nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Πώς θα χορηγηθούν από το ΙΚΥ υποτροφίες για μεταδιδακτορικές σπουδές

Αθήνα 24.8.2016, 11:45

Τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, περιγράφει κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Οικονομίας.

Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων»-1ος κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο.

Το ΙΚΥ θα προκηρύξει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά 289 θέσεων σε τρεις επιστημονικούς τομείς (Φυσικές επιστήμες και επιστήμες μηχανικού, Επιστήμες ζωής και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες), με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της ημεδαπής.
2. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των εφτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους ή από το έτος επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση), ήτοι από το έτος 2009 και μετά.
3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
4. Να έχουν βεβαίωση από το μέλος ΔΕΠ, ΕΠ ή ερευνητή βαθμίδας Γ' και άνω, ότι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.
5. Να μην έχουν ήδη εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.
6. Να μην εκπονούν άλλη μεταδιδακτορική έρευνα σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
7. Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
8. Να μην εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας α) στο δημόσιο τομέα με σχέση απασχόλησης αορίστου χρόνου ή ως μόνιμοι υπάλληλοι ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.
9. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν αναβολή κατάταξης που να επαρκεί για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής τους έρευνας. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.
• Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
• Τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο άλλης Σύμβασης Υποτροφίας με το ΙΚΥ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
• Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
• H γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.
• Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα πεδία δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται.
• Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, που δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
• Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων - ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2602/2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved