nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ενημερώνει: Εργόσημο. Ασφάλιση σε πολλούς εργοδότες

Αθήνα 27.4.2015, 03:53

Το εργόσημο αποτελεί ένα νέο μέσο πληρωμής, μέσω του οποίου οι απασχολούμενοι σε διαφορετικούς ή περισσότερους του ενός εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αμείβονται ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη (άρθρα 20 και 21 Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 παρ. 8 Ν. 3996/2011 και τελικά αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4144/2013).

Το εργόσημο έχει τη μορφή επιταγής. Στο συνολικό ποσό που αναγράφεται περιλαμβάνονται τόσο το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν.

Εκδότης του εργόσημου
Ο εργοδότης είναι ο υπόχρεος για την έκδοση του εργοσήμου. Τα εργόσημα είναι διαθέσιμα στον εργοδότη από τις τράπεζες, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Κατά την έκδοση του εργοσήμου ο εργοδότης δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τόσο η αμοιβή (καθαρό ποσό) όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές.
Παράδειγμα: Αν για την παρεχόμενη εργασία έχει συμφωνηθεί καθαρό ποσό αμοιβής τα 600 ευρώ, τότε αυτό το ποσό, που αντιστοιχεί στην καθαρή αμοιβή του εργαζομένου, το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 1,333, που αντιστοιχεί στο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.
- Σε περίπτωση που επιλεγεί εξαργύρωση του εργοσήμου με πίστωση λογαριασμού του εργαζομένου, ο εργοδότης πρέπει επίσης να προσκομίσει το ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του απασχολούμενου.
- Σε περίπτωση εξαργύρωσης του εργοσήμου με μετρητά, τότε το ονοματεπώνυμο, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του εργαζομένου πρέπει να προσκομίζονται από τον ίδιο κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης.
- Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση εργοσήμου από εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή διαχείριση πολυκατοικίας, υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης του ΑΜΚΑ του νόμιμου εκπροσώπου ή του υπεύθυνου διαχειριστή (ΕΓΚ ΙΚΑ 43/2013).
Κατά την έκδοση του εργοσήμου παράγονται δύο στελέχη. Το ένα από αυτά κρατείται και φυλάσσεται από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής στον απασχολούμενο, ενώ το δεύτερο στέλεχος παραδίδεται προς εξαργύρωση στον εργαζόμενο. Το εργόσημο λειτουργεί και ως αποδεικτικό απασχόλησης.


Εξαργύρωση από τον εργαζόμενο
Μετά το πέρας της εργασίας του, ο εργαζόμενος λαμβάνει την επιταγή από τον εργοδότη του. Με τη λήψη της επιταγής, ο εργαζόμενος μπορεί να προβεί σε εξαργύρωση της αμοιβής του, απευθυνόμενος στα σημεία εξαργύρωσης, τα οποία είναι τα ίδια με της έκδοσης (τράπεζες, ΕΛΤΑ, ΚΕΠ, υποκαταστήματα του ΙΚΑ).
Σημειώνεται ότι το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ.


_____________

Συνεργασία Proslipsis - INE ΓΣΕΕ
Η Proslipsis.gr, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), παρουσιάζει θέματα κοινωνικής ασφάλισης, εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης, που επιμελούνται οι επιστήμονες του Ινστιτούτου.

* Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 και έκτοτε αναπτύσσει πλούσιο έργο στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ, καθώς και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ανέπτυξε το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων με στόχο την παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους, Έλληνες και οικονομικούς μετανάστες, του ιδιωτικού τομέα.

Στις αυξημένες ανάγκες που έχουν εκρηκτικά αναδυθεί στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζόμενους, ανέργους, συνδικάτα, κοινωνικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για ερωτήματα και αιτήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων, της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθώς και θεμάτων απασχόλησης και κατάρτισης μπορείτε να απευθύνεστε σε μία από τις 19 δομές του Δικτύου που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, www.inegsee.gr.

Για τη Δομή της Αθήνας, η υπηρεσία εδρεύει στην Εμ. Μπενάκη 71Α, 10681 Αθήνα, τηλ: 210-3327777, e-mail: inediktio@inegsee.gr, Ντίνα Μπαρδάκη.

* H Proslipsis.gr ιδρύθηκε το 2004 και είναι η πρώτη αμιγώς διαδικτυακή εφημερίδα στην Ελλάδα. Παρέχει ενημέρωση για τις ευκαιρίες στην εργασία και την εκπαίδευση με συνέπεια, καθαρότητα και υπευθυνότητα που σπάνια συναντώνται στον Τύπο.
_____________


Κατηγορίες εργαζομένων - ασφαλισμένων
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες/υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές που μπορούν να αμειφθούν/ασφαλιστούν με εργόσημο:
- Οι οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα κλπ.
- Οι οδηγοί προσώπων.
- Οι απασχολούμενοι σε κηπουρικές εργασίες.
- Η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.
- Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
- Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση.
- Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας).
- Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες.
- Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων.
- Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).
- Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.
- Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής.
- Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλον χώρο.
- Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και σούπερ μάρκετ.
- Οι κατ’ οίκον απασχολούμενοι συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας ΔΕΝ μπορούν να αμειφθούν με εργόσημο.

Χρόνος ισχύος
Η χρονική διάρκεια ισχύος του εργοσήμου από τη στιγμή της έκδοσής του από την πλευρά του εργοδότη ορίζεται στους τέσσερις μήνες. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν την αμοιβή τους μέσω εργοσήμου πρέπει εντός τεσσάρων μηνών από την αναγραφομένη επί του εργοσήμου ημερομηνία έκδοσης να εξαργυρώσουν το εργόσημο.
Πρέπει να τονιστεί ότι μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Το στέλεχος αυτό ακυρώνεται αυτόματα από τον φορέα έκδοσής του και έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή εργαζομένου που παρέχει σε αυτόν εργασία.
Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα του εργοσήμου (ονομαστική αξία εργοσήμου) επιστρέφονται στον εργοδότη, κατόπιν αιτήσεώς του στο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.

Ακύρωση
Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να εξαργυρωθεί από τον ίδιο εντός διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
Η μη πληρωμή δικαιούμενου εργαζομένου με τη μέθοδο πληρωμής του εργοσήμου συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ (άρθρο 24, εδάφιο α’ του Ν. 3863/2010).
Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που περιέχονται στο εργόσημο από 23/05/2013 ανέρχεται στο 25% (από 20%) της συνολικής του αξίας.

Ήμερες ασφάλισης
- Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά έτος.
- Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στον μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου.
Για την εξεύρεση του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης διαιρούμε το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών (το ποσοστό είναι 20% ή 25% αναλόγως πότε εκδόθηκε το εργόσημο) με τον συντελεστή 11,63.
Παράδειγμα:
Για τα από 01/01/2013 και εφεξής εργόσημα ονομαστικής αξίας π.χ. 100€, έχουμε δύο περιπτώσεις:
α) 100 x 20% = 20€ οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση.
Συνεπώς: 20€ : 11,63 = 1,71 (δηλαδή 2 ημέρες ασφάλισης)
β) 100 x 25% = 25€ οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση.
Συνεπώς: 25€ : 11,63 = 2,14 (δηλαδή 2 ημέρες ασφάλισης).

Επίδομα μητρότητας
Οι ασφαλισμένες με εργόσημο δικαιούνται τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας με τη συμπλήρωση 200 ημερών ασφάλισης τα δύο τελευταία έτη πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved