nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Αναβολή κατάταξης στο στρατό λόγω δημοψηφίσματος

Αθήνα 3.7.2015, 11:49

Στο δημοψήφισμα της Κυριακής μπορούν να συμμετάσχουν και οι στρατεύσιμοι της 2015 Δ' ΕΣΣΟ, που ήταν να καταταγούν την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουλίου, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

* Ακολουθεί η απόφαση.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ:

ΓΕΑ/Α7/2 – ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 – Γ2 - ∆ΥΓ-
124 ΠΒΕ - Αερονοµία
΄Ολες τις ∆ιοικήσεις Στρατολογικών Υ-
πηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρε-
σίες
ΚΟΙΝ: ΥΠΕΞ/∆νση Αρχείων (για παραπέρα
αποστολή στις Πρεσβείες της Ελλά-
δας στο Εξωτερικό),
Υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη/∆ΙΚΑ/∆ΝΣΗ Β΄/ Τµ.4/4,
ΥΠΕΣ /Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής ∆ιακυβέρνησης/∆νση Αποδηµίας
και Μετανάστευσης-
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ Β’ - ∆ΝΣΗ Β4/2
Τηλ. (210)-6592421
Φ.422/Α∆.550263
Σ.105
Αρ. Εγκυκλίου: 88
Αθήνα, 30 Ιουν 2015
∆νση Εσωτερ. Τύπου,
Περιφέρειες της Χώρας,
ΓΕΕΘΑ/∆ΣΣΝΣ- ΓΕΣ/∆ΣΛ- ΓΕΝ/Β4
ΑΤΑ , ∆ΑΥ, ∆ΑΕ ,
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ – Κοινού Αθη-
νών, Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ- Κοινού
Βόρειας Ελλάδας,
Γραφ. Νοµικού Συµβούλου ΥΕΘΑ,
ΓΕΣ/∆ΕΚΠ-ΓΕΣ/∆ΟΡ, Στρατιωτικές Φυ-
λακές, ∆ΝΕ, ΑΣ,
Αποδέκτες Πινάκων
Α, Β, Γ, ∆, ΣΤ, Ι, ΙΒ, Ι∆
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Εγκυκλίου Πρόσκλησης Στρατευσίµων 2015 ∆΄ ΕΣΣΟ
ΣΧΕΤ : α. Φ.422/Α∆.550187/Σ. 81/Αρ. Εγκυκλίου: 61/19 Μαϊ 2015/ΓΕΑ/Β4/2
β. Π∆ 38/28-06-2015 (ΦΕΚ 63/28-06-2015 τ. Α΄)
 1. Έχοντας υπόψη το (β) σχετικό
τροποποιούµε
το (α) όµοιο ως εξής:
α. Το εδάφιο α της παραγράφου 4 αντικαθιστάται ως εξής: «α. Η 01 Ιουλίου 2015
ή εναλλακτικά η 08 Ιουλίου 2015, για τους στρατεύσιµους όλων των Στρατολογικών Υπη-
ρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατη-
γορίας Ι2 έως Ι4 µε γνωµάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων». 
2
β. Η παράγραφος 5 αντικαθιστάται ως εξής: «5. Για τους κατατασσόµενους αρ-
γότερα από την καθοριζόµενη για την κατηγορία τους ηµεροµηνία και µέχρι 08 Ιουλίου
2015, εγκρίνουµε να γίνονται δεκτοί ως εκπρόθεσµοι, υπέχοντας µηνιαία πρόσθετη στρατι-
ωτική υποχρέωση σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. Μετά
την ηµεροµηνία αυτή να µην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφεροµένων στις παρα-
γράφους 4γ ,δ, ε, ζ και 6.
2. Τα ∆ελτία Κατατάξεως που έχουν ήδη εκδοθεί σύµφωνα µε το (α) σχετικό, θεω-
ρούνται ισχύοντα και η επ΄ αυτών αναγραφόµενη ηµεροµηνία κατατάξεως αντιστοιχίζεται
αυτοδικαίως (εφόσον οι υπόχρεοι εξ αναβολής υγείας επιλέξουν να καταταγούν την
08 Ιουλίου 2015) – χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή- ως α-
κολούθως:
α. Η 01 Ιουλίου 2015 µε την 08 Ιουλίου 2015
3. Όλες οι στρατιωτικές αρχές, εφόσον παρουσιασθούν ενώπιόν τους στρατεύ-
σιµοι προσκαλούµενοι µε την (α) σχετική Ε∆ΥΕΘΑ, εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν
αυτεπαγγέλτως σε αλλαγή της επί των ∆ελτίων Κατατάξεως αναγραφόµενης ηµεροµηνίας,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2 της παρούσας.

Ακριβές αντίγραφο

∆εκανέας (ΣΣΝΣ) ∆έσποινα Κεσκίνη
Βοηθός 2ου Τµήµατος Β4/ΓΕΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved