με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα. 
θ) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι: έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 27 Οκτωβρίου 2014 
Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως 27 Οκτωβρίου 2014 στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. 
Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. 
Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται αποδεκτό. 
Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή έναρξης της υποτροφίας, ή ενδιάμεσα.
Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή για την ίδια μεταδιδακτορική έρευνα. Δεν χρηματοδοτείται η ίδια μεταδιδακτορική έρευνα δύο φορές. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. 
Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται. 
Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων.
Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
i. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (1) , με αναγραφή του τελικού βαθμού. 
ii. Τίτλο αναγόρευσης διδάκτορα ή βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής με βαθμό ΆΡΙΣΤΑ (2) 
Επισημαίνεται ότι, δεν πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από το έτος αναγόρευσης σε διδάκτορα. 
iii. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης (επίπεδο C1) Αγγλικής γλώσσας. 
iv. Τρεις συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. 
v. Επίσημη βεβαίωση του ΑΕΙ ή του ερευνητικού κέντρου της Ελλάδας υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα από την οποία να προκύπτει ότι εκπονούν τη μεταδιδακτορική τους έρευνα κατά το ακαδ. έτος 2014-2015, το θέμα αυτής, η ημερομηνία έναρξης και η προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσής της. Επισημαίνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 και μεταγενέστερη της 30ης Σεπτεμβρίου 2014. 
vi. Βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα ότι το θέμα της εμπίπτει στην εξειδίκευση που έχει ενταχθεί η αίτηση του υποψηφίου. 
vii. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό τύπου Α΄. 
viii. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
ix. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους . 
x. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης δεν θα χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν θα εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα. 
xi. Βιογραφικό Σημείωμα, βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου Europass 
xii. Τουλάχιστον δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1Ο, 2Ο ,κλπ. όνομα) και με άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει πάνω σε κάθε δημοσίευση τον πιο πρόσφατο δείκτη απήχησης (impact factor) (3) του περιοδικού στο οποίο έχει γίνει η δημοσίευση. 
xiii. Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας και σύντομη περιγραφή του θέματός της (έως 2.000 λέξεις) (4)
Για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα, εφόσον διατίθενται: 
xiv. Έως τέσσερις (εκτός των δύο υποχρεωτικών) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1ο, 2ο, κλπ. όνομα). Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφει πάνω σε κάθε δημοσίευση τον πιο πρόσφατο δείκτη απήχησης (impact factor) (5του περιοδικού στο οποίο έχει γίνει η δημοσίευση. 
xv. Έως τρεις προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε διεθνή συνέδρια (1ο, 2ο, κλπ όνομα). 
xvi. Έως τρία ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος μνεία). 
Αιτήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους υπό προκήρυξη επιστημονικούς τομείς και εξειδικεύσεις και δεν συνοδεύονται από όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά δικαιολογητικά ή δεν έχουν υποβληθεί πλήρως με τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη δεν αξιολογούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 
Η αξιολόγηση θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων, ιδρυμάτων της Ελλάδας. Η επιτροπή των αξιολογητών θα αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων ανά επιστημονικό τομέα. Οι αξιολογητές θα προκύψουν από το μητρώο αξιολογητών του Ι.Κ.Υ., βάσει αντικειμενικών και ποιοτικών κριτηρίων, και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που το Ι.Κ.Υ. έχει απευθύνει στα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι.) της χώρας. Τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ορίζονται από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων. 
Κριτήρια επιλογής και βαθμολογικές κλίμακες. 
α. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, έως έξι, σε διεθνή περιοδικά με κριτές (1ο, 2ο, κλπ όνομα), εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικές με άμεση συνάφεια προς το θέμα της διδακτορικής διατριβής (2-36 μόρια). 
Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν έως έξι δημοσιεύσεις (υποχρεωτικά δύο), στις οποίες συμμετείχαν ως πρώτο, δεύτερο, κλπ. όνομα. Για κάθε δημοσίευση μπορούν να λάβουν από δύο έως έξι μόρια (όταν αναφέρονται ως πρώτο όνομα), βάσει της επιστημονικής απήχησης του περιοδικού και από ένα έως τρία μόρια (όταν αναφέρονται ως δεύτερο, κλπ. όνομα) και βάσει της επιστημονικής απήχησης του περιοδικού. 
β. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε διεθνή συνέδρια (1ο, 2ο, κλπ. όνομα): έως τρεις παρουσιάσεις (0-12 μόρια). 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναφέρουν έως τρεις παρουσιάσεις σε συνέδρια όπου μετείχαν ως πρώτοι, δεύτεροι, κλπ. ομιλητές. Για κάθε παρουσίαση μπορούν να λάβουν έως τέσσερα μόρια (όταν αναφέρονται ως πρώτο όνομα) ή έως δύο μόρια (όταν αναφέρονται ως δεύτερο, κλπ. όνομα). 
γ. Ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών, ατομικά ή ως μέλος ομάδων κατά τη διάρκεια των σπουδών του υποψηφίου (1ο, 2ο, 3ο βραβείο ή εύφημος μνεία): αναφορά έως τριών βραβείων (0-24 μόρια) (6) 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναφέρουν έως τρία βραβεία που αποκτήθηκαν μέσω ελληνικών ή  διεθνών διαγωνισμών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για κάθε βραβείο μπορούν να λάβουν οκτώ μόρια (όταν έχουν πρώτο βραβείο) ή έξι μόρια (όταν έχουν δεύτερο βραβείο) ή τέσσερα μόρια (όταν έχουν τρίτο βραβείο) ή δύο μόρια (όταν έχουν εύφημο μνεία). 
δ. Θέμα μεταδιδακτορικής έρευνας και σύντομη περιγραφή αυτού (1-28 μόρια). 
Στο κριτήριο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν μόνο βραβεία/ διακρίσεις που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε επιστημονικούς διαγωνισμούς. Βραβεία λόγω επίδοσης από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα του Ι.Κ.Υ., δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς κ.ά. που απονέμονται χωρίς αξιολόγηση δεν μοριοδοτούνται. 
Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 12 μόρια δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες υποψηφίων υποτρόφων του προγράμματος. 
Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι ονομαστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων υποτρόφων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό τομέα. Οι πίνακες αυτοί  επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως 24 μήνες και καθορίζεται από την επίδοση του υποτρόφου και από τη βεβαίωση του επιβλέποντος τη μεταδιδακτορική έρευνα. Η ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 και μεταγενέστερη της 30ής Σεπτεμβρίου 2014.
Ο/ η υπότροφος υποχρεούται με τη λήξη της υποτροφίας να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ.: 
α) αντίγραφο μεταδιδακτορικής έρευνας και επίσημη βεβαίωση του επιβλέποντος για την περάτωσή της, β) παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας σε ένα τουλάχιστον διεθνές συνέδριο και 
γ) δημοσίευση δύο ερευνητικών εργασιών (η μία εξ αυτών μπορεί να είναι ανασκόπηση) σε περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας. 
Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αίτησης του υποψηφίου μπορεί να δοθεί παράταση κατάθεσης των παραδοτέων το αργότερο έως 31/12/2016. 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., όπου ορίζονται οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας. 
β) Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν γίνονται παραδεκτές. 
γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προκηρυγμένη θέση εκάστου επιστημονικού τομέα, η επιλογή 
του/ των υποψηφίου/ων υποτρόφων θα γίνει από την ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης. 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
Οι οικονομικές παροχές αφορούν στα μεικτά ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στους υποτρόφους, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα λαμβάνει ο υπότροφος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης πριν την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (3,6 % χαρτόσημο υποτροφιών). 
Στους υποτρόφους χορηγούνται: 
α. Μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€). 
β. Δαπάνες για αναλώσιμα εργαστηριακά έξοδα ποσό ύψους μέχρι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(2.900,00€) ετησίως. 
γ. Δαπάνες για μετακίνηση και έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις ποσό ύψους έως χίλια ευρώ (1.000,00€) κατ’ έτος. 
Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του ΙΚΥ. 
Ενστάσεις επί των παρόντων κανονιστικών διατάξεων δεν γίνονται δεκτές. 

Επισημάνσεις:
1. Υποψήφιος, κάτοχος πτυχίου / διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση ισοτιμίας 
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). 
2. Υποψήφιος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλει απαραιτήτως και βεβαίωση 
ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα). Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων 
σπουδών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής καθορίζεται από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Α΄ ή Β΄ Τμήμα) και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις
ισοτιμιών, που χορηγούνται από αυτό. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν 
αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, το ανωτέρω όργανο καθορίζει τη βαθμολογική 
αντιστοιχία κατ' εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και 
αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου 
ελληνικού Α.Ε.Ι. 
3. Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ISI. 
4. Προδιαγραφές διαμόρφωσης πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας: η πρόταση πρέπει να έχει την ακόλουθη 
δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) 
Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα, (έως 2000 λέξεις αυστηρά) (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία (η βιβλιογραφία
δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).
5. Από τα Proceedings Συνεδρίων συμπεριλαμβάνονται μόνον όσα βρίσκονται στο σύστημα ISI. 
6. Στο κριτήριο αυτό θα πρέπει να αναφερθούν μόνο βραβεία/ διακρίσεις που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε επιστημονικούς διαγωνισμούς. Βραβεία λόγω επίδοσης από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα του Ι.Κ.Υ., δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς κ.ά. που απονέμονται χωρίς αξιολόγηση δεν μοριοδοτούνται. 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved