nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υποτροφίες Επιστροφή    
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 1/4/09


Aθήνα 1.4.2009, 14:32
Έξι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009 -2010, θα χορηγήσει το Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας.

Ειδικότερα, θα χορηγήσει δύο υποτροφίες προδιδακτορικού ή διδακτορικού επιπέδου σπουδών εξωτερικού, χρηματικού ποσού 8.000 € η κάθε μία, και τέσσερις υποτροφίες προδιδακτορικού ή διδακτορικού επιπέδου σπουδών  εσωτερικού, χρηματικού ποσού 3.000 € η κάθε μία. Από τις παραπάνω υποτροφίες μία θα χορηγηθεί σε υποψήφιο καταγόμενο από τον Δήμο Πυλαρέων, τόπο καταγωγής του Ευεργέτη Σπ. Φ. Αντύπα, εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.

Διευκρινίζεται ότι οι προκηρυσσόμενες υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και συνεπώς αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ’ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποτροφία χορηγείται για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης:
 α) Για ένα ακόμη έτος στην περίπτωση σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου ( Master, DEA κλπ ) και
β) Για τρία ακόμη έτη στην περίπτωση σπουδών διδακτορικού επιπέδου ( PhD, Doctorat κλπ ).

Και στις δύο περιπτώσεις η ανανέωση της υποτροφίας αποφασίζεται από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από επίσημα πιστοποιητικά προόδου και επίδοσής του.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
Α. Εάν πρόκειται για νέα υποτροφία:
1) Να κατάγονται από την Κεφαλονιά και να είναι γραμμένοι στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας του Νησιού οι ίδιοι ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς τους.
2) Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο της Κεφαλονιάς.
3) Να έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών (έτος γέννησης 1974).
4) Να έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ).
5) Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα ή να έχουν πάρει αναβολή στράτευσης για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών τους.
6) Να μην είναι δικαιούχοι άλλης υποτροφίας για τον τίτλο των μεταπτυχιακών σπουδών, για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Β. Εάν πρόκειται για ανανέωση υποτροφίας:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος επίσημη πιστοποίηση της προόδου των μεταπτυχιακών τους σπουδών.

Δικαιολογητικά
Ανάλογα με την υποτροφία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Εάν πρόκειται για νέα υποτροφία:
1) Αίτηση προς την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας.
2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) νόμιμα επικυρωμένη.
3) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εκ Κεφαλληνίας καταγωγή του ιδίου ή τουλάχιστον του ενός από τους γονείς του.
4) Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου νόμιμα επικυρωμένη.
5) Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (προκειμένου για άρρενα υποψήφιο), περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή νομίμου απαλλαγής αυτών ή αναβολής στράτευσης για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του. Εάν ο υποψήφιος είναι στρατευμένος, βεβαίωση Στρατολογικού Γραφείου από την οποία να προκύπτει ότι αυτός θα έχει απολυθεί πριν από τον χρόνο έναρξης των σπουδών του.
6) Βιογραφικό σημείωμα.  
7) Νόμιμα επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών του ( Πτυχίου ΑΕΙ - ΑΤΕΙ) και πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών στην οποία θα αναγράφεται ο τελικός μέσος όρος βαθμολογίας.
8)  Νόμιμα επικυρωμένες φωτοτυπίες εκκαθαριστικών σημειωμάτων έτους 2008 για τα εισοδήματα των γονέων του και του/της συζύγου του εάν είναι έγγαμος, καθώς και του ιδίου εάν έχει ατομικό εισόδημα. Εάν δεν είναι έγγαμος ή δεν έχει ατομικό εισόδημα, σχετική περί τούτου υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86.
9)   Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής του στο/από το Πανεπιστήμιο που θα φοιτήσει, στην οποία θα αναφέρονται το αντικείμενο και το επίπεδο σπουδών, η συνολική διάρκεια των σπουδών, ο χρόνος έναρξης αυτών και ο προβλεπόμενος χρόνος αποπεράτωσής τους.
10) Δύο συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στο Ίδρυμα καθηγητών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή επιστημόνων Ερευνητικών Κέντρων που γνωρίζουν την επιστημονική εξέλιξη του υποψηφίου, με τις οποίες θα πιστοποιείται η επιστημονική του συγκρότηση και κατάρτιση.
11) Νόμιμα επικυρωμένη φωτοτυπία τίτλου Master, DEA ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος (προκειμένου για υποτροφία διδακτορικού επιπέδου), στο οποίο πρέπει να φαίνεται ο βαθμός ή η διάκριση.     
12) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν.1599/86, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει πάρει υποτροφία από άλλη πηγή για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές και ότι από την στιγμή που θα αποδεχθεί άλλη υποτροφία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα που καλύπτει η υποτροφία του Κληροδοτήματος Σπυρ. Φ. Αντύπα, θα παραιτηθεί από την τελευταία.

Β. Εάν πρόκειται για ανανέωση υποτροφίας
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει:
1) Αίτηση προς την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας και
2) Πιστοποιητικό του ΑΕΙ - ΑΤΕΙ στο οποίο φοιτά, από το οποίο να προκύπτει η πρόοδος των μεταπτυχιακών του σπουδών.

Τελευταία ημέρα υποβολής - αποστολής των αιτήσεων με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ορίζεται και η 29η Μαϊου 2009, ώρα 14:00. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, στην οδό Π. Χαροκόπου 60 στο Αργοστόλι (τηλ.: 26710-22524, φαξ: 26710-28956) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε στέλνονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Γραφεία Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας, Π. Χαροκόπου 60, 28100 Αργοστόλι (ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας 29/5/2009). Κατά την με οποιοδήποτε τρόπο παραλαβή,  θα συντάσσεται  σχετικό Πρακτικό παραλαβής από την Γραμματεία του Κληροδοτήματος που θα παραδίδεται ή θα ταχυδρομείται στον ενδιαφερόμενο.

Επιλογή
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:

Α. Για την περίπτωση νέων υποτροφιών
1. Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για τη χορήγηση των προκηρυσσομένων υποτροφιών, είναι, κατά αξιολογική σειρά, τα ακόλουθα:
α) Βαθμός πτυχίου ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ή προδιδακτορικού Master, DEA κ.λπ. Προτάσσονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ή  Master, DEA κ.λπ. Στις περιπτώσεις υποψηφίων για μεταπτυχιακή υποτροφία διδακτορικού επιπέδου σπουδών από τους οποίους άλλοι προσκομίζουν πτυχίο ΑΕΙ - ΑΤΕΙ και άλλοι προδιδακτορικό Master, DEA κ.λπ., προτάσσονται οι δεύτεροι, μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας πτυχίου και προδιδακτορικού.
β) Εισόδημα
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας προτάσσονται οι υποψήφιοι με το χαμηλότερο εισόδημα της οικογένειας των γονέων τους στο οποίο προστίθεται το εισόδημα των ιδίων (οικογενειακό ή ατομικό) αν υπάρχει.
γ) Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας
Στις περιπτώσεις ίσων εισοδημάτων, προτάσσονται οι υποψήφιοι των οποίων το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, αναφέρεται στην Κεφαλονιά ή τα Επτάνησα.
δ) Ηλικία
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αξιολόγησης του ανωτέρω κριτηρίου (γ), προτάσσονται οι υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη ηλικία.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος μπορεί, προ της τελικής της απόφασης, να καλέσει τους υποψηφίους στα γραφεία της για προφορική συνέντευξη.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved