nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Δύο υποτροφίες εξωτερικού για νομικούς από την Ακαδημία Αθηνών (17/2/07)


Aθήνα 17.2.2007, 15:02
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, σε πτυχιούχους τμημάτων Νομικής Ελληνικών Πανεπιστημίων, δύο υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία ή Ιταλία) στο Διεθνές Δίκαιο, από τα έσοδα της δωρεάς Ιωάννη Ζάρρα (Ίδρυμα "Τύρναβος").

Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι εξής:
Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη (2007-2008, 2008-2009) ή τέσσερα συνεχή εξάμηνα κατά τη διάρκεια των ετών 2008 και 2009, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα της δωρεάς επαρκούν.

Το ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ το μήνα. Επίσης στους υπότροφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής τους μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ελληνικών Πανεπιστημίων, με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Απριλίου 2007 και ώρα η 10η πρωινή.

Oι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό Δίκαιο
β) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Επίσης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες των γλωσσών τούτων. Η επιτυχία σε μία από τις ανωτέρω τέσσερις ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στα δύο μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσει στην ξένη γλώσσα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14).

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας και λήγει μετά την παρέλευση του δευτέρου συνεχούς ακαδημαϊκού έτους ή του τετάρτου εξαμήνου (βλ. άρθρο 1).

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τη χώρα που επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών.
β) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
γ) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικό με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την Ακαδημία Αθηνών, των δικαιολογητικών β) και γ) απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται υποχρεωτικά από την Ακαδημία Αθηνών.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/23.8.1941, τευχ. Α΄) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της δωρεάς Ιωάννη Ζάρρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved