nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
5 υποτροφίες από το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ (10/7/07)


Αθήνα 10.7.2007, 22:04 
Το Ινστιτούτο Εργασίας των ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ (ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ) προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 πρόγραµµα υποτροφιών µονοετούς διάρκειας για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και στο εσωτερικό στα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα:

• ∆ηµόσια Οικονοµικά
• Οικονοµικά της Εργασίας
• Πολιτικές Απασχόλησης
• Εργασιακές Σχέσεις
• Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
• Οικονοµικά της Κοινωνικής Ασφάλισης
• Οικονοµικά της Υγείας
• Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική
• Κοινωνική έρευνα
• Κοινωνική Πολιτική
• Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε εργαζόµενους ή σε παιδιά εργαζοµένων µε µισθωτή εργασία στην Ελλάδα και προβλέπει την χορήγηση 5 υποτροφιών (3 εξωτερικού και 2 εσωτερικού), το ύψος των οποίων θα είναι 10.000 € για το εξωτερικό και 5.000 ευρώ για το εσωτερικό.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι έχουν διακριθεί στις επιδόσεις τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα και δεν διαθέτουν επαρκείς οικονοµικούς πόρους για την συνέχιση των σπουδών τους σε αυτά.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών της χώρας ή ισότιµων του εξωτερικού και συγκεκριµένα Νοµικής ή Οικονοµικών ή Κοινωνικών Επιστηµών ή άλλων επιστηµονικών κατευθύνσεων εφόσον έχουν επιλεγεί σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών των προαναφερόµενων γνωστικών αντικειµένων.
Βασικό κριτήριο για την λήψη της υποτροφίας αποτελεί η οικονοµική κατάσταση του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται µε την χορήγηση του ατοµικού και οικογενειακού εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας του τελευταίου οικονοµικού έτους. Ο υποψήφιος επίσης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του σπουδές µε βαθµό πτυχίου τουλάχιστον 7,5. Τέλος οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Για τους άνδρες υποψήφιους απαιτείται η ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η µόνιµη απαλλαγή από αυτές ή αναβολής διάρκειας ικανής για την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών τους σπουδών.

Η προθεσµία υποβολής υποψηφιότητας και κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών λήγει στις 10 Σεπτεµβρίου 2007. Για να νοµιµοποιηθεί η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να αποστείλει στο ΙΝΕ / ΓΣΕΕ- - Α∆Ε∆Υ ταχυδροµικώς και αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή το αργότερο µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία την αίτηση του µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ηλικία έως 30 ετών.
2. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ, εφόσον ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στο εξωτερικό.
3. Ατοµικό εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορίας και οικογενειακό εκκαθαριστικό σηµείωµα και βεβαίωση της οικονοµικής εφορίας στην οποία υπάγεται ότι δεν υποχρεώνεται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.
4. Βιογραφικό Σηµείωµα και άλλα έγγραφα που µπορούν να ενισχύσουν την υποψηφιότητα του.
5. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου περί εκπληρώσεως των στρατολογικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής εξ αυτών ή αναβολής διάρκειας ικανής για την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών τους σπουδών.
6. Βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
7. Για σπουδές στο εξωτερικό πιστοποιηµένη επάρκεια της γλώσσας που χρησιµοποιείται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών.
8. Να µην είναι υπότροφοι άλλου φορέα. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υπότροφοι σε τακτά χρονικά διαστήµατα (3µηνο) θα υποβάλλουν στο ΙΝΕ σύντοµη Έκθεση Προόδου.

Επίσης θα υποβάλλουν ένα αντίτυπο της διπλωµατικής τους εργασίας. Οι υπότροφοι σε συνεργασία µε το ΙΝΕ θα µπορούν να επιλέξουν εφόσον το επιθυµούν, και είναι και αποδεκτό από το Πανεπιστήµιο που φοιτούν, ως θέµα της διπλωµατικής τους εργασίας µεταξύ των γνωστικών αντικειµένων της επιστηµονικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου Εργασίας.

Η αίτηση και τα σχετικά προαναφερόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, Ιουλιανού 24 Αθήνα, 1ος όροφος, κα ∆ερµάνη Βίκυ. Πληροφορίες: κ. Κολλιάς Γιώργος, Ισόγειο, τηλ.: 210 8202231.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved