nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι συνενώσεις - ιδρύσεις σχολικών μονάδων
 

 

Αθήνα 13.3.2011, 20:46

Ανακοινώθηκαν απόψε από το υπουργείο Παιδείας οι συνενώσεις και ιδρύσεις σχολικών μονάδων, καθώς η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε, έπειτα από δυο μήνες διαβουλεύσεων (πίνακες στα συνημμένα).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι μεταβολές έγιναν με κριτήρια πρωτίστως παιδαγωγικά και με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και τη δημιουργία σχολείων που θα εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες υποδομές αλλά και τον απαραίτητο αριθμό μαθητών ώστε να λειτουργούν παιδαγωγικά και να εφαρμόζουν άρτια το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ειδικότερα, δημιουργούνται εξαθέσια και δωδεκαθέσια Δημοτικά σχολεία εκεί όπου οι μαθητικές ανάγκες το υπαγόρευαν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία  του μαθητικού δυναμικού, με βασική προτεραιότητα το μαθητή και τις ανάγκες της τάξης. Στα μεγάλα αστικά κέντρα- της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- οι συνενώσεις αφορούν κυρίως στα συστεγαζόμενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια δίνεται έμφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων, μόνο εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Οι συνενώσεις δεν επιφέρουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πέραν του μέχρι σήμερα επιτρεπτού. Αντίθετα στα συνενωμένα σχολεία υπάρχει κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 παιδιά στην Πρωτοβάθμια και τα 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι συνενώσεις δεν οδηγούν σε υπερμεγέθη σχολεία. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις -6 πανελλαδικώς- σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τα σχολεία που προκύπτουν από τις συνενώσεις, έχουν αριθμό μαθητών από 400 και άνω, αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500. 

Αναλυτικά, φέτος, συνενώνονται 1.933 σχολεία και προκύπτουν 877, σε σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων πανελληνίως, ως εξής:

* Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
1.523 σχολικές μονάδες σε  672. Από αυτές: 
- 169 μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια
- 98 ήταν ήδη σε αναστολή  λειτουργίας 
- 18 χωρίς μαθητές
Από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν: 
- 120 νέα εξαθέσια και 
- 61 νέα δωδεκαθέσια σχολεία

* Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
410 σχολικές μονάδες σε 205. Σε αυτές:
- Το 30% των Γυμνασίων είχαν μαθητικό δυναμικό μικρότερο από 35 μαθητές.   
- Πάνω από το 50% των Γενικών Λυκείων που συνενώνονται είναι λυκειακές τάξεις.
Ο αντίστοιχος αριθμός πέρυσι (για τη σχολική χρονιά 2010-2011) ήταν στο ένα δέκατο περίπου. Παλαιότερα ο νόμος έμενε εν μέρει ανενεργός, καθώς οι περισσότερες αποφάσεις συνενώσεων - ιδρύσεων σχολικών μονάδων ανακαλούνταν.

Παιδαγωγικοί λόγοι
Οι λόγοι των συνενώσεων είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί, τονίζεται στην ανακοίνωση, και έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η δημιουργία εύρωστων σχολικών μονάδων τα όποια θα έχουν πλέον τη δυνατότητα και τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές να υποστηρίξουν τις καινοτόμες δράσεις που δρομολογούνται στο Νέο Σχολείο.

Προς την ιδία κατεύθυνση, οι συνενώσεις καλύπτουν την ανάγκη των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφενός για εργαστηριακές υποδομές, επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και αφετέρου για την εξασφάλιση ενός κατώτατου αριθμού μαθητών, ώστε να λειτουργούν όλες οι προβλεπόμενες εξειδικεύσεις και κατευθύνσεις, αλλά και όμιλοι δραστηριοτήτων και οι δράσεις έρευνας (ερευνητικές διαδικασίες) που εισάγονται στο Νέο Λύκειο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Παράλληλα με τους παιδαγωγικούς λόγους, οι συνενώσεις επιφέρουν και την ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού δυναμικού, το οποίο είναι κατανεμημένο στη χώρα με άνισο τρόπο λόγω της ύπαρξης πολλών ολιγοθέσιων και κατακερματισμένων σχολικών μονάδων οι οποίες αδυνατούν ως εκ τούτου να προσφέρουν την προβλεπόμενη και απαιτούμενη ποιότητα εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις συνενώσεων - ιδρύσεων σχολείων, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του υπουργείου, είναι οι εξής:
-Τα μικρά Δημοτικά Σχολεία στα χωριά όπου ένας ή δύο δάσκαλοι αναλαμβάνουν και τις 6 τάξεις και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα ειδικοτήτων όπως  γυμναστή και καθηγητή ξένης γλώσσας. Ο στόχος των εξαθέσιων Δημοτικών Σχολείων όπου κάθε τάξη έχει το δάσκαλό της επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό με τις συνενώσεις που εφαρμόζουμε.
-Στα αστικά κέντρα αντίστοιχα, η συνένωση Δημοτικών Σχολείων που συστεγάζονται ή συναυλίζονται, παρέχει τη δυνατότητα ένταξης των σχολείων αυτών, που γίνονται δωδεκαθέσια, στα πιλοτικά Ολοήμερα με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει περισσότερη και πληρέστερη διδασκαλία ξένης γλώσσας, καλλιτεχνικών, μουσικής, πληροφορικής, χορού και φιλαναγνωσίας, στο κανονικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά.
-Τα πολύ μικρά Γυμνάσια και Λύκεια που δεν εξασφαλίζουν το απαιτούμενο αριθμό μαθητών για ουσιαστική εφαρμογή των κατευθύνσεων και του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος, πολύ δε περισσότερο των επερχόμενων αλλαγών που ξεκινούν από την Α' Λυκείου και τα πιλοτικά Γυμνάσια από τον Σεπτέμβριο του 2011.
- Υπάρχουν περιπτώσεις όπου από τη συνένωση των σχολείων καταργείται η διπλοβάρδια (πρωί – απόγευμα), όπως στο 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και στο 21ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με το 21ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Με τη συνένωση των δυο Γυμνασίων και των δυο Λυκείων προκύπτουν το 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, τα οποία θα λειτουργούν μόνο με πρωινή βάρδια. Επίσης, το 122ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών που λειτουργούσαν με διπλοβάρδια, συνενώνονται στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών μόνο με πρωινή βάρδια.    
-Στην προσπάθεια να εφαρμοστούν παιδαγωγικά κριτήρια, επιδιώχθηκε, μέσα από τις συνενώσεις σχολικών μονάδων, να απελευθερωθούν κτηριακές υποδομές, με σκοπό στα νέα σχολεία που δημιουργούνται να φοιτούν παιδιά της ίδιας σχολικής βαθμίδας. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερα η κοινωνικοποίηση των μαθητών και αποφεύγονται η σχολική βία και η διαρροή. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπου συστεγάζονταν ένα Γυμνάσιο, ένα Ειδικό Σχολείο και ένα Δημοτικό Σχολείο ή ένα Γυμνάσιο και ένα Δημοτικό. Στις σχολικές μονάδες που προκύπτουν με τα τις συνενώσεις δημιουργούνται σχολεία με παιδιά της ίδιας σχολικής βαθμίδας ή τουλάχιστον Νηπιαγωγεία με Δημοτικά και Γυμνάσια με Λύκεια.

Τα λεπτομερή στοιχεία για τις ιδρύσεις σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς αποτελούν συναρμοδιότητα των υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας.

* Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε πίνακες με τι συνενώσεις - ιδρύσεις σχολείων.


 

 3 αρχεία διαθέσιμα για download 
Πίνακες σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αρχείο pdf 345 kb)
Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων ΔΕ (αρχείο pdf 103 kb)
Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων ΔΕ (αρχείο pdf 91 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved