nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
ΠΟΣΔΕΠ: Παράνομη η λειτουργία Hellenic American University

 

Αθήνα 1.12.2010, 15:02

Παράνομη χαρακτηρίζει τη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου "Hellenic American University" η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) και με ανοικτή επιστολή του προς το υπουργείο Παιδείας εκφράζει την διαμαρτυρία της.

"Η υπόθεση του Hellenic American University αναδεικνύει τη δυσλειτουργία του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, καθώς και την απροθυμία της πολιτείας ως προς την εφαρμογή και τήρηση των οικείων διατάξεων του νόμου", επισημαίνεται στην επιστολή. "Πιστεύουμε πως η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων ως κολέγια, που το υπουργείο Παιδείας τείνει να αναγνωρίζει ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων με πτυχία αντίστοιχα με αυτά πανεπιστημίων του εξωτερικού, αποτελεί ολέθρια εξέλιξη για την ανωτάτη εκπαίδευση και συνιστά απαράδεκτη υποβάθμιση του καθοριστικού ρόλου του Ελληνικού Πανεπιστήμιου".

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,   
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο:  210-3689372, Fax: 210-3689376
 
Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ε Ι Ο
Α Ν Ο Ι Κ Τ Η    Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου  2010
Προς  την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Κυρία   Άννα  Διαμαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, 
ypourgos@ypepth.gr
και
προς  τον Υπουργό Οικονομικών, 
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Νίκης   5-7,  101 80,  ΑΘΗΝΑ,  
minister@mnec.gr

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία της ΠΟΣΔΕΠ για παράνομη λειτουργία εκπαιδευτηρίου φερόμενου ως πανεπιστήμιου αλλοδαπής με την επωνυμία “Hellenic American University”

Κύριοι Υπουργοί,

Θέλουμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας επί του νομοθετικού πλαισίου λειτουργούντων εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία περί Κολεγίων.

Το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο Hellenic American University έχει ιδρυθεί κατόπιν νομοθετικής πράξης στην Πολιτεία του New Hampshire των ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και πρώην πολιτικού κ. Κρις Σπύρου. Το εκπαιδευτήριο δεν έχει φυσική παρουσία ως Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ, αλλά λειτουργεί στην Ελλάδα ως “overseas institution” και έχει ελληνική διεύθυνση, μόνο. Στις ΗΠΑ είναι νομική οντότητα “independent non-profit University”, το οποίο είναι το νομικό σχήμα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στις ΗΠΑ και δεν είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο (“public non-profit”). Ωστόσο, ο κ. Σπύρου ισχυρίζεται ότι το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο «λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα από το έτος 2004 ως πανεπιστήμιο δημοσίου χαρακτήρα» και ότι «…είναι ίδρυμα δημοσίου συμφέροντος και ελέγχου με αρχές και κανόνες ανάλογους προς αυτούς των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Αρχές και κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό του ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου είτε υπό την έννοια της ελληνικής είτε υπό την έννοια της αμερικανικής νομοθεσίας…. Το Hellenic American University έχει χαρακτηριστεί από τις Φορολογικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του άρθρου 501 (c) (3) ως ίδρυμα Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως το οποίο εξαιρείται της φορολογίας» (βλ. Αίτηση Ακυρώσεως Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας του Hellenic American University και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης).

Το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο επικαλείται διμερή συμφωνία Ελλάδας και Η.Π.Α., σύμφωνα με την οποία και εν αντιθέσει με τα Κολέγια, αποτελεί δημόσιο Πανεπιστήμιο και συνεπώς δεν απαιτείται να τού χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας (βλ. ίδιο κείμενο). Κατόπιν αυτών των ισχυρισμών, εύλογα γεννάται το ερώτημα της νομικής μορφής με την οποία υφίσταται στην Ελλάδα, το είδος του ΑΦΜ που έχει στη Δ’ ΔΟΥ Αθηνών,  στην οποία υπάγεται και εάν έχει πληρώσει φόρους από το 2004. Η μη καταβολή φόρων από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας του θα συνιστούσε εκ των πραγμάτων αποδοχή των παραπάνω ισχυρισμών, δηλαδή ότι ως δημόσιο Πανεπιστήμιο εξαιρείται της φορολογίας, στερώντας έτσι από το Ελληνικό Δημόσιο σημαντικά έσοδα. 

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το πρώτο εδάφιο της Παρ. 3 του Άρθρου 17 του Νόμου 3696/2008 (ΦΕΚ Α177) ορίζει ότι πλην των Δημοσίων Πανεπιστημίων, δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου Πανεπιστήμιο στην Ελληνική ή ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περαιτέρω, στο Άρθρο 22 του ιδίου Νόμου καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, τόσο για τα Κολέγια όσο και για τους λοιπούς παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ στο Άρθρο 12 Περ. θ΄ του ιδίου Νόμου, ορίζεται ρητά ότι στο Γραφείο Κολεγίων ανήκει η αρμοδιότητα για τη σύνταξη των εισηγήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την Παρ. 5 του προαναφερθέντος νόμου, «Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από εκπαιδευτήριο που προβάλλεται ως Κολέγιο, χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολεγίου, ή ως Πανεπιστήμιο, πλην των Δημοσίων Πανεπιστημίων, συνεπάγεται την άμεση διακοπή της λειτουργίας του.  Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση των εγκαταστάσεων και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο εκπαιδευτικός φορέας…». Εν προκειμένω δε, είχε διαταχθεί η σφράγιση του Hellenic American University, με έδρα την οδό Καπλανών 12, Αθήνα, και η αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών, όπως απαιτούν οι ανωτέρω διατάξεις.  

Εν συνεχεία των ανωτέρω, παρατηρούμε ότι η επί σειρά ετών παράνομη λειτουργία του φερόμενου ως Πανεπιστήμιο Hellenic American University, λειτουργούντος ως εκπαιδευτηρίου χωρίς να διαθέτει άδεια Κολεγίου υπό τον ανωτέρω τίτλο ή να αναφέρεται ως ίδρυμα ελευθέρων σπουδών με τον ανωτέρω τίτλο, αλλά διαφημιζόμενο ως Πανεπιστήμιο του εξωτερικού που λειτουργεί χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και κατά παράβαση του Άρθρου 16 του Συντάγματος για αντιποίηση τίτλου Δημοσίου Πανεπιστημίου, που αφορά τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μόνο, συνιστά κατ’ εξακολούθηση παράβαση όλου του νομικού πλαισίου της ελληνικής εκπαίδευσης και διαφημίζει την παροχή πτυχίου αλλοδαπού Πανεπιστημίου. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει, μάλιστα επιβάλλει πρόστιμο  € 40.000 λόγω χρήσης του όρου «University» στις διαφημιστικές του ανακοινώσεις.  

Κατά τις πληροφορίες μας, οι διδακτικές δραστηριότητες του φερόμενου ως Πανεπιστήμιο Hellenic American University έχουν πρόσφατα μεταφερθεί, τουλάχιστον εν μέρει, στο χώρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην οδό Μασσαλίας 22, αλλά και σε καινούρια διεύθυνση, στην οδό Μασσαλίας 10. Η μεταφορά αυτή εύλογα εγείρει ερωτήσεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να σφραγιστεί ως εγκατάσταση το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο, το οποίο λειτουργεί στο χώρο ενός Σωματείου μη κερδοσκοπικού. Το φερόμενο ως Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την επιγραφή  «Hellenic American University», την οποία κατά καιρούς αφαιρεί, πάλι κατά τις πληροφορίες μας.

Η έλλειψη ελέγχου για τη λειτουργία της ανωτέρω κερδοσκοπικής επιχείρησης που παράγει εκπαίδευση άνευ πιστοποίησης από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές και με οικονομική εκμετάλλευση των ανενημέρωτων σπουδαστών αποτελεί τεράστιο ηθικό θέμα και καταδεικνύει το έλλειμμα του νομικού πλαισίου περί ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η επί σειρά ετών λειτουργία του, μέχρι τη σημερινή εξέλιξη, άνευ ελέγχου από την προϊσταμένη αρχή του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την εκμετάλλευση από άλλα μεταλυκειακά εκπαιδευτήρια του ανωτέρω νομικού πλαισίου, που χρήζει οπωσδήποτε αναμόρφωσης και ανασυγκρότησης για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της μεταλυκειακής και  μη-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Η έλλειψη ελέγχου με την οποία λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια παρά την εις το Κοινοβούλιο επίσημο ανάδειξη του θέματος της παρανόμου λειτουργίας του (βλ. επερώτηση Αρ. 1803/17-7-2008 των βουλευτών κ.κ. Κουράκη, Κοροβέση και Ψαριανού του Συνασπισμού σχετικά με την ταυτότητα του Hellenic American University και την καταγγελία στη διεύθυνση προστασίας καταναλωτή σχετικά με τη διαφήμισή του, στην οποία το ίδρυμα υποστήριζε ότι «δεν είμαστε Κολλέγιο, είμαστε Πανεπιστήμιο»), καταδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα του νομικού πλαισίου.

Η πλήρης απραξία της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με την ανωτέρω καταγγελία ίσως να οφείλεται στη γενικότερη προβληματική περί ιδιωτικών κολεγίων σε σχέση με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πιέζει για αναγνώριση των κολεγίων ως παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων. Όμως εν προκειμένω και σύμφωνα με το υπ αριθμό 12010/ΙΗ/15-10-2008 του τμήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου της σχετικής επερώτησης το οποίο απαντά στην 556417/2008 επερώτηση, το ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο αντικατέστησε το ΔΙΚΑΤΣΑ, δεν έχει αναγνωρίσει πτυχία του Hellenic American University ως ισότιμα προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ.

Επί πλέον, όπως εξίσου αναφέρεται στην ανωτέρω απάντηση, σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς ο Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Η μέχρι εδώ πλήρης παρανομία του ανωτέρω εκπαιδευτηρίου, όσον αφορά τις σπουδές και τα διπλώματα που υποτίθεται ότι απονέμει, δεν είχε αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας με την ανάλογη αυστηρότητα για τη σοβαρότητα του θέματος και αποτελεί απαράδεκτη ολιγωρία και αδράνεια των καθ ύλην αρμοδίων αρχών.

Η υπόθεση του Hellenic American University αναδεικνύει τη δυσλειτουργία του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, καθώς και την απροθυμία της Πολιτείας ως προς την εφαρμογή και τήρηση των οικείων διατάξεων του νόμου. Πιστεύουμε πως η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων ως Κολέγια, που το Υπουργείο Παιδείας τείνει να αναγνωρίζει ως παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων με  πτυχία αντίστοιχα με αυτά Πανεπιστημίων του εξωτερικού, αποτελεί ολέθρια εξέλιξη για την ανωτάτη εκπαίδευση και συνιστά απαράδεκτη υποβάθμιση του καθοριστικού ρόλου του Ελληνικού Πανεπιστήμιου. Τέλος, δεν είναι δυνατόν, σε μια εποχή που όλοι μας καλούμαστε να κάνουμε τεράστιες θυσίες, κάποιοι να κερδίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εξαπατώντας τους νέους μας και τις  οικογένειές τους. 


Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Η Γραμματέας
Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved