nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Δύο υποτροφίες για σπουδές στο βιολοντσέλο (17/2/07)


Αθήνα 17.2.2007, 18:35
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δύο υποτροφιών για ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό στη Μουσική (Βιολοντσέλο), για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, από τα έσοδα της δωρεάς Δημητρίου Τσάμη. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 5 Μαρτίου 2007.

Η διάρκεια των υποτροφιών θα είναι ετήσια, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίσουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα της δωρεάς Δημητρίου Τσάμη επαρκούν.

Οι υπότροφοι πρέπει να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.

Οι χώρες στις οποίες οι υπότροφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Αγγλία και η Αυστρία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίπλωμα βιολοντσέλου αναγνωρισμένου ωδείου και να μην έχουν υπερβεί το 36o έτος της ηλικίας τους.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν για τη διαπίστωση των απαραιτήτων προσόντων τους, μουσικών και τεχνικών, στο βιολοντσέλο.
Επίσης, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική αναλόγως της χώρας στην οποία επιθυμούν να μεταβούν, προαιρετικά δε, με αίτησή τους και σε περισσότερες των γλωσσών τούτων. Η επιτυχία σε μία από τις ανωτέρω τέσσερις ξένες γλώσσες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στην εξέταση για τη διαπίστωση των απαραιτήτων προσόντων του στο βιολοντσέλο.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει, στην εξέταση για τη διαπίστωση των προσόντων του στο βιολοντσέλο, βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να συγκεντρώσει στην ξένη γλώσσα μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28) για την εξέταση της ξένης γλώσσας και στο Ωδείο Αθηνών (οδός Βασ. Γεωργίου Β΄17-19 και Ρηγίλλης) για την εξέταση προς διαπίστωση των απαραιτήτων προσόντων των υποψηφίων στο βιολοντσέλο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 19η Μαρτίου 2007 και ώρα η 10η πρωινή.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, που αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του συμβολαίου υποτροφίας και λήγει μετά παρέλευση ενός έτους.

Το ποσό της μηνιαίας χορηγίας κάθε υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και μετά τη λήξη των σπουδών τους τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τη χώρα που επιθυμούν να μεταβούν για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών.
β) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
γ) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σχετικό με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους).
στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την Ακαδημία Αθηνών, των δικαιολογητικών β) και γ) απαιτείται φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται υποχρεωτικά από την Ακαδημία Αθηνών.

Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού παροχής υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του από 23 Αυγούστου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. τευχ. Α΄ αριθ. Φυλ. 286), του άρθρου 10 του Ν. 1583/85, Φ.Ε.Κ. 222/ 31.12.1985, τευχ. Α΄, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της δωρεάς Δημητρίου Τσάμη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved