nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Με κανόνες η πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ (1/12/05)
 


Aθήνα 1.12.2005, 11:34
Θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο που θα γίνεται στο εξής η πιστοποίηση των φορέων που χορηγούν αξιόπιστα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής, καθώς και το πως αυτοί θα διενεργούν εξετάσεις για την χορήγηση στους πολίτες αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γνώσεων Η/Υ (που θα χρησιμοποιούνται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ), τέθηκε σήμερα με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Εσωτερικών.

Η απόφαση στηρίχθηκε σε σχετική μελέτη του ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης), στον οποίο και ανατέθηκε η πλήρης εποπτεία του συστήματος πιστοποίησης.

Μετά την έκδοση της απόφασης θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς που χορηγούν πιστοποιητικά πληροφορικής (Cambridce, ECDL, κ.ά) να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης και να πιστοποιηθούν, ώστε τα πιστοποιητικά που εκδίδουν να αναγνωρίζονται και να γίνονται δεκτά στις διαδικασίες πρόσληψης του δημόσιου τομέα.

Το ποιοί θα είναι οι φορείς αυτοί αναμένεται να γίνει γνωστό με νεότερη απόφαση του ΟΕΕΚ, που πιθανώς θα εκδοθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2005, ημερομηνία που παύει να ισχύει η προσωρινή ρύθμιση για την απόδειξη γνώσης πληροφορκής, όπως εφαρμόζεται σήμερα στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Κρατικό πιστοποιητικό
Κατά την σημερινή παρουσίαση της απόφασης από τους συναρμόδιους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, τονίσθηκε η βούληση της πολιτείας να προχωρήσει σύντομα στην θέσπιση κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής, κατά το πρότυπο του αντίστοιχου για τις ξένες γλώσσες. Μάλιστα επισημάνθηκε ότι ο εξεταστικός μηχανισμός είναι έτοιμος, καθώς ήδη 120.000 εκπαιδευτικοί έχουν πιστοποιηθεί στην πληροφορική, ενώ υπάρχει τόσο η εμπειρία όσο και η υποδομή ώστε ο στόχος να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Η μελέτη
Η μελέτη του ΟΕΕΚ, που ενσωματώνεται στην απόφαση, περιγράφει:
- Τον καθορισμό των γενικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, προκειμένου ο εκάστοτε εξεταζόμενος να θεωρείται ικανός για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα (προφίλ πιστοποιημένου κατ’ αντιστοιχία με πιθανά επίπεδα πιστοποίησης).
- Την περιγραφή των προδιαγραφών του υλικού πιστοποίησης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο ως άνω προφίλ και το οποίο θα πρέπει να προσκομίζει ο προς πιστοποίηση φορέας.
- Τον καθορισμό της διαδικασίας εξέτασης (συνθήκες και προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας).
- Την πρόβλεψη διαδικασίας αναθεώρησης και αναμόρφωσης του συστήματος αξιολόγησης - εξέτασης (προφίλ πιστοποιημένου, προδιαγραφές υλικού πιστοποίησης, διαδικασία εξέτασης).
- Την οργάνωση και στελέχωση της υπηρεσίας διενέργειας αυτών.

Οι εξετάσεις
Ειδικά για τον τρόπο που οι φορείς πιστοποίησης (Cambridce, ECDL, κ.ά) υποχρεούνται να διενεργούν τις εξετάσεις των σπουδαστών, μελέτη και απόφαση προβλέπουν τα εξής:
- Η μέθοδος εξέτασης και πιστοποίησης σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ είναι η ηλεκτρονική με τη χρήση εφαρμογών λογισμικού και με τη βοήθεια κατάλληλου αυτοματοποιημένου συστήματος διόρθωσης.
- Η εξέταση περιλαμβάνει, κυρίως, εκτέλεση δραστηριοτήτων (ζητείται από τον εξεταζόμενο να εκτελέσει μια δραστηριότητα στο περιβάλλον της εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο εξετάζεται, για να προκύψει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα). Η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήματα μιας επιλογής από πολλές, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού ή άλλα αντίστοιχου τύπου, τα οποία θα αποτελούν όχι μεγαλύτερο ποσοστό του 40% του συνόλου των ερωτημάτων εξέτασης.
- Το πρόγραμμα εξέτασης χρησιμοποιεί αυτόματη διόρθωση - βαθμολόγηση του υλικού των απαντήσεων του εξεταζομένου και άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων αυτού για κάθε αντικείμενο εξέτασης, ξεχωριστά και διακεκριμένα μεταξύ τους.
- Τα θέματα εξέτασης (tests) για κάθε γνωστικό αντικείμενο, αποτελούνται από ορισμένο αριθμό ερωτήσεων, είναι διαφορετικά μεταξύ τους, το καθένα καλύπτει το σύνολο των εξεταζομένων γνώσεων ή και δεξιοτήτων (3-ο επίπεδο) και το 50% των απαιτουμένων ενεργειών - διαδικασιών (4-ο επίπεδο), είναι ισοδύναμα μεταξύ τους, βασίζονται στο περιβάλλον της πραγματικής εξεταζομένης εφαρμογής ή προσομοίωσής της και πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένο χρόνο. Για κάθε θέμα εξέτασης δίνεται ο εκτιμώμενος ως απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωσή του.
- Η βάση των θεμάτων είναι στα ελληνικά και προσαρμοσμένη στην συγκεκριμένη πλατφόρμα και έκδοση λογισμικού, στην οποία πραγματοποιείται η εξέταση.
- Η βάση επιτυχίας είναι τουλάχιστον το 70% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας ανά γνωστικό αντικείμενο εξέτασης.
- Κάθε εξεταζόμενος εξετάζεται σε θέμα εξέτασης (test), το οποίο επιλέγεται με τυχαίο τρόπο, ενώ δεν μπορεί να επανεξετασθεί σε ίδιο ακριβώς θέμα εξέτασης (test) σε περίπτωση μιας ή περισσότερων αποτυχιών. Η εφαρμογή πιστοποίησης παρακολουθεί ακριβώς τα θέματα εξέτασης, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι και τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα διαδικτυακά με τα λοιπά στοιχεία του εξεταζομένου και από τον ΟΕΕΚ.
- Ο αριθμός των διαφορετικών θεμάτων εξέτασης μεταξύ τους είναι τουλάχιστον πενήντα (50) για κάθε έκδοση λογισμικού σχετικού με κάθε γνωστικό αντικείμενο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της εξέτασης. Τα θέματα εξέτασης διαφοροποιούνται κάθε έτος – τουλάχιστον σε ποσοστό 50% - μετά την πρώτη κατάθεσή τους στον ΟΕΕΚ. Ο βαθμός επικάλυψης των διαφορετικών θεμάτων εξέτασης, ανά γνωστικό αντικείμενο, δεν ξεπερνά το ποσοστό του 50% με κάθε άλλο. Όλα τα θέματα εξέτασης κατατίθενται σε σφραγισμένο και διακριτό φάκελο για αξιολόγηση στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΟΕΕΚ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής για πιστοποίηση.
- Σε κάθε αίθουσα εξέτασης, ανά περίοδο εξέτασης, σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, οι πιστοποιούμενοι εξετάζονται σε διαφορετικά θέματα εξέτασης για το ίδιο αντικείμενο. Το λογισμικό των εξετάσεων διασφαλίζει ότι σε γειτνιάζουσες θέσεις εξέτασης τα θέματα είναι διαφορετικά, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αντιγραφής.
- Κάθε ερώτηση ενός θέματος εξέτασης σε ένα γνωστικό αντικείμενο έχει συγκεκριμένη κωδικοποίηση, ξεχωριστή αρίθμηση και αναφέρεται στην ενότητα και στις γνώσεις ή και δεξιότητες κάθε ενότητας τις οποίες εξετάζει.

Αδιάβλητο σύστημα
Με την απόφαση καθιερώνεται αυτοματοποιημένο και αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικών Η/Υ. Κάθε παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων θα καταχωρείται ηλεκτρονικά σε σχετική θέση του Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος της Πιστοποίησης (ΚΕΔΙΣΠ) και θα τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής, σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητάς του. Όλα τα σχετικά στοιχεία πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα και από τον ΟΕΕΚ μέσω διαδικτύου.

Για το αδιάβλητο των εξετάσεων, εκτός από τον επιτηρητή που θα ορίζεται από τον φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής, σε κάθε αίθουσα εξέτασης και κάθε φορά που πραγματοποιούνται εξετάσεις πιστοποίησης θα παρίσταται και επιτηρητής του ΟΕΕΚ.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα εξέτασης, μεταξύ άλλων, θα εξασφαλίζει:
- Κρυπτογραφημένη επικοινωνία με το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕΔΙΣΠ) για τη λήψη στοιχείων των εξεταζομένων, τον καθορισμό του συνόλου των θεμάτων εξέτασης (test-set), τη χρονική διάρκεια της εξέτασης και το ποσοστό επιτυχίας.
- Αυτοματοποιημένη εξέταση για όλες τις ενότητες πιστοποίησης βασισμένη στην τεχνολογία διόρθωσης με χρήση της πραγματικής εφαρμογής ή προσομοίωσής της (in-application or simulation), που εξετάζει και βαθμολογεί ελέγχοντας το αποτέλεσμα ή την ακολουθία των εντολών / επιλογών του εξεταζομένου (δηλαδή, ασφαλής ηλεκτρονική υποβολή προς τον εξεταζόμενο των ερωτήσεων και αυτοματοποιημένη αντικειμενική διόρθωσή τους).
- Κρυπτογραφημένα στοιχεία των ατομικών φυλλαδίων εξέτασης που αποκρυπτογραφούνται μόνο στον υπολογιστή όπου διενεργείται η εξέταση, αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε πιθανότητα διαρροής των θεμάτων και αλλοίωσης κατά τον τρόπο αυτό των αποτελεσμάτων της εξέτασης. Κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται επίσης και για τα ενδιάμεσα αρχεία αποτελεσμάτων και κατάστασης εξέτασης, εξαλείφοντας το ενδεχόμενο εξωτερικής παρέμβασης σε αυτά.
- Πραγματοποίηση της κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης με τεχνικά παραδεκτό και σύγχρονο αλγόριθμο.
- Βαθμολόγηση της εξέτασης κάθε εξεταζομένου.
- Ασφαλή αποστολή των στοιχείων και των δεδομένων εξέτασης μέσω του τοπικού δικτύου του Εξεταστικού Κέντρου στους σταθμούς εργασίας.
- Κρυπτογραφημένη αποστολή των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων όλων των εξετάσεων της ημέρας, στο Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕΔΙΣΠ).
- Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕΔΙΣΠ) είναι εφαρμογή προσβάσιμη μέσω διαδικτύου. Επίσης, διατηρείται, λειτουργεί και συντηρείται σε ασφαλή χώρο, που πληροί τις αντίστοιχες τεχνικές προϋποθέσεις ενός Κέντρου Τήρησης Δεδομένων (Data Center). Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕΔΙΣΠ) είναι προσβάσιμο στους χρήστες του φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής, στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΕΕΚ, αλλά και στα Εξεταστικά Κέντρα που πραγματοποιούν τις εξετάσεις. Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα της Πιστοποίησης (ΚΕΔΙΣΠ) τηρεί τις προϋποθέσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

* Η απόφαση παρατίθεται στο αρχείο. Aποτελείται από 9 κεφάλαια και 55 άρθρα.

 

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η διϋπουργική απόφαση

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved