nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση
 

 

Αθήνα 12.7.2011, 19:45

Την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση ενέκρινε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

"Προχωράμε στην υλοποίησή της και περιμένουμε προτάσεις από τους φορείς της Εκπαίδευσης και όχι μόνο", δήλωσε μετά την συνεδρίαση η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου.

* Ακολουθεί το κείμενο της παρουσίασης.


«ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011

Πλαίσιο Παρουσίασης
Εισαγωγή-παρούσα κατάσταση
Διαδικασία διαβούλευσης για τις προτεινόμενες αλλαγές
Παρουσίαση των βασικών πυλώνων
Αυτοδιοίκηση
Μοντέλο Διοίκησης - Ρόλος φοιτητών
Νέα οργάνωση των σπουδών
Οι καθηγητές - εξέλιξη
Επώνυμες Έδρες
Διεθνοποίηση
Αξιολόγηση και πιστοποίηση
Νέοι κανόνες χρηματοδότησης
Μετεξέλιξη της ΑΔΙΠ

Η παρούσα κατάσταση
Ανάγκη για αλλαγές - Επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας μας
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) είναι οι φορείς που κατ’ εξοχήν μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα μας να αντιμετωπίσει το μέλλον μέσα από τη δημιουργία γνώσης και τη σύνδεση αυτής με την παραγωγική διαδικασία.
Η πρόταση που καταθέτουμε είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και με την κοινωνία, αλλά και προϊόν συστηματικής μελέτης των αναγκών της ελληνικής πραγματικότητας και της διεθνούς εμπειρίας.

Χάρτης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Σε 66 πόλεις:
Αριθμός Ιδρυμάτων: 40
Τμήματα: 511
Μεταπτυχιακά προγράμματα > 520
Εγγεγραμμένοι Φοιτητές: 578.479
Ενεργοί Φοιτητές: 360.762
Αριθμός Φοιτητών μέσω «Ευδόξου»: 243.779
Διδάσκοντες: 11.682

Με σημαντικό κόστος (5οι στην κατάταξη του ΟΟΣΑ σε ποσοστό ΑΕΠ για την ανώτατη εκπαίδευση) αλλά όχι πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα (προτελευταίοι στην αποδοτικότητα των πόρων)

Νομικό πλαίσιο - Χρηματοδότηση - Σπουδές
- Η Ανώτατη εκπαίδευση είναι «χαμένη στη μετάφραση» της πολυνομίας και της θεσμικής πολυπλοκότητας - 1000 σελίδες από νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα
- Δαπάνες χωρίς αντίστοιχο αποτέλεσμα - Απουσία λογοδοσίας
- Αναποτελεσματική οργάνωση σπουδών

Απόδοση
- Στα ΤΕΙ από τις 100 θέσεις σπουδαστών που δόθηκαν από την Πολιτεία:
 - στις 29 δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να φοιτήσει,
 - στις άλλες 29 οι σπουδαστές δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους,
 - και μόνο 42 θέσεις οδήγησαν στη λήψη πτυχίου.
- Στα Πανεπιστήμια οι κενές θέσεις είναι λίγες (2%) και οι πτυχιούχοι περίπου ανέρχονται στο 80% των εισαχθέντων.
- Ο μέσος χρόνος για τη λήψη πτυχίου αποκλίνει κατά 2 χρόνια από τα κανονικά έτη σπουδών και ανέρχεται σε πάνω από 6.

Η διαδικασία για την Αλλαγή: Εκτενής Διαβούλευση
- ΧΧΧ Παρουσίαση βασικών αξόνων των αλλαγών στην Συνοδό Πρυτάνεων
- Ενεργοποιήθηκε η Διακομματική Επιτροπή Παιδείας (4 συνεδριάσεις)
- Συνέδριο για την  έναρξη διαβούλευσης στους Δελφούς 26/09/10 παρουσία του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, των Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ και των κοινωνικών φορέων.
- 4 συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβούλιου Παιδείας (ΕΣΥΠ).
- 50 συναντήσεις με επίλεκτα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
- Συναντήσεις με ξένους υπουργούς με εμπειρία μεταρρυθμίσεων
Διεθνής Επιτροπή Σοφών.
- Ηλεκτρονική διαβούλευση διάρκειας ενός μηνός με γενική αποδοχή της ανάγκης για αλλαγές.
- Κατατέθηκαν 130 προτάσεις θεσμικών παραγόντων (με αλληλογραφία)
- Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι γενικοί στόχοι της αλλαγής, όπως έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση:
1. Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
2. Βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και της μάθησης.
3. Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς  παρουσίας των ΑΕΙ.
4. Σύνδεση των ΑΕΙ με την αναπτυξιακή διαδικασία και την αγορά εργασίας.

Οι πυλώνες των Αλλαγών
- η αυτοδιοίκηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
- η εξασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης και η κατανομή της με βάση την ποιότητα και τις εθνικές προτεραιότητες
- η αξιολόγηση και η κοινωνική λογοδοσία παντού,
- η αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών για κάθε φοιτητή
- η σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση
- η επιστημονική αριστεία σε διεθνές επίπεδο
- το ψηφιακό άλμα στη διοίκηση και την εκπαίδευση των ΑΕΙ
- η διεθνοποίηση της λειτουργίας των Ανώτατων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η τόνωση της εξωστρέφειας,
- η σύνδεσή τους με την κοινωνία και την οικονομία και η απάντησή τους στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές  

1. Ουσιαστική  Αυτοδιοίκηση
- Ο Νόμος ενισχύει την αυτοδιοίκηση των Ιδρυμάτων.
- Λιτό και σαφές πλαίσιο.
- Ο Οργανισμός κάθε Ιδρύματος ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του (μέγεθος, γεωγραφική θέση, γνωστικά  πεδία, στρατηγική στόχευση).
- Απεξάρτηση από το σφιχτό εναγκαλισμό της Κεντρικής Διοίκησης.

Βαθμός Αυτοδιοίκησης-διεθνής εμπειρία (πίνακας 1)

2. Μοντέλο Διοίκησης
- Παρατηρείται τάση για σύγκλιση των μεθόδων διακυβέρνησης των Ευρωπαϊκών ΑΕΙ
- Την τελευταία εικοσαετία, σχεδόν στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση με έμφαση στο Συμβούλιο Διοίκησης και το άνοιγμα των ιδρυμάτων στην κοινωνία και οικονομία.
- Στις 25 από τις 27 χώρες της ΕΕ έχει υιοθετηθεί ένα δυαδικό μοντέλο (Συμβούλιο και Πρύτανης), με τη Σύγκλητο να έχει τον πρώτο λόγο σε ακαδημαϊκά ζητήματα.
- Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τον πρώτο ρόλο στη διοίκηση αναλαμβάνει ο Πρύτανης (ή ο Πρόεδρος).
- Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το ρόλο του Ακαδημαϊκού οργάνου ή/και Λήψης Αποφάσεων, αναλαμβάνει η Σύγκλητος, ή το Ακαδημαϊκό/Επιστημονικό/Γενικό Συμβούλιο.
- Στην Ελλάδα (μια από τις 2 χώρες που δεν ακολουθούν την πρακτική των άλλων 26) το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης εξαντλείται στα όργανα του Πρύτανη και της Συγκλήτου (ή Πρόεδρος και Συμβούλιο ΤΕΙ), οι οποίοι ασκούν όλες τις λειτουργίες.

Η νέα στρατηγική στο θέμα της διοίκησης εισάγει την έννοια του Συμβουλίου του Ιδρύματος, το οποίο συνιστά την αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της διαφάνειας.
- Άνοιγμα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην κοινωνία.
- Θεσμικό αντίβαρο για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κράτος προς τα Ιδρύματα.

Το Συμβούλιο αποτελείται από:
- 7 μέλη καθηγητές του Ιδρύματος που εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών,
- 1 φοιτητή (εκλεγμένο από ενιαίο ψηφοδέλτιο) και
- 7 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται από τα παραπάνω «εσωτερικά μέλη» (7+1).
- Για μικρού μεγέθους Ιδρύματα, τα νούμερα είναι 4+1+4. Τα εξωτερικά μέλη είναι εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτιστικής, ακαδημαϊκής και οικονομικής ζωής.

Πρύτανης: o  Ακαδημαϊκός και Διοικητικός ηγέτης του Ιδρύματος
Το Ίδρυμα, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκλέγει τον/την  πρύτανη/πρόεδρο ΤΕΙ για 3ετή θητεία με δυνατότητα μιας ανανέωσης.

Διαδικασία
- Επιτροπή, αποτελούμενη από εκλεγμένους καθηγητές του ιδρύματος, αναλαμβάνει την αναζήτηση υποψηφίων και, ύστερα από δημόσια ακρόασή τους, το Συμβούλιο, με βάση κυρίως την επιστημονική αναγνώριση αλλά και τη διοικητική του/της εμπειρία, εκλέγει τον Πρύτανη/Πρόεδρο ΤΕΙ .
- Η Σύγκλητος διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας.

Ο ρόλος των φοιτητών
- Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, καθολική, και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ενεργών φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των φοιτητών συμμετέχουν:
 - στο Συμβούλιο του Ιδρύματος,
 - στη Σύγκλητο,
 - στην Κοσμητεία/Διεύθυνση κάθε Σχολής,
 - στην Κοσμητεία/Διεύθυνση των Μεταπτυχιακών Σχολών,
 - στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).

Επίσης, συμμετέχουν:
 - στο Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας σε επίπεδο ιδρύματος και
 - στα Συμβούλια Σπουδών ανά σχολή ή/και πρόγραμμα σπουδών.
Στα συμβούλια αυτά η συμμετοχή φοιτητών ανέρχεται στο 40%. Οι λεπτομέρειες ορίζονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό των ιδρυμάτων.

3. Νέα Οργάνωση των Σπουδών
Προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα και να αρθούν οι στεγανές προσεγγίσεις των μονοθεματικών τμημάτων, καθίσταται ως βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα σε κάθε ίδρυμα, η Σχολή.
Κάθε Σχολή οργανώνει διαφορετικά προγράμματα σπουδών, και απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία.
Το Τμήμα ως οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί το ακαδημαϊκό κύτταρο της Σχολής.

Χρηματοδότηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, με διεθνή συνεργασία και εμβέλεια.
- Προσφορά προγραμμάτων όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά σε φοιτητές και προσωπικό από άλλες χώρες (ενίσχυση της κινητικότητας).
- Ενίσχυση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων με κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα.
- Εισαγωγή διαδικασιών πιστοποίησης όλων των προγραμμάτων σπουδών.
Οργάνωση του προγράμματος σπουδών από τον Οργανισμό του Ιδρύματος (π.χ. ορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων, αξιολόγηση των φοιτητών)

- Διάρκεια σπουδών: ν+2 . Μετά από αυτό το χρονικό όριο ο φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του με τις προϋποθέσεις που θέτει το κάθε ΑΕΙ.
- Δωρεάν παροχή συγγραμμάτων και ηλεκτρονική ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλου του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού ως το 2013. Ενίσχυση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ολοκληρωμένη πολιτική ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου ανοιχτής πρόσβασης.
- Παροχή οικονομικής υποστήριξης και διευκόλυνσης στους φοιτητές σε συνεργασία με την Πολιτεία (με τη μορφή άτοκων δανείων, υποτροφίες).
- Γραφεία καινοτομίας και υποστήριξης πρακτικής άσκησης και πατέντας για φοιτητές και καθηγητές.
- Ανταποδοτικές υποτροφίες με δυνατότητα απασχόλησης των φοιτητών στα Ιδρύματα.

Μεταπτυχιακή Σχολή
Για τη βέλτιστη οργάνωση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών και την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας τα Ιδρύματα συστήνουν μεταπτυχιακή σχολή.

Ανοίγουμε την Ανώτατη Εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες
- Σχολή Διά Βίου Μάθησης
- Για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα ιδρύματα συστήνουν Σχολή Διά Βίου Μάθησης ή/ και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
- Οι σχολές αυτές οργανώνονται και διοικούνται με διακριτό τρόπο.

Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση οργανώνονται στους τρεις κύκλους του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Απαραίτητη είναι και η καθολική υιοθέτηση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS με βάση τις ακαδημαϊκές μονάδες (Α.Μ.).
- Ο πρώτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 180 Α.Μ. Ένα έτος αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 60 Α.Μ.
- Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 Α.Μ.
- Ο τρίτος κύκλος μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 Α.Μ. καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Το ελάχιστο όριο για λήψη πτυχίου καθορίζεται με ΠΔ μετά από κοινό αίτημα των ενδιαφερομένων σχολών, που έχουν το ίδιο αντικείμενο σπουδών.

Υιοθέτηση και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.

4. Καθηγητές (πρώην μέλη ΔΕΠ/ΕΠ)
- Μειώνονται οι βαθμίδες σε τρεις: καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές.
- Μόνο οι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι.
- Οι μόνιμοι καθηγητές αξιολογούνται κάθε 5 χρόνια ως προς το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο από ειδικές επιτροπές κρίσης όπως καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
- Η σύνδεση της αξιολόγησης με την πορεία των καθηγητών καθίσταται άρρηκτη.
- Βασική προτεραιότητα είναι η προώθηση και παροχή κινήτρων σε καθηγητές που είναι αφιερωμένοι εξ ολοκλήρου στην διδασκαλία και την έρευνα.
Επιτροπές εκλογής καθηγητών
- Οι καθηγητές επιλέγονται από επιτροπές επιλογής καθηγητών που αποτελούνται από 7 μέλη, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, εκ των οποίων 3 είναι εξωτερικοί καθηγητές ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές.

5. Επώνυμες Έδρες
Τα Ιδρύματα μπορούν να ιδρύουν και να διατηρούν επώνυμες έδρες διδασκαλίας και έρευνας (από κληροδοτήματα, χορηγίες, κλπ.) ύστερα από έγκριση των ακαδημαϊκών τους οργάνων.
Έτσι θα παρέχεται η δυνατότητα -με βάση τις προδιαγραφές που θέτει κάθε Πανεπιστήμιο- ίδρυσης ακαδημαϊκών εδρών με χορηγία, καθώς είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία Έλληνες να χρηματοδοτούν έδρες και κέντρα σπουδών σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου και να μην δικαιούνται να το κάνουν στην Ελλάδα.

6. Διεθνοποίηση
Ενίσχυση διεθνών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που θα προσελκύουν και ξένους φοιτητές.
Προσφορά προγραμμάτων και σε ξένη γλώσσα.
Η εκλογή των καθηγητών γίνεται από διεθνούς σύνθεσης εκλεκτορικά σώματα.  Δυνατότητα εκλογής και αλλοδαπών ως καθηγητών.
Θα παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης κατοχής θέσης Καθηγητών σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια ώστε οι διακεκριμένοι Έλληνες-Ελληνίδες και ξένοι επιστήμονες να μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τους στα ελληνικά πανεπιστήμια χωρίς να υποχρεώνονται να εγκαταλείπουν τη θέση τους.
Ενθάρρυνση της ίδρυσης παραρτημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε άλλες χώρες.

7. Αξιολόγηση και πιστοποίηση
Οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας που έχουν εισαχθεί από το 2005 γίνονται πιο ουσιαστικές, καλύτερα στοχευμένες και πιο αποτελεσματικές.
Από συμβουλευτικές για τα ιδρύματα και τις διοικήσεις τους, οι διαδικασίες αξιολόγησης μετατρέπονται σε διαδικασίες πιστοποίησης
των προγραμμάτων σπουδών και 
των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας κάθε ιδρύματος.
Η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) που θεσμοθετήθηκε το 2005 μετεξελίσσεται και αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυμάτων.

8. Νέοι κανόνες χρηματοδότησης
Μέρος της χρηματοδότησης συνδέεται με την αξιολόγηση - Τα  επιτεύγματα των Ιδρυμάτων επιβραβεύονται
Το πρώτο μέρος της χρηματοδότησης κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών που εγγράφονται σε αυτό και το κόστος σπουδών ανά φοιτητή.
Το δεύτερο μέρος κατανέμεται με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων και σύμφωνα με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της πολιτείας και των ιδρυμάτων.
Οι προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ των Ιδρυμάτων και της Πολιτείας ενισχύονται ώστε να αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και αποστολής κάθε ιδρύματος, τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, και τους στόχους που το Ίδρυμα επιδιώκει να πετύχει.

9. Μετεξέλιξη της ΑΔΙΠ
Η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (που συνιστά μετεξέλιξη της ΑΔΙΠ) αναλαμβάνει εισηγητικό ρόλο στη χρηματοδότηση, λειτουργεί ενισχυτικά ως προς τη διαφάνεια των οικονομικών και επιστημονικών στοιχείων καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας αλλά και την πιστοποίηση.  Η ίδια Αρχή αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυμάτων.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πλήρη παρουσίαση με τους σχετικούς πίνακες.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η πλήρης παρουσίαση (αρχείο pdf 1,146 mb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved