nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
ΙΚΥ: Πέντε υποτροφίες εξωτερικού για διδακτορική διατριβή στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δικαίο

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.10.2019, 18:37

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει συνολικά 5 θέσεις υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου».

Οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής των δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών, που καταρτίστηκε με Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του ΙΚΥ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, περιγράφονται σε κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 157098/Ζ1

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Όροι και διαδικασίες επιλογής δικαιούχων στο
πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για
σπουδές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής) στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Σχεδίου που καταρτίστηκε με την
από 18-12-2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ
ΙΚΥ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1825/1951 (ΦΕΚ
126/Α’/1951) «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ
109/Α’/1993) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 6 του ν. 3966/2011
(ΦΕΚ 118/Α’/2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 3 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143/Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 1 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
83), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 12β, 51 και 62 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 1147) όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ
Α’ 17), «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α’/2005).
9. Το π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ 306/Α’/1999) «Οργανισμός
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)».
10. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
12. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
13. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
14. Την 6632/Υ1/25.07.2019 (Β’ 3009) απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη».
15. Την 340/18.7.2019 (Β’3051) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη».
16. Την 122797/Γ1/30.07.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 523) απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
17. Τις διατάξεις της αριθμ. 50317/Ζ1/24.3.2016 (Φ.Ε.Κ.
Υ.Ο.Δ.Δ. 184) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υπο-
τροφιών (ΙΚΥ)».
18. Την από 20-6-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΥ (Συν.
22η/20-6-2019).
19. Την με αριθμ. Φ.1/Γ/437/139592/Β1/10-9-2019 ει-
σήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του ΙΚΥ, η οποία
καλύπτεται εξολοκλήρου από ισόποση χρηματοδότηση
της ETE προς το ΙΚΥ.
21. Την από 18-12-2017 σύμβαση μεταξύ ΙΚΥ και ETE,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 29-5-2018 σύμ-
βαση μεταξύ ΙΚΥ και ETE, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
Τους όρους και τις διαδικασίες επιλογής δικαιούχων
στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για σπου-
δές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)
στο εξωτερικό κατ’ εφαρμογή της από 18-12-2017 συνα-
φθείσας Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών και της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας, ως ακολούθως:
Όροι και διαδικασία επιλογής δικαιούχων στο πλαί-
σιο του προγράμματος υποτροφιών για σπουδές τρίτου
κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) στο εξωτε-
ρικό κατ’ εφαρμογή της από 18-12-2017 συναφθείσας
Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της
παρούσης απόφασης προκηρύσσει συνολικά 5 θέσεις
υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής δι-
ατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του
«Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.).
3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε
οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν
άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή
έρευνα διδακτορικού επιπέδου.
5. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του
ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλα-
βαν από την αιτία αυτή.
6. Είναι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πα-
νεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό
πτυχίου από 7,00 και άνω.
7. Έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά σε Ίδρυμα της αλ-
λοδαπής από το ακαδ. έτος 2018-2019 και έχουν εξασφα-
λίσει επίσημη σχετική βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται
το θέμα της διδακτορικής διατριβής, η γλώσσα εργασίας
καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθη-
γητή. Στην βεβαίωση αυτή θα πρέπει επίσης να αναγρά-
φεται ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υπο-
ψηφίου εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα «Διεθνές και
Ευρωπαϊκό Δίκαιο». Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα
πρέπει να έχουν αποδοχή του θέματος από επιβλέποντα
καθηγητή της αλλοδαπής έως τις 30-6-2018.
8. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού άριστης γνώσης
(επιπέδου C2) της γλώσσας, η οποία αποτελεί γλώσσα
εργασίας στο πανεπιστήμιο στο οποίο θα διεξαχθεί η
διδακτορική έρευνα.
9. Οι άγαμοι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν
εισόδημα μικρότερο των 30.000 € ή οικογενειακό συνο-
λικό δηλωθέν εισόδημα (έγγαμοι και εξαρτώμενα μέλη)
μικρότερο των 75.000 € κατά το φορολογικό έτος 2017.
10. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπο-
τροφίας:
α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέ-
ση εργασίας αορίστου χρόνου ή
β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης αορίστου χρόνου.
11. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτη-
θούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη
έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή
(δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της υποτροφίας.
12. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατι-
ωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της
οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας
και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Γενικά
Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι
υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χω-
ρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατ’
αρχάς ηλεκτρονικά και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.
2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά εντός προθεσμίας που ορίζεται από το ΙΚΥ μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής-πλατφόρμας στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: https://applications.iky.gr
Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.
Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά
στην πρόταση διδακτορικής διατριβής υποψηφίων το
οποίο μπορεί να είναι διατυπωμένο, είτε στην Ελληνική,
είτε στην Αγγλική γλώσσα. Με την υποβολή των αιτήσε-
ων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους
όρους της παρούσας απόφασης καθώς και το γεγονός
ότι η διαδικασία δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση
του ΔΣ του ΙΚΥ, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί
με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υπο-
ψήφιος παρέχει τη συναίνεσή του για την τήρηση και
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε
ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπη-
ρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από
το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργα-
νισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω
δεδομένων.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία
της αίτησης μετά τη οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.
Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται
επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρ-
χείου PDF (μεγ. 5 Mb):
- Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προ-
τύπου «Europass» κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέ-
ρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυ-
χιακοί τίτλοι, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών,
οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργα-
σιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής
διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής
επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδί-
κευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής
διατριβής.
- Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις
με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή,
(γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/
υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία και (στ) Χρονο-
διάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη
διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες. Επισημαίνεται ότι το
χρονοδιάγραμμα αναφέρεται στον συνολικά απαιτού-
μενο για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής
χρόνο, αρχομένης από την ημερομηνία εγγραφής του
υποψηφίου σε Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο της αλλοδα-
πής. Η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας αναφέρεται
στην μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης από το ΙΚΥ, αρ-
χομένης από την έναρξη της διδακτορικής διατριβής και
πάντως όχι νωρίτερα της 1nς/9/2018 και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 36 συνεχόμενους μήνες επί ποινή απα-
ραδέκτου της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδό-
τηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης/8/2021.
- Περίληψη (abstract) πρότασης διδακτορικής διατρι-
βής (όπως στην πρόταση ανωτέρω).
- Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής
διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).
Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δή-
λωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι:
α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αλη-
θή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμε-
τοχής του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας πρόσκλησης,
β) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της πα-
ρούσας πρόσκλησης,
γ) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,
δ) δεν χρηματοδοτείται και δεν θα χρηματοδοτηθεί για
την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη έρευνα με
συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια,
ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της
υποτροφίας,
ε) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτρο-
φίας i) στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή ii) στον ιδιωτικό το-
μέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου
χρόνου,
στ) εάν έχει λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του
ΙΚΥ, ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέ-
λαβε από την αιτία αυτή.
ζ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που
περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε
ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπη-
ρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από
το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργα-
νισμούς και Φορείς,
η) δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνει
άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές
ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου,
θ) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύ-
λακτα τους όρους της παρούσας καθώς και ότι το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται κατά πλήρη διακριτική
ευχέρεια του, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει τη
διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών με το ίδιο ή και
άλλο περιεχόμενο.
Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρ-
μόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/
1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα
πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώ-
μενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλε-
κτρονικής υποβολής.
Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα που
εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βά-
σει του επιστημονικού τομέα στον οποίον εμπίπτουν οι
προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου. Οι υπο-
ψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη ένταξης στον
συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα της αίτησης υποψη-
φιότητας τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να
αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων.
3. Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή -
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρο-
νικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι θα λά-
βουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι
οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορίσει το ΙΚΥ, να
αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή
(σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με ταχυμεταφορά (courier)
ή να υποβάλουν ιδιοχείρως στο Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών (ΙΚΥ -Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34,
Νέα Ιωνία):
Ι. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική
αίτηση.
II. Πρόταση διδακτορικής διατριβής εκτυπωμένη από
την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον
κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).
III. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής
διατριβής, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλε-
κτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υπο-
βολής της αίτησης).
IV. Βιογραφικό σημείωμα, εκτυπωμένο από την ορι-
στικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).
V. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου σε ισχύ.
VI. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή TEI με βαθμό
7,00 και άνω. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός
πτυχίου, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εν
λόγω ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της
αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας
του αλλοδαπού πτυχίου. Ενδεχόμενη παράλειψη προ-
σκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας συ-
νεπάγεται απαράδεκτο της αίτησης.
VII. Επίσημη βεβαίωση από το Ίδρυμα της αλλοδα-
πής, στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ημερομη-
νία εγγραφής, το θέμα της διδακτορικής διατριβής, η
γλώσσα συγγραφής καθώς και το ονοματεπώνυμο του
επιβλέποντος καθηγητή. Στο εν λόγω έγγραφο θα ανα-
γράφεται απαραιτήτως ότι το θέμα της διδακτορικής
διατριβής του υποψηφίου εμπίπτει στον επιστημονικό
τομέα «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο». Επισημαίνεται ότι
η εγγραφή του υποψηφίου θα πρέπει να έχει γίνει εντός
του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
VIII. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της
γλώσσας εργασίας του πανεπιστημίου στο οποίο θα δι-
εξαχθεί η διδακτορική έρευνα.
IX. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου για το φορολογικό έτος 2017. Στην περίπτωση
που ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορο-
λογικής δήλωσης και δεν εμφανιζόταν ως εξαρτώμενο
μέλος κατά το προαναφερθέν φορολογικό έτος, οφείλει
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν
ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το
φορολογικό έτος 2017, αναφέροντας ειδικά τον σχετικό
λόγο απαλλαγής του.
Χ. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρα-
τολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η δι-
άρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό
θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια της
υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής1.
4. Παραδεκτό της αίτησης -
Επιλεξιμότητα αίτησης υποψηφιότητας
4.1. Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες δεν θα υποβλη-
θούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παρόν κεφά-
λαιο διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν
υπ’ όψιν στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.
4.2. Αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β, απορρίπτο-
1 Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν
λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδα-
κτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από
τον ν. 3421/2005 (ΦΕΚ τ.Α’/302/13-12-2005) προϋποθέσεις να του
χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας και
των διδακτορικών σπουδών.
νται ως μη επιλέξιμες κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στο Κεφάλαιο Δ’ της παρούσας. Επιπροσθέτως, αιτήσεις
υποψηφιότητας οι οποίες δεν είναι ορθώς και πλήρως
συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ της
παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
1. Έλεγχος Επιλεξιμότητας Αιτήσεων.
1.1. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο
επιλεξιμότητας των αιτήσεων. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις
(κατά το εδάφιο 4.2 της παρ. 4, του κεφ. Γ της παρού-
σας απόφασης) τοποθετούνται σε Πίνακα Μη Επιλέξιμων
Αιτήσεων, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΙΚΥ και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα
του ΙΚΥ.
1.2. Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνο κατά του
Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, εντός τριών (3) εργα-
σίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίηση του
στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο
ΙΚΥ ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή
(σφραγίδα ταχυδρομείου) ή διά μέσου εταιρίας ταχυ-
μεταφορών (courier) και εξετάζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΙΚΥ. Οι ενιστάμενοι υποψήφιοι ενημε-
ρώνονται εγγράφως για την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από
τη λήψη της.
2. Αξιολόγηση αιτήσεων
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που πληρούν τις
προϋποθέσεις της προκήρυξης θα γίνει εξατομικευμέ-
να, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της παρ. 3 του
παρόντος κεφαλαίου, από δύο έως πέντε ανεξάρτητους
αξιολογητές. Οι αξιολογητές επιλέγονται, κατόπιν σχε-
τικής τους δήλωσης διαθεσιμότητας, από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΙΚΥ, βάσει της επιστημονικής και ακαδη-
μαϊκής τους προσφοράς στον προκηρυγμένο επιστη-
μονικό τομέα και προκύπτουν από το Πληροφοριακό
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και το Μητρώο Αξιολογητών του ΙΚΥ.
3. Κριτήρια - Βαθμός αξιολόγησης.
3.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των
ακόλουθων κριτηρίων τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:
Α. Βαθμός πτυχίου [14 - 20 μόρια] με ακρίβεια δύο (2)
δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται
με το συντελεστή 2.
Β. Βιογραφικό σημείωμα [1-20 μόρια] με ακρίβεια ενός
(1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ-
σών, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή
περιοδικά, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις
σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια, ελληνικά ή διεθνή βρα-
βεία επιστημονικών διαγωνισμών, καθώς και οποιαδήπο-
τε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη
διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην απόκτηση επι-
στημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, όπου
εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.
Γ. Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής δια-
τριβής [0-60 μόρια].
i. αρτιότητα [1 - 25], με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού
ψηφίου,
ii. πρωτοτυπία [0 - 30], με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού
ψηφίου,
iii. ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα [0 - 5], με ακρίβεια ενός
(1) δεκαδικού ψηφίου.
3.2. Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές.
Η τελική βαθμολογία της ισούται με το μέσο όρο του
βαθμού των δύο αξιολογητών (συμπεριλαμβανομένου
του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση βαθμολογικής
απόκλισης μεγαλύτερης των τριάντα (30) μονάδων, η
αξιολόγηση ανατίθεται και σε τρίτο αξιολογητή κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος. Η τελική
βαθμολογία, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το
μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμών ή από τον
μέσο όρο των βαθμών και των τριών (3) αξιολογητών
στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους ισαπέχουν.
3.3. Αιτήσεις υποψηφιότητας με μέσο όρο βαθμο-
λογίας μικρότερο από τριάντα (30) απορρίπτονται και
αναγράφονται σε σχετικό Πίνακα που εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτάται στην επί-
σημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr (εφεξής «Πίνακας
Απορριφθέντων»).
4. Κατάταξη υποψηφίων - Επιλογή
4.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτή-
σεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ καταρτίζει τον Πίνακα
Απορριφθέντων, καθώς και τους πίνακες επιλεγέντων και
επιλαχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμού
αξιολόγησης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
ΙΚΥ: www.iky.gr.
4.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση
του πίνακα επιλεγέντων, προβάδισμα έχει ο υποψήφιος
με τον μεγαλύτερο βαθμό στα εξής κριτήρια κατά σειρά
προτεραιότητας: i) στην ποιοτική αξιολόγηση της διδα-
κτορικής διατριβής, ϋ) στο βαθμό πτυχίου και iii) στο
βιογραφικό σημείωμα. Εάν και στη συνέχεια προκύψει
ισοβαθμία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ διενεργεί
κλήρωση, στην οποία προσκαλούνται οι ισοβαθμούντες
υποψήφιοι.
4.3. Αιτήσεις επαναξιολόγησης ή ενστάσεις ως προς το
βαθμό ή την διαδικασία αξιολόγησης δεν εξετάζονται.
4.4. Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέ-
ντος υποψηφίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από
τον πίνακα επιλαχόντων στον ίδιο επιστημονικό κλάδο
και τηρούμενης της σειράς κατάταξης και του προβαδί-
σματος σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα αναφερόμενα
στην παρ. 4.2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Η μέγιστη διάρκεια της Υποτροφίας δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 36 μήνες και είναι αυτή που ανέγραψε/
αιτήθηκε έκαστος υπότροφος στην αίτηση υποψηφιότη-
τάς του (αποτελεί συστατικό στοιχείο της αξιολογημένης
αίτησης - πρότασης και δεν είναι δυνατόν να τροποποι-
ηθεί μετά την οριστική υποβολή της). Επισημαίνεται ότι
η χρηματοδότηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της
31ης/8/2021.
2. Σε κάθε περίπτωση, η υποτροφία λήγει την ημερο-
μηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατρι-
βής στο Ίδρυμα της αλλοδαπής. Εάν η επιτυχής υποστή-
ριξη δεν γίνει εντός της ανωτέρω μέγιστης διάρκειας
της υποτροφίας, η Υποτροφία λήγει αυτοδικαίως και
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Υπότροφο
και επέρχονται σε βάρος του οι συνέπειες της παρ. 7 του
Κεφαλαίου Ζ της παρούσας.
3. Στους υποτρόφους χορηγούνται μηνιαία τροφεία
ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€), στα οποία συμπεριλαμ-
βάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα
τραπεζικά έξοδα. Επίσης χορηγείται ποσό έως 6.000,00 €
ετησίως για δίδακτρα βάσει παραστατικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται εντός τακτής
προθεσμίας να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΥ, στην οποία
εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφονται
ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά
παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος κατα-
βολής της υποτροφίας.
2. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυ-
ρώνει τη χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι
επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη
τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το ΙΚΥ.
3. Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά
την σύναψη της σύμβασης και την έκδοση σχετικής από-
φασης του ΙΚΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σύμβα-
σης, της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και
του Κανονισμού.
2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφό-
σον διατεθούν στο ΙΚΥ τα απαραίτητα κονδύλια από την
ETE και υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος είναι εγγε-
γραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών
σπουδών και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.
3. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανα-
καλεί οποτεδήποτε την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπι-
στωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι
όροι της υποτροφίας και δικαιούται να αναζητήσει κατά
την κρίση του το σύνολο ή μέρος της καταβληθείσης
υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
4. Ο/η υπότροφος οφείλει:
i. να αφιερωθεί ουσιαστικά στην υλοποίηση της πρό-
τασης διδακτορικής διατριβής για την οποία έχει επιλεγεί
και να λάβει τον διδακτορικό τίτλο. Η τροποποίηση του
τίτλου της διδακτορικής διατριβής επιτρέπεται κατόπιν
έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος της
αλλοδαπής, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή της πρότασης
διδακτορικής διατριβής, δεδομένου ότι αυτή έχει αξιο-
λογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί
ουσιώδη όρο της,
ii. να προσκομίσει στο ΙΚΥ, το αργότερο εντός ενός
έτους από τη λήξη της υποτροφίας (και της καταβολής
των τροφείων, βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος της αλ-
λοδαπής, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής,
iii. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του
καθώς και στην διδακτορική του διατριβή τα εξής: «Η
υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτή-
θηκε μέσω του προγράμματος Χορήγηση υποτροφιών
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό
στον τομέα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο- Πρόγραμμα
ΙΚΥ και Εθνικής Τράπεζας»,
iv. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική
του/της ευθύνη το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την
υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης διδακτορι-
κής διατριβής και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτού-
μενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον
αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων
επικοινωνίας του/της (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των
στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του/της, όπου
θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα
γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΚΥ (grants.
iky.gr),
v. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που
θέτει το ΙΚΥ, στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδει-
χθεί από το ΙΚΥ, έκθεση προόδου καθώς και οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο ενδεχομένως του/της ζητηθεί. Η έγκαιρη
υποβολή των εκθέσεων προόδου και η έγκριση τους
από το ΙΚΥ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας. Ειδικότερα, ο/η
υπότροφος οφείλει να υποβάλει τα ακόλουθα ενδιάμεσα
παραδοτέα:
εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και
υπογράφονται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
vi. να καταθέσει στο ΙΚΥ, εντός ενός έτους από τη λήξη
της υποτροφίας, τα εξής τελικά παραδοτέα:
α) αντίγραφο βεβαίωσης επιτυχούς υποστήριξης διδα-
κτορικής διατριβής ή αναγόρευσης σε διδάκτορα,
β) ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής. Η
διδακτορική διατριβή που περιέρχεται στο ΙΚΥ ανήκει
στην πνευματική ιδιοκτησία του υποτρόφου, ο οποίος
εκχωρεί στο ΙΚΥ το δικαίωμα να την χρησιμοποιεί κατά
την κρίση του και ενδεικτικά για λόγους αξιολόγησης
και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των
αποτελεσμάτων της υποτροφίας.
γ) παρουσίαση εργασίας σε ένα τουλάχιστον διεθνές
συνέδριο και
δ) δημοσίευση μίας τουλάχιστον ερευνητικής εργασί-
ας (όχι ανασκόπησης).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν επαρκώς αι-
τιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρό-
φου η οποία συνυπογράφεται και από τον επιβλέποντα
καθηγητή, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται να
εξετάσει την χορήγηση επιπλέον παράτασης της προ-
θεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων, κατά την
απόλυτη κρίση του. Η εν λόγω παράταση δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 31η/12/2022.
5. Ο υπότροφος, κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, δεν
δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για την προτεινό-
μενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα/διατριβή με
συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια,
ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της
υποτροφίας. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτροφίες κινη-
τικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που
διαχειρίζεται το ΙΚΥ, προκειμένου ο/η υπότροφος να
εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής στο εξω-
τερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υπότροφος υποχρε-
ούται να ενημερώσει το ΙΚΥ, προσκομίζοντας βεβαίωση
από το αρμόδιο όργανο του εκπαιδευτικού ιδρύματος,
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κινητικότητα δεν θα
επηρεάσει αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
και θα αναγράφονται α) το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και
β) το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.
6. Η απουσία του/της υποτρόφου από τον τόπο εκπό-
νησης της διδακτορικής διατριβής καθώς και η ανάληψη
δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεά-
σουν αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποί-
ησης της πρότασης διδακτορικής διατριβής (πρακτική
άσκηση, μερική ή/και πλήρης απασχόληση ορισμένου
χρόνου κ.λπ.), πραγματοποιείται με ευθύνη του/της υπο-
τρόφου και τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης του αρ-
μόδιου οργάνου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η οποία
στην περίπτωση αυτή εκδίδει σχετική βεβαίωση που
προσκομίζεται στο ΙΚΥ με ευθύνη του/της υποτρόφου.
7. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλη-
σης της υποτροφίας εξ υπαιτιότητας του υποτρόφου,
εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος
υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το συνολικό ποσό
της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υπο-
τροφίας δεν επιτρέπεται, εκτός των περιπτώσεων ανω-
τέρας βίας. Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη,
έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του
υποτρόφου, που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να
ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορεί, στη
συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέρ-
γειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Για την συνδρομή
περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν
έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης
(με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους
δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς και όργανα) αίτη-
σης του/της υποτρόφου που φέρει και το σχετικό βάρος
απόδειξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης υποβο-
λής αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.
2. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και
επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων
δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του
ΙΚΥ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και
να του χορηγήσει την υποτροφία.
3. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλο-
ποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν
περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζο-
νται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2019

Οι Υφυπουργοί
Παιδείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Οικονομικών και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ


Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. φύλλου 3967|2019. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved