nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ενημερώνει: Εργασία κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Αθήνα 29.5.2015, 10:05

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος, που φέτος πέφτει την 1η Ιουνίου, είναι εργάσιμη ημέρα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και δεν συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές. Έτσι, επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή τόσο η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και η απασχόληση των μισθωτών, χωρίς αξίωση για πρόσθετη αμοιβή τους. 

Ειδικότερα: 
- στους ημερομίσθιους μισθωτούς που θα απασχοληθούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%),
- στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται καμία άλλη αμοιβή πλέον του κανονικού μηνιαίου μισθού, αφού η ημέρα του Αγίου Πνεύματος συμπεριλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μήνα, στις οποίες αντιστοιχούν οι αποδοχές τους. Σε περίπτωση όμως που σε ΣΣΕ ή ΔΑ περιλαμβάνεται όρος για την καταβολή της προσαύξησης 75%, ο όρος αυτός, επειδή είναι ευνοϊκότερος από τη γενική ρύθμιση, υπερισχύει και έτσι οι μισθωτοί που υπάγονται σε αυτή δικαιούνται να λάβουν την ανωτέρω προσαύξηση.

_____________

Συνεργασία Proslipsis - INE ΓΣΕΕ

Η Proslipsis.gr, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), παρουσιάζει θέματα κοινωνικής ασφάλισης, εργασιακών σχέσεων και απασχόλησης, που επιμελούνται οι επιστήμονες του Ινστιτούτου.

* Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 και έκτοτε αναπτύσσει πλούσιο έργο στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ, καθώς και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ανέπτυξε το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων με στόχο την παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους, Έλληνες και οικονομικούς μετανάστες, του ιδιωτικού τομέα.

Στις αυξημένες ανάγκες που έχουν εκρηκτικά αναδυθεί στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζόμενους, ανέργους, συνδικάτα, κοινωνικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για ερωτήματα και αιτήματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων, της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθώς και θεμάτων απασχόλησης και κατάρτισης μπορείτε να απευθύνεστε σε μία από τις 19 δομές του Δικτύου που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, www.inegsee.gr.

Για τη Δομή της Αθήνας, η υπηρεσία εδρεύει στην Εμ. Μπενάκη 71Α, 10681 Αθήνα, τηλ: 210-3327777, e-mail: inediktio@inegsee.gr, Ντίνα Μπαρδάκη.

* H Proslipsis.gr ιδρύθηκε το 2004 και είναι η πρώτη αμιγώς διαδικτυακή εφημερίδα στην Ελλάδα. Παρέχει ενημέρωση για τις ευκαιρίες στην εργασία και την εκπαίδευση με συνέπεια, καθαρότητα και υπευθυνότητα που σπάνια συναντώνται στον Τύπο.
_____________


Είναι δυνατόν όμως η ανωτέρω εορτή να έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή με έθιμο. Δηλαδή, να έχει προβλεφθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν θα λειτουργήσουν και ότι, παράλληλα, οι μισθωτοί δεν θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν εργασία. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε τα εξής:
α) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιό τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες εορτές, σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Εκτός βέβαια αν, από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή συμφωνία κ.λπ., προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο.
β) Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις στις οποίες έχει τεθεί όρος για την υποχρεωτική αργία για τους εργαζομένους την ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι:
Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους Περιοδικών, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων, Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθετών, Χειριστών βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

Εφόσον οι εργαζόμενοι των παραπάνω κατηγοριών κληθούν να εργαστούν κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τότε λαμβάνουν το ημερομίσθιό τους (ή το 1/25 του μισθού τους) προσαυξημένο κατά 75 %.

Πάντως, για το προσωπικό του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών ΝΠΔΔ, η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία.

Συντάκτης: Χριστίνα Καπετανίδου
Πηγές: Λαναράς, Κων. Δ. (2014), Νομοθεσία ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Εφαρμογή – Νομολογία – Ερμηνεία, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved