nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού

 

Αθήνα 1.12.2011, 15:32

Το πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού, που περιλαμβάνει διατάξεις και για την απελευθέρωση του καμποτάζ για την κρουαζιέρα, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης (θα το βρείτε παρακάτω).

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, η σύνταξη ενός ανανεωμένου, αναμορφωμένου και ενιαίου πολυνομοσχεδίου για την Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισμού, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, επιβλήθηκε απο το γεγονός ότι οι βασικοί νόμοι που διέπουν το θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα συγκεντρώνουν ουσιαστικά μια πληθώρα διατάξεων που καλύπτουν μία σχεδόν τριακονταετία (1976-2009). "Η πολλαπλότητα και αλληλοεπικάλυψη των διατάξεων, δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα δεν βοηθά στην επίτευξη του βασικού στόχου που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας και φυσικά τη συμβολή του στην εθνική ανάπτυξη συνολικά".

Οι βασικές προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνουν:
1. Την πλήρη άρση του περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών καμποτάζ από πλοία με σημαίες τρίτων κρατών που εκτελούν περιηγητικούς πλόες (κρουαζιέρα) και έχουν ως αφετηρία ελληνικό λιμένα. Τα πλοία αυτά μπορούν πλέον να πραγματοποιούν πλόες χωρίς την υποχρέωση σύναψης σύμβασης της πλοιοκτήτριας εταιρεία ή της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το πλοίο με το κράτος. Παράλληλα, διατηρείται η παροχή κίνητρων που δίδονται στις εταιρίες για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών στα πλοία αυτά, μέσω της ενσωμάτωσης των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων στο νόμο. Για την περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος η πλήρης άρση των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών καμποτάζ συνοδεύεται από την κατάργηση των υφιστάμενων μη ρεαλιστικών απαιτήσεων-προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα η απαίτηση ελάχιστης χρονικής παραμονής ανα λιμένα και η αρχή της αμοιβαιότητας μεταξύ των κρατών.
2. Την ενίσχυση και ανάπτυξη του θαλάσσιου Τουρισμού και όσων ασχολούνται με την δραστηριότητα αυτή επαγγελματικά και ως βασική τους απασχόληση. Συγκεκριμένα, προβλέπονται διατάξεις με τις οποίες γίνεται (με τη συμβολή των σχετικών επαγγελματικών ενώσεων) η εκκαθάριση του μητρώου από εικονικούς “επαγγελματίες” τουριστικών πλοίων αναψυχής, για να  επωφεληθούν παράνομα από τα ισχύοντα για τον κλάδο οικονομικά κίνητρα και ιδιαίτερα την μη πληρωμή Φ.Π.Α. και την απαλλαγή φόρου εισοδήματος.
3. Την θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά,  του αλιευτικού τουρισμού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους απασχολούμενους του τομέα να αναπτύσσουν παράλληλα με την αλιευτική ή υδατοκαλλιεργητική τους δραστηριότητα και δραστηριότητες καθαρά αλιευτικού τουρισμού που θα συνεισφέρει στο εισόδημά τους.
4. Τον εμπλουτισμό, προκειμένου να καταστεί σαφέστερο  και να άρει αδιέξοδες καταστάσεις, του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου  για τις «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας», που προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ελεύθερη δρομολόγηση πλοίου.
5. Την κατάργηση της «Ποσειδών - Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε.», που αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας κατάργησης και συγχώνευσης φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, με στόχο την περιστολή της δημόσιας δαπάνης.
6. Τη σύσταση Συμβουλίου Ναυτιλιακής Πολιτικής ως Γνωμοδοτικού Οργάνου για τη χάραξη ναυτιλιακής πολιτικής,  την προστασία και την ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας και τη συνολική διαχείριση κάθε σχετικού θέματος που εισάγεται στο Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
7. Τη σύσταση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.), ως όργανο διαβούλευσης για το σχεδιασμό της νησιωτικής πολιτικής.
8. Τη σύσταση Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πρόληψης και Χειρισμού Κρίσεων Ναυτιλίας, προκειμένου να είναι δυνατός ο κεντρικός συντονισμός για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης κρίσης. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων  του Οργάνου αυτού δε θίγει αρμοδιότητες και λειτουργίες άλλων φορέων, οργάνων, Υπηρεσιών ή Σωμάτων, με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση Κρίσεων. Με προβλεπόμενη Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη ορίζονται τα μέλη του και ρυθμίζεται οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
9. Με στόχο την υπαγωγή όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε  κεντρική εποπτεία, μεταφέρεται, από 1.1.2012, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η αρμοδιότητα της  άσκησης εποπτείας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ,) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν), του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.), του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) και του Κεφαλαίου Δυτών (Κ.Δ.). Προβλέπεται επίσης η διατήρηση της εποπτείας καθώς και η υπαγωγή, από 1.1.2012, της αρμοδιότητας διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) και του Κεφάλαιου Πλοηγικής Υπηρεσίας (Κ.Π.Υ.) στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας, καθώς και του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής αντίστοιχα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  Η ανάληψη της διαχείρισης αυτών των ειδικών λογαριασμών, των οποίων δικαιούχος σήμερα είναι το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών του ΥΠΑΑΝ είναι αναγκαία αφού από τα κεφάλαια αυτά καλύπτονται ανάγκες της Ναυτικής Εκπαίδευσης καθώς και της Πλοηγικής Υπηρεσίας και των Πλοηγικών Σταθμών.
10. Επειδή το υφιστάμενο καθεστώς αδειοδότησης έργων εντός ζώνης λιμένος που ανήκει στη διαχείριση Οργανισμού Λιμένος Ανώνυμης Εταιρείας, είναι πολύπλοκο, αντιφατικό, με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες Φορέων και Αρχών, υπάρχει νέα ρύθμιση για την απλοποίηση της εκτέλεση επισκευών - συντηρήσεων εντός ζώνης λιμένα οι οποίες δεν τροποποιούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη μορφολογία των υφιστάμενων κατασκευών. Απαραίτητη προϋπόθεση αδειοδότησης με τις παρούσες ταχύρρυθμες διαδικασίες είναι η ένταξη του έργου στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένος (Master Plan), προκειμένου να εξασφαλίζεται ο συνολικός σχεδιασμός του Λιμένος και η αναπτυξιακή του προοπτική σε βάθος χρόνου.
11. Για την άρση άμεσου και επικείμενου κινδύνου για τους πολίτες και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, προβλέπονται απλοποιημένες διαδικασίες για τις επισκευές και συντηρήσεις λιμενικών έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η φάση κατασκευής, καθώς και για επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθορών και βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση αλλά και έκτακτες καταστάσεις όπως π.χ. φθορές λόγω χρόνου, υποσκαφές (σπηλαιώσεις), βλάβες από πρόσκρουση πλοίων στις εγκαταστάσεις, θεομηνίες κ.λ.π., ενώ υλοποιούνται κατά νόμο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφαλείας και ανάγονται στις αυτονόητες υποχρεώσεις του κατά περίπτωση Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων.
12. Για τη κατοχύρωση των υφιστάμενων αποφάσεων και την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) κυρώνονται αποφάσεις με κανονιστικό περιεχόμενο που έχει λάβει η εν λόγω επιτροπή και αφορούν λιμενικές ζώνες της χώρας. Με την πρωτοβουλία αυτή κατοχυρώνεται η πολιτική ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την  συνταγματική κατοχύρωση των μελλοντικών αποφάσεων με  αντικείμενο την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων.
13. Ρυθμίζονται ιδιαίτερα σημαντικά θέματα της αλιείας που προκύπτουν κυρίως από τις υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η συλλογή έγκυρων επιστημονικών δεδομένων για την αλιεία σε ετήσια βάση από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ιδρύματα υπό την εποπτεία του Κράτους, τα οποία θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην ερευνητική κοινότητα, ο έλεγχος της παράνομης αλιείας και της εισαγωγής τους από τρίτες χώρες (θέμα αιχμής για την ΕΕ την παρούσα περίοδο), η επιβολή τελών για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στις δραστηριότητες του τομέα αλιείας και στην εμπορία των προϊόντων του τομέα αλιείας, η σύσταση Υπηρεσιών Αλιείας στα σημεία εισόδου φορτίων αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες κλπ.


Άρση του καμποτάζ
Σχετικά με την άρση του καμποτάζ, το υπουργείο σημειώνει ότι με το πολυνομοσχέδιο δημιουργείται ένα σταθερό και σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο με στόχο το αποδοτικό επιχειρηματικό κλίμα με την πλήρη απελευθέρωση – άρση του καμποτάζ, ενώ επισημαίνει ότι τον Αύγουστο του 2010 έγινε η πρώτη συμβολή στην άρση περιορισμών στην απαγόρευση υπηρεσιών καμποτάζ με το ν. 3872/2010.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει:
- Κατάργηση της υποχρέωσης σύναψης σύμβασης της πλοιοκτήτριας εταιρεία ή της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το πλοίο. 
- Παράλληλα, διασφαλίζεται η παροχή κινήτρων που δίδονται στις εταιρίες για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών, μέσω της ενσωμάτωσης των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων στο νόμο. 
- Κατάργηση απαίτησης ελάχιστης χρονικής παραμονής ανά λιμένα.
- Κατάργηση μη ρεαλιστικών απαιτήσεων, όπως για παράδειγμα η ‘αμοιβαιότητα’ μεταξύ των κρατών.
- Από την κατάργηση των περιορισμών αναμένεται να επωφεληθούν πολύ περισσότερο ο κλάδος των μεταφορών (κυρίως αερομεταφορές) αλλά και ο κλάδος της εστίασης (λόγω pre & post cruises) – ως παραγωγοί αυτών των δραστηριοτήτων και όχι εισαγωγείς αυτών των υπηρεσιών (μεγαλύτερη συμβολή στο ΑΕΠ). Επίσης αναμένεται να ευνοηθούν: α) οι λιμενικές αρχές/οργανισμοί, β) διάφορες ελληνικές εταιρείες που εμπλέκονται στη δραστηριότητα του κλάδου (πετρέλαια, τροφοδοσίες, ναυτικοί πράκτορες, τουριστικοί πράκτορες, κλπ), γ) τοπικές επιχειρήσεις (εμπορικά καταστήματα) μέσω των δαπανών των επιβατών.

Ανάπτυξη - επισκευή λιμένων
Το νομοσχέδιο ρυθμίζει και θέματα ανάπτυξης και επισκευής λιμένων. Ειδικότερα, θωρακίζονται συνταγματικά οι αποφάσεις της ΕΣΑΛ και αναβαθμίζεται ουσιαστικά η Εθνική Λιμενική Πολιτική της χώρας. Το σύνολο των αποφάσεων της ΕΣΑΛ θα δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Βασική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής είναι η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΣΑΛ, στο έργο της οποίας συμπεριλαμβάνεται η επικύρωση της Λιμενικής Πολιτικής της χώρας μέσω εξέτασης και λήψης αποφάσεων επί σειράς θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, το γενικό σχεδιασμό των λιμένων, τις μελέτες λιμενικών έργων, την έγκριση των προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης των λιμένων κτλ.
Θέματα που άπτονται των αποφάσεων της ΕΣΑΛ έχουν κανονιστικό χαρακτήρα (όπως είναι οι έγκριση χρήσεων γης και όρων δόμησης). Μέχρι σήμερα οι αποφάσεις της ΕΣΑΛ με κανονιστικό περιεχόμενο δεν κυρώνονταν με ΦΕΚ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλήθους προβλημάτων κυρίως γιατί αποδυναμώνονταν η ισχύς των σχετικών αποφάσεων. 

Σχετικά με την πολιτική για την απλοποίηση επισκευών - συντηρήσεων λιμένων, το υπουργείο τονίζει ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου στοχεύουν στην απλοποίηση της αδειοδότησης για επισκευές - τρέχουσες συντηρήσεις υφιστάμενων λιμενικών έργων. Οι ρυθμίσεις αφορούν έργα εντός λιμενικής ζώνης των οποίων έχει ολοκληρωθεί η φάση κατασκευής και οι οποίες δεν τροποποιούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη μορφολογία των υφιστάμενων κατασκευών. Ουσιαστικά πρόκειται για επισκευές – συντηρήσεις, όπως καταδεικνύεται και από το χρηματικό όριο (100.000 ευρώ) που τίθεται με τον Νόμο, το οποίο είναι ανεπαρκέστατο για την οποιαδήποτε, έστω και μικρής κλίμακας, επέκταση  λιμένα ή λιμενικής εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται επίσης μια σειρά σχετικών έργων όπως για παράδειγμα επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθορών και βλαβών, αντικαταστάσεις εξοπλισμού, εργασίες περιοδικής συντήρησης κ.λ.π. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας με στόχο οι λιμένες και οι λιμενικές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security) και της Συνθήκης Schengen.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες καθώς η ταχεία  υλοποίηση των έργων είναι επιτακτική γιατί σχετίζονται άμεσα με την προστασία των υφιστάμενων λιμενικών έργων, τον περιορισμό του κόστους από μεγέθυνση ζημιών εφόσον επισκευασθούν σε αρχικό στάδιο, τη δημόσια ασφάλεια, το δημόσιο συμφέρον, τη συνολική εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των λιμένων, τη διαρκή εξυπηρέτηση των χρηστών καθώς και την ασφάλεια χρηστών και εργαζόμενων. Η υιοθέτηση της προτεινομένης διαδικασίας θα συμβάλλει στην απεμπλοκή πολλών έργων, τη μείωση της γραφειοκρατίας σε σημαντικό βαθμό αλλά κυρίως θα ενθαρρύνει, την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων εντός λιμενικών ζωνών, με συγχρηματοδότηση και κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των λιμένων της χώρας.

* Ακολουθεί το σχέδιο νόμου.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Έννοια όρων
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) "Πλοίο αναψυχής": Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης.
 β) "Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το πλοίο αναψυχής, που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών,  το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση, για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα ωρών. Πλοία με μεταφορική ικανότητα μέχρι ενενήντα εννέα (99) επιβατών, μπορούν να υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του παρόντος κατ’ επιλογή του πλοιοκτήτη με τη προβλεπόμενη στο άρθρο 2 διαδικασία.
γ) “Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής”: Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο  μέσο πρόωσης, φέρει  κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν.
δ) "Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα, και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας.
ε) "Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής": Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
στ) “Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο, είναι το πλοίο μεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον είκοσι (20) επιβατών, το οποίο εκτελεί ημερήσιες θαλάσσιες περιηγήσεις, με εισιτήριο ή ονομαστική κατάσταση επιβατών, με αφετηρία  και επιστροφή στον ίδιο λιμένα χωρίς διανυκτέρευση, διάρκειας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ωρών. Στην έννοια των ημερήσιων θαλάσσιων περιηγήσεων περιλαμβάνονται τα κυκλικά ταξίδια που εκτελούν τα επιβατηγά τουριστικά ημερόπλοια μεταξύ του αφετήριου και ενός ή περισσοτέρων ελληνικών λιμένων με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή  και την περιήγηση των μεταφερόμενων επιβατών
Ως ημερόπλοια αναγνωρίζονται πλοία διαφόρων μεγεθών, που εκτελούν ημερήσιους πλόες από τον λιμένα ή όρμο αφετηρίας προς παρακείμενους όρμους και λιμένες για εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό και επιστροφή στον αφετήριο λιμένα, με ενιαίο κατ’ άτομο εισιτήριο ή κατάσταση επιβατών και ενιαίο ναύλο.
ζ) "Παραδοσιακό πλοίο”: Το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά."
η)."Πλοίαρχος": Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής. 
θ)"Κυβερνήτης": Το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις ναυτική ικανότητα και εμπειρία.
ι) "Πλήρωμα": Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου.
ια) "Επιβάτης": Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, εκτός του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώματος και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους.
ιβ) "Επιβαίνοντες": Ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωμα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής.
ιγ) "Χώροι ενδιαίτησης": Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.
ιδ) "Λιμένας αφετηρίας": Ο ελληνικός λιμένας, από τον οποίο αποπλέει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με τους επιβαίνοντες και πραγματοποιείται η έναρξη του ταξιδιού για αναψυχή ή και περιήγηση.
ιε) «Ναυλοσύμφωνο»: Το έγγραφο που αποδεικνύει τη σύμβαση ναύλωσης.
ιστ) «Εκναυλωτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει το πλοίο στο ναυλωτή έναντι ορισμένης αμοιβής.
ιζ) «Ναύλος»: Η αμοιβή που συμφωνείται να καταβάλει  ο ναυλωτής στον εκναυλωτή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.Α.Α.Ν.) καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου, στην ιστιοφορία και στον κινητήρα ως μέσο πρόωσης.
3. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού  πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 2 
Άδεια επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
1. α) Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. εκδίδεται άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής. Η άδεια είναι αορίστου χρόνου, με την επιφύλαξη της παρ. 3 εδ. α'  και β του παρόντος άρθρου και στο τέλος κάθε πενταετίας από την έκδοσή της, θεωρείται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και βεβαιώνεται η πλήρωση των όρων ισχύος της, όπως αυτοί καθορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, εκδιδομένης διαπιστωτικής πράξης της Υπηρεσίας αυτής.
β) Για την έκδοση της αδείας της παρ. 1 α) συνυποβάλλονται με την αίτηση έκδοσης της αδείας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου αναψυχής, από το οποίο προκύπτει η οριστική νηολόγησή του σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφίου β΄ του άρθρου 3.
ββ) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας, που είναι σε ισχύ και αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο αναψυχής είναι κατάλληλο για να χαρακτηριστεί επαγγελματικό κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Επιπρόσθετα δε, για επαγγελματικά πλοία αναψυχής εγγεγραμμένα σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 3, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή του κράτους του λιμένος νηολόγησης, από την οποία να προκύπτει ότι τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα παραπάνω κράτη.
γγ) Θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
δδ) Απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παράβολο.
εε) Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο Μητρώο, εφόσον το σκάφος δεν είναι καινούργιο.
2. Για τη θεώρηση της άδειας προσκομίζονται:
(α) Αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, , η οποία υποβάλλεται το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας και μέχρι και έξι (6) μήνες μετά την συμπλήρωση της πενταετίας από: αα)  την έκδοση ή ββ) τυχόν προηγούμενη σχετική διαπιστωτική πράξη  ή  γγ) τη λήξη της παράτασης που τυχόν έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος Άρθρου.
(β) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου,
(γ) επικυρωμένο αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με το  οποίο  βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη θεώρηση των ναυλοσυμφώνων ώστε τα ναυλοσύμφωνα αυτά να λαμβάνονται υπόψη για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες ναύλωσης.
(δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χορήγησης τέτοιου πιστοποιητικού.
3. Η ολοκλήρωση της πενταετίας αναστέλλεται:
(α) μέχρι δύο (2) έτη εφόσον κατά τη διάρκειά της ο πλοιοκτήτης δήλωσε στο αρμόδιο λιμεναρχείο και έλαβε βεβαίωση ακινητοποίησης του πλοίου για διάρκεια τουλάχιστον δεκαπέντε συνεχόμενων μηνών μέχρι συνολικά εικοσιτέσσερις μήνες στην πενταετία. Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μετά τη λήξη της ακινητοποίησης ο πλοιοκτήτης θα υποβάλλει εκ νέου επικυρωμένο αντίγραφο επιθεώρησης του πλοίου στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  μαζί με τη δήλωση λήξης της διάρκειας ακινητοποίησης του πλοίου.
(β)  μέχρι δώδεκα (12) μήνες συνολικά σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται από βεβαίωση του αρμόδιου Λιμεναρχείου, ότι το επαγγελματικό πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο για επισκευή το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 31η Οκτωβρίου οποιουδήποτε έτους εντός της πενταετίας. Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. (α) Η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(αα) Μετά από αίτηση του δικαιούχου.
(ββ)  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλει αίτηση θεώρησης κατά το πέρας της πενταετίας, όπως η τελευταία υπολογίζεται με βάση και τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
(γγ) Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία θεώρησης, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλοι οι όροι ισχύος της αδείας, συντασσομένης σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας.
(δδ)  Αν διαγραφεί το πλοίο από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο.
(εε) Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του παρόντος.
(β) Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, για την παύση ισχύος εκδίδεται εντός τριμήνου από τη διαπίστωση συνδρομής των ως άνω προϋποθέσεων αιτιολογημένη απόφαση του ΥΠΑΑΝ,  στην οποία ορίζεται και ο χρόνος της παύσης.
5. (α) Σε περίπτωση μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού ή των στοιχείων του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, αυτή σημειώνεται στην άδεια. Για τη σημείωση της μεταβολής αυτής κατατίθεται από τον δικαιούχο σχετική αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, στην οποία επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις αα` και ββ` του άρθρου αυτού. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις γγ` και  εε` του άρθρου αυτού.
(β) Σε περίπτωση μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγουμένου, που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορούν τη συμπλήρωση του ορίου ημερών ναύλωσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού.
Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, με την επιμέλεια του αιτούντος.
(γ) Σε περίπτωση απώλειας της αδείας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, γεγονός που βεβαιώνεται με την υποβολή, από τον δικαιούχο, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε με τον. Ν. 2690/1999, χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία αντίγραφο της άδειας, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη "Αντίγραφο λόγω απώλειας".
6. Η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εφόσον μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες δεν ζητηθεί θεώρηση των όρων ισχύος της ή δεν υποβληθεί αίτηση μεταβολής στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Για την αυτοδίκαιη παύση εκδίδεται πράξη από την αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία κοινοποιείται και στις αρμόδιες φορολογικές ή και τελωνειακές, κατά περίπτωση, αρχές.
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης καταχώρησης μεταβολής στοιχείων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 (β) για τον καθορισμό της ημερομηνίας  παύσης της ισχύος της άδειας.
7. Οι δικαιούχοι αδείας που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να ενεργούν και με αντιπρόσωπο, στον οποίο έχουν χορηγήσει ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα. Αντίγραφο του πληρεξουσίου κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά.
8. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. καθορίζεται ο τύπος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε αυτήν. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.
9. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ευδιάκριτο ειδικό σήμα το οποίο υποχρεούνται να φέρουν εμφανώς τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ώστε να διακρίνονται από τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Το ειδικό σήμα χορηγείται από την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού μετά τη χορήγησή του ή τη θεώρηση παράτασης της άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Α.Α.Ν. Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ.1, 2 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3
Ναύλωση
1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α)  επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα κράτη της σημαίας τους και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και την περιήγηση. Ολική ή μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
3. (α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους επαγγελματικά πλοία αναψυχής.
(β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα εις ολόκληρον για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου.
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ναυλομεσίτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
4. Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη, από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο.
5. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, το συνάλλαγμα που εισπράττεται, αποδίδεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
6. (α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε εκατόν εξήντα (160) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε (75) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τη συμπλήρωση των ορίων αυτών υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται, όπως προβλέπεται στην παρ. ε του παρόντος άρθρου. Οι ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής».
(β) Μετά την πρώτη πενταετία, τυχόν πλεόνασμα στις ημέρες ναύλωσης της περίπτωσης (α) προστίθεται στις ημέρες ναύλωσης της επόμενης πενταετίας, προκειμένου για τη συνδρομή των όρων θεώρησης ανά πενταετία της ισχύος της αδείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία με τη συμπλήρωση της πενταετίας οι πραγματοποιηθείσες ημέρες ναύλωσης υπολείπονται κατά ποσοστό μέχρι 15% των οριζόμενων για την κατηγορία του πλοίου, λαμβανομένου υπόψη και του τυχόν πλεονάσματος της προηγούμενης πενταετίας, θεωρείται ότι πληρούνται οι όροι ισχύος της αδείας, αλλά ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις ημέρες ναύλωσης που υπολείπονται, κατά την επόμενη πενταετία, ως προϋπόθεση θεώρησης της άδειας του  στο τέλος της επόμενης πενταετίας.
(γ) Τα κατώτατα όρια της παρ. 6α του παρόντος, μειώνονται κατά ποσοστό 5% για κάθε πενταετία κατοχής άδειας επαγγελματικού σκάφους μετά την πρώτη πενταετία, αλλά όχι πέραν ποσοστού 30% συνολικά του ανωτάτου ορίου της πρώτης πενταετίας.
(δ) Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν επιτρέπεται να εκτελεί πλόες χωρίς ναύλο για τη μεταφορά του πλοιοκτήτη ή των μετόχων ή των εταίρων του ή των μελών του Δ.Σ. πλοιοκτήτριας εταιρίας και συγγενών των παραπάνω προσώπων μέχρι δευτέρου βαθμού, πέραν των 10 ημερών για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουνίου και 30ης Σεπτεμβρίου και 20 ημερών κατά την υπόλοιπη περίοδο και υπό την προϋπόθεση υπογραφής ναυλοσυμφώνου, μηδενικού ναύλου και καταβολής του Φ.Π.Α. που αναλογεί με βάση τον κατώτατο ημερήσιο ναύλο του εδαφίου ββ της παραγράφου στ, του παρόντος άρθρου.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν παρέχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγή από το δασμό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α των καυσίμων και λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία των περιπτώσεων αυτών. Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιών για λογαριασμό του Δημοσίου και Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σκοπό την προβολή του θαλάσσιου τουρισμού, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του  Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την εκτέλεση των ταξιδιών αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 78 παράγραφος 1β) του ν.2960/2001, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον δασμό και τον Φ.Π.Α στα καύσιμα και λιπαντικά με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά. 
Οι ημέρες των ναυλώσεων της παραγράφου αυτής, δεν προσμετρούνται για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ανά πενταετία, οπότε και διενεργείται η θεώρηση  της άδειας.
(ε) Οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την Ελληνική Επικράτεια από επαγγελματικά πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται με ή χωρίς Πλοίαρχο και Πλήρωμα υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του κατωτάτου ορίου ημερών ναύλωσης ανά πενταετία σε  εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 (α) του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου ως ακολούθως:
(εα)  Χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα:
(i) Οι ημέρες ναύλωσης προκύπτουν από ναύλο σύμφωνα με τα αποδεικτικά καταβολής τελών (λιμενικών κ.λ.π.) στους λιμένες που προσέγγισε το πλοίο, και
(ii) Τα πρωτότυπα των αναγκαίων δικαιολογητικών επιδεικνύονται σε Λιμενική Αρχή Εσωτερικού με τον κατάπλου του πλοίου προς έλεγχο και καταχώρηση στο «Ειδικό ΄Εντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής» προ της καταληκτικής ημερομηνίας θεώρησης της άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Σε περίπτωση που ο κατάπλους του πλοίου σε ελληνικό λιμένα δεν είναι εφικτός μέχρι την καταληκτική αυτή ημερομηνία, η προσκόμιση, ο έλεγχος και η καταχώρηση μπορεί να γίνει σε Ελληνική Προξενική Αρχή εξωτερικού με μέριμνα του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η οποία πιστοποιεί στο «Ειδικό ΄Εντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής» τη συνδρομή των προϋποθέσεων της σχετικής καταχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ήτοι ότι το πλοίο ευρίσκεται στη χώρα που αυτή εδρεύει ή στην περιοχή δικαιοδοσίας της και τα προσκομισθέντα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη στην πράξη της καταχώρησης των ημερών ναύλωσης.
(iii) Αν το σύνολο των ημερών ναύλωσης αφορά το ίδιο ναυλοσύμφωνο και η επιβίβαση και οριστική αποβίβαση των επιβατών πραγματοποιήθηκαν μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, απαιτείται εκτός από την εγγραφή των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου στο «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής» από την Λιμενική Αρχή επιβίβασης, και η εγγραφή της οικείας Λιμενικής Αρχής στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου για την οριστική αποβίβαση και για τις ημέρες ναύλωσης που έγιναν στο εξωτερικό.
(iv) Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχείο αα., ενδεικτικά ναυλοσύμφωνα, αποδεικτικά καταβολής τελών, στοιχεία, βεβαιώσεις,,  προσκομίζονται σε επικυρωμένα αντίγραφα και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του πλοίου, μαζί με το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής» κατά τη θεώρηση της άδειας του πλοίου.
(εβ) Με πλοίαρχο και πλήρωμα:
(i) Οι ημέρες ναύλωσης προκύπτουν από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται σε Λιμενική Αρχή του Εσωτερικού ή στις Ελληνικές προξενικές Αρχές:
(1) Φωτοαντίγραφα οικείων σελίδων του Ημερολογίου του πλοίου που αντιστοιχούν σε εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της ναύλωσης έξω από την Ελληνική Επικράτεια, και
(2) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αντίστοιχων σελίδων ναυτολογίου.
(ii) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι προϋποθέσεις των υπό στοιχεία ii) iii), iv) της περίπτωσης ε) της παρούσας παραγράφου.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., μπορεί:
(στ.α) Να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης της περίπτωσης 6α του παρόντος.
(στ.β) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανάλογα με την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το μήκος ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου, μετά από  πρόταση των επαγγελματικών ενώσεων που εκπροσωπούν την κατηγορία του πλοίου.

Άρθρο 4
Ναυλοσύμφωνο

1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του  επαγγελματικού σκάφους αναψυχής μόνο για αναψυχή ή και περιήγηση. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως  με την κατάρτιση ναυλοσυμφώνου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.), καθορίζεται υπόδειγμα του ναυλοσύμφωνου, ο τρόπος θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε  άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη συμπλήρωση του ναυλοσυμφώνου.
2. (α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσύμφωνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής και έλεγχος αυτών.
(β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί μία εξαετία από την ημερομηνία θεώρησής τους.
(γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να πλεύσει προς άλλο λιμένα για την παραλαβή επιβατών ή αν επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης. Παρέκκλιση είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης ναυλοσύμφωνου που έχει συναφθεί εκτάκτως, λόγοι για τους οποίους πρέπει να ενημερωθεί η αρχή που χορήγησε την άδεια.
 (δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ` εφαρμόζονται και για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια λιμενική αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτήν η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης.
3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας, στον οποίο ελλιμενίζεται το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.
4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων αφού πιστοποιηθούν από τον ίδιο, αντίγραφο της οποίας, θεωρημένο από την ίδια αρχή, πρέπει να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδίου μαζί με τα λοιπά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητα ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό με το οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες). Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια λιμενική αρχή του λιμένος όπου επήλθε η μεταβολή.
5. Η λιμενική αρχή, σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο το πλοίο, κατά την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, χορηγεί το "Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής". Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. καθορίζονται το αντίτιμο του εντύπου αυτού, που αποτελεί έσοδο υπέρ του ΕΚΟΕΜ που το χορηγεί, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησής του καθώς και κάθε άλλη  λεπτομέρεια.

Άρθρο 5 
Οργανική σύνθεση Πληρώματος – Κυβερνήτης
1. Ιστιοφόρα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους  μέχρι είκοσι μέτρα και  μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέχρι δεκαοκτώ μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ορίζονται πρόσθετα μέτρα ασφάλειας των επιβαινόντων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρεπόμενη έκταση των πλόων, στον εξοπλισμό ασφαλείας και στη συγκράτηση πετρελαιοειδών και λυμάτων, καθώς και κάθε άλλης ρυπογόνου ουσίας.
 Στις περιπτώσεις αυτές τη διακυβέρνησή τους αναλαμβάνει κυβερνήτης, ο οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο. Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1599/1986 ή αυτή βεβαιώνεται με βάση δίπλωμα που κατέχει από οποιαδήποτε επίσημα αναγνωρισμένη αρχή.
 Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ασφαλισμένο στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται έναντι του ΝΑΤ ή των λιμενικών αρχών, να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση.
2. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν., που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος απόδειξης κατοχής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
3. Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων), που ορίζονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν είναι επιβάτες, με την επιφύλαξη της παρ. 2 υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική  ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ.6 άρθρ.16 του Ν.3232/2004, εκτός εάν είναι ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή υπάγονται στο ΝΑΤ αν είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί.
4. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους.
5. Για τον καθορισμό της οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής πού είναι εγγεγραμμένα σε
νηολόγια πού αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β΄ του άρθρου 3 του παρόντος και το καθεστώς της ασφάλισής τους, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις πού προβλέπονται από το δίκαιο του Κράτους της σημαίας τους.

Άρθρο 6
Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
1. Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τηρεί για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής Μητρώο και Αρχείο ατομικών φακέλων τους. Στο Μητρώο αυτό καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός νηολογίου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου που αναγράφεται στην άδεια ως πλοιοκτήτης καθώς  και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του. Στον ατομικό φάκελο κάθε πλοίου φυλάσσονται τα δικαιολογητικά που είναι σχετικά με την άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, αντίγραφο αυτής και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το πλοίο, σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2. Όταν ο δικαιούχος της παραγράφου 1 εδάφιο β’ του παρόντος άρθρου που αναγράφεται στην άδεια είναι Ν.Ε.ΠΑ. ή άλλης νομικής μορφής νομικό πρόσωπο τότε στο Μητρώο καταχωρούνται:
α) ο αριθμός καταχώρησης της εταιρείας,
β)  ο φάκελος κάθε εταιρείας,
γ)  η μερίδα κάθε εταιρείας και
δ) το ευρετήριο των εταιρειών.
3. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. ρυθμίζονται τα θέματα τήρησης του Μητρώου και του Αρχείου πρόσθετων στοιχείων, χρόνου τήρησης των ατομικών φακέλων μετά την παύση της ισχύος της άδειας ή της διαδικασίας κατά την μεταφορά στο ενιαίο αρχείο και μητρώο, από τα ως σήμερα τηρούμενα αρχεία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7
Παράβολα
1. Για  την έκδοση νέας άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.
2. Για τον έλεγχο συνδρομής των όρων ισχύος της άδειας ανά πενταετία, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.
3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, το κλάσμα μέτρου στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  δύνανται να αυξομειώνονται τα ανωτέρω ποσά των παραβόλων των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 8
Ειδικές ρυθμίσεις
1. (α) Η μετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για:
(αα) Αστική ευθύνη για Θάνατο και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €) ανά επιβάτη και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) ανά συμβάν.
(ββ) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €)
(γγ) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €).
(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Οικονομικών μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος των ασφαλιστικών ποσών της προηγούμενης περίπτωσης, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της μεταφορικής ικανότητας του πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία λόγω αργίας ή παροπλισμού δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, μπορούν να μετακινούνται προς ναυπηγεία, καρνάγια, επισκευαστήρια ή να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμαστικά ταξίδια ή μεθορμίσεις, και προκειμένου να συμμετάσχουν σε σχετικές επαγγελματικές εκθέσεις ή τουριστικές εκδηλώσεις, με άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας κατά τόπο λιμενικής αρχής, με την οποία καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισό της κανονικής σύνθεσης ανά ειδικότητα. Το προσωπικό αυτό πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία.
3. Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, προκειμένου περί πλοίου για το οποίο έχει συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠ.Α.Α.Ν., ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι που διέπουν τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη νηολόγηση των πλοίων αυτών κατ` εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
4. Ως προς τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας Κορίνθου τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής θεωρούνται επιβατηγά πλοία και υπάγονται στο τιμολογιακό καθεστώς της κατηγορίας αυτής.
5. Οι κυβερνήτες ή οι πλοίαρχοι επαγγελματικών πλοίων αναψυχής απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων αυτών και να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης. Οι ως άνω θα εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή:
(α) για κάθε ναύλωση και για το χρονικό διάστημά της, μόνον από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας και τελικού κατάπλου,
(β) εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και των υποπαραγράφων (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 9
Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια
1.  Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τα Τουριστικά Ημερόπλοια λαμβάνουν άδεια, που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή και εφοπλιστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου του με την οποία προσδιορίζεται η περιοχή άσκησης της δραστηριότητος αυτής, σύμφωνα με το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του πλοίου ή το πιστοποιητικό ασφαλείας (Π.Α.) του πλοίου.
Η άδεια είναι αορίστου διάρκειας, ανακαλείται δε εφ’ όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης της και ιδιαίτερα η διατήρηση σε ισχύ του Π.Γ.Ε. ή της Π.Α., της σύνθεσης του πληρώματος και της τήρησης των κανόνων του λιμένος. Επίσης στην άδεια επισημαίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της υπηρεσία κάθε μεταβολή στην πλοιοκτησία, ή τα χαρακτηριστικά του πλοίου, άλλως η άδεια ανακαλείται.
2. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν., ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησής της. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η σύνθεση πληρώματος ανά κατηγορία ημερόπλοιου ως και η ακτίνα ημερήσιου πλου, ανάλογα με την κατηγορία κάθε πλοίου, το μέγεθός του, το  Π.Γ.Ε., το Π.Α, και κάθε άλλο αναγκαίο για τον καθορισμό των ανωτέρω, στοιχείο αυτού.
3. Με αιτιολογημένες αποφάσεις της οικείας λιμενικής Αρχής του λιμένα αφετηρίας, καθορίζονται οι όροι εκτέλεσης των πλόων, έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, τήρησης κανόνων ασφαλείας και η λήψη αναγκαίων μέτρων στην εκτέλεση των πλόων, σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των πλοίων της κατηγορίας αυτής στο λιμένα αφετηρίας ή κατάπλου.
4. Επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών – περιηγητών και από ενδιάμεσους λιμένες μόνο εφόσον:
(α) η τελική αποβίβαση τους γίνεται στο λιμένα επιβίβασης τους και
(β) δεν αποβιβάζονται στον ενδιάμεσο αυτό λιμένα επιβάτες – περιηγητές που βρίσκονται ήδη στο πλοίο, εκτός αν κάτι άλλο απαιτείται για λόγους ασφαλείας, καιρικών συνθηκών ή άλλων απρόβλεπτων συμβάντων.
5. Με έγκριση των οικείων λιμενικών αρχών του λιμένα αφετηρίας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων δύναται να επιτραπεί η πραγματοποίηση περιηγητικών ταξιδιών κατά τα οποία η κυκλική περιήγηση ολοκληρώνεται σε συνδυασμό με χερσαία μέσα μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες – περιηγητές καταλήγουν στο σημείο από το οποίο ξεκίνησαν την περιήγηση.
6. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, στην περίπτωση που η ανάγκη αυτή δικαιολογείται από την έλλειψη ή την ανεπάρκεια και ιδιομορφία των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών, μπορεί με έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτραπεί σε ομάδες επιβατών – περιηγητών, η παραλαβή και αποβίβασή τους σε έναν ή περισσότερους λιμένες και η επιστροφή τους στον αφετήριο λιμένα  με το ίδιο πλοίο κατά το αυτό ή άλλο ταξίδι και σε διαφορετική ημερομηνία. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο περιηγητής – επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει την περιήγησή του, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας.
7. Επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών με πλοία ή σκάφη, μεταφορικής ικανότητας κατώτερης των 20 επιβατών, για ημερήσια εκδρομή από λιμένες ή όρμους και αντιστρόφως. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν., καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
8. Τα ημερόπλοια της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες καταχωρούνται στο Μητρώο του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για την καταχώρηση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των πλοιοκτητριών εταιρειών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 10
Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής
1. (α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής.
(β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και  περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική και ξένη σημαία.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του παρόντος εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα.
3. (α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ή αυτά που είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 3, με ολικό μήκος  μεγαλύτερο των δέκα μέτρων εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χορηγείται από οποιαδήποτε λιμενική αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
(β) Οι πλοίαρχοι και κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ελληνική ή ξένη σημαία, εφόσον τα πλοία δεν είναι υπόχρεα να διαθέτουν Δελτίο Κίνησης (TRANSIT LOG) ή Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), απαλλάσσονται από την υποχρέωση να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και να λαμβάνουν άδεια απόπλου για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την τελευταία θεώρηση και χορήγηση άδειας απόπλου. Εξαιρούνται ρητώς από οποιαδήποτε υποχρέωση θεώρησης ναυτιλιακών εγγράφων όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τα οποία είτε είναι εγγεγραμμένα σε ελληνικά ΒΕΜΣ (Λεμβολόγιο), είτε φέρουν ξένη σημαία και έχουν ολικό μήκος έως δέκα (10) μέτρα.
(γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Α.Α.Ν. και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησής του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση και την ετήσια θεώρησή του, τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που αποτελεί έσοδο του ΕΚΟΕΜΝ, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
4. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα με τριπλότυπο «Δελτίο Κίνησης» (TRANSIT LOG), σύμφωνα με τις ισχύουσες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις.

Άρθρο 11
Εκτέλεση Ταξιδίων Αναψυχής από Πλοία Αναψυχής με ξένη σημαία
Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β` του άρθρου 3 του παρόντος, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 12
Ναυταθλητικά σκάφη
1. Ναυταθλητικά σκάφη παντός τύπου, ιστιοφόρα ή κωπήλατα  που ανήκουν στους αναγνωρισμένους  ναυτικούς Ομίλους ή ναυτικά σωματεία ή σε μέλη τούτων καταχωρημένα  στα  μητρώα  αυτών  και  προοριζόμενα  είτε  για την προπόνηση  των  ναυταθλητών,  είτε για την συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες και φέροντα την Ελληνική σημαία απαλλάσσονται της φορολογίας που επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής βάσει του ν.27/1975 με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Για  το  χαρακτηρισμό κάποιου σκάφους ως ναυταθλητικού, απαιτείται, έγγραφη βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομίλου, ή σωματείου, εγκεκριμένη  από  τη  Γενική   Γραμματεία  Αθλητισμού, ότι χρησιμοποιείται για εξάσκηση μέλους και συμμετοχή  σε  ναυτικούς αγώνες, θεωρημένη από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 13
Πλήρωμα Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής
1. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, δεν υπόκεινται σε οργανική σύνθεση πληρώματος, τυχόν δε πρόσληψη ναυτικού ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ., δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση για συμπλήρωση οργανικής σύνθεσης, ή ασφάλιση στο ΝΑΤ άλλου ναυτικού πλην του προσληφθέντος.
2. Ο πλοιοκτήτης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής δικαιούται να απασχολεί βοηθητικό προσωπικό κατά τις ισχύουσες ασφαλιστικές διατάξεις περί οικιακού βοηθητικού προσωπικού του άρθρου 21 του Ν. 3863/10, εφαρμοζόμενες αναλογικά.

Άρθρο 14
Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής
1. Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διέπεται από αυτές και από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος, έχει δε ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ε.Ι.Π.Α. ή σε άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ή να μετατρέπεται σε άλλης μορφής εταιρεία.
2. Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον ιδρυτή φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πρέπει να περιέχει διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, τη διάρκεια της Ε.Ι.Π.Α., το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη διαχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών (Ε.Ι.Π.Α.) Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου.
3.  Η Ε.Ι.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.
4. Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις "Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής" ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών "Ε.Ι.Π.Α.", καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Έδρα της εταιρίας ορίζεται δήμος της ελληνικής επικράτειας. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.
Το κεφάλαιο της ΕΙΠΑ καταβάλλεται από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της εταιρείας και ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ). Η απόκτηση  πλοίου αναψυχής από την ΕΙΠΑ γίνεται στο όνομα της εταιρίας, χωρίς το απαιτούμενο ποσό να συμπεριλαμβάνεται και να εγγράφεται υποχρεωτικά  στο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και κάθε εταίρος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που διέπουν την αγορά και κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα.
5. Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση της Ε.Ι.Π.Α. εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Οι διαχειριστές της Ε.Ι.Π.Α. δεν υπάγονται σε κοινωνική ασφάλιση από μόνη τη διαχειριστική τους ιδιότητα. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
6. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Οι ΕΙΠΑ δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων οποιασδήποτε κατηγορίας, υποβάλλουν δε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, το Δεκέμβριο κάθε έτους δήλωση διατήρησης και ετήσιο τέλος €800 (οκτακοσίων ευρώ).
Εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παρέλευση άπρακτης της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους, και εφόσον δεν υποβληθεί η δήλωση και δεν καταβληθεί το τέλος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιβάλλεται από την τελευταία πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.
Για τον τρόπο καταβολής και τον τύπο της δήλωσης καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με την δήλωση διατήρησης και την καταβολή του ετησίου τέλους, προβλέπεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης από τον ΥΠ.Α.Α.Ν.
7. Οι εταίροι δεν δικαιούνται μέρισμα και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας εκτός οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Πόρο της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι κατ’ έτος εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η πτώχευση της εταιρείας δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων αυτής.
8. Η εισαγωγή και η αγορά καινούργιου ιδιωτικού σκάφους αναψυχής από Ε.Ι.Π.Α. δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού τέλους, που τυχόν του αναλογεί, ο οποίος δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί. Για την εισαγωγή ή αγορά μεταχειρισμένων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι εκάστοτε ισχύουσες περί Φ.Π.Α διατάξεις
Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού σκάφους αναψυχής, νομίμως εισαχθέντος ή νομίμως ευρισκόμενου στην Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε ΕΙΠΑ της οποίας ιδρυτής και αποκλειστικός εταίρος είναι το μεταβιβάζον ιδιωτικό σκάφος φυσικό πρόσωπο ή ο μοναδικός εταίρος ή μέτοχος της μεταβιβάζουσας εταιρίας, η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαιώματα τρίτου, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, εφόσον για το σκάφος αυτό έχει αποδεδειγμένα καταβληθεί Φ.Π.Α στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλο κράτος μέλος και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του σκάφους.

Άρθρο 15
Μητρώο Ε.Ι.ΠΑ.
1. Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τηρείται ειδικό μητρώο (Ειδικό Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής)στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.Π.Α. ( Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής) και το οποίο αποτελείται από:
α) το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α.,
β) το φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α.,
γ) τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και
δ) το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α..
2. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται αίτηση που λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, με την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης διαγραφής του πλοίου από τυχόν άλλο Μητρώο. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Ελληνικού Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ για κάθε καταχώρηση.
3. Το γνήσιο υπογραφής των ιδρυτών καθώς και των εξουσιοδοτημένων προσώπων προκειμένου να εκδίδουν αντίγραφα αποφάσεων θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο.
4. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α και κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, ορίζονται με Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
Φόροι που οφείλονται λόγω παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
1. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 19 του Ν.4002/2011 για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των οποίων η χορηγούμενη κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια παύει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, οφείλεται κατά το χρόνο παύσης ισχύος της άδειάς τους, στην αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί σε αυτά.
2. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, εφαρμόζεται ο συντελεστής του φόρου που ισχύει κατά την ημέρα της παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται  ως ακολούθως:
α) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου σκάφους με βάση την αξία που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό τελωνισμού και
β) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτική απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους και για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας καινούργιου ή μεταχειρισμένου σκάφους με βάση την αρχική τιμή πώλησης του σκάφους κατά την κατασκευή του.
Οι προκύπτουσες κατά τα ανωτέρω αξίες μειώνονται λόγω παλαιότητας μετά την πάροδο πενταετίας από την κατασκευή του σκάφους κατά ποσοστό 20% και για κάθε επόμενη πενταετία κατά ποσοστό 15%. 
Οι ανωτέρω μειώσεις της φορολογητέας αξίας του πλοίου παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πλοίο πραγματοποίησε ναύλους που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 80% των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο ελάχιστων ημερών ναύλωσης της κατηγορίας του. Σε κάθε περίπτωση ο αναλογούν φόρος προστιθέμενης αξίας δεν δύναται να υπερβαίνει το φόρο από τον οποίο απαλλάχθηκε κατά τον χαρακτηρισμό του πλοίου ως επαγγελματικού.
3. Κατά το χρόνο παύσης ισχύος της άδειας των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του παρόντος άρθρου, οφείλονται οι φόροι που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά, λοιπά εφόδια και υλικά, για τους οποίους τα πλοία αυτά έτυχαν απαλλαγής τους τελευταίους από την ημέρα ανάκλησης της άδειας δώδεκα μήνες.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1567/85 (ΦΕΚ 171 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή για την καταβολή των επιβαρύνσεων που προσδιορίζονται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Κατά την παύση ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, η φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του φόρου πολυτελείας γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός εφόσον το πλοίο αυτό έτυχε απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω χαρακτηρισμού του ως επαγγελματικό σε χρόνο μεταγενέστερο της θέσης σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄). 
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17
Φορολογικές και Δασμολογικές Απαλλαγές για τα Πλοία.
1. Οι απαλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Εθνικές περί Φ.Π.Α. διατάξεις, ισχύουν και για τα πλοία του παρόντος νόμου.
2. (α)  Επιπλέον, απαλλάσσεται από το δασμό και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τις Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις, η εισαγωγή και η παράδοση τροφοεφοδίων, καυσίμων,  λιπαντικών και των λοιπών αναλώσιμων ειδών που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ειδικού προορισμού, τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που εκτελούν επί κέρδη εργασίες, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εμπορική ναυσιπλοΐα και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα πλοία αυτά, ως και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά, ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού και τον αριθμό των επιβαινόντων σε αυτά.
(β) Η απαλλαγή της προηγούμενης περίπτωσης α΄ αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων:
(βα) Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού.
(ββ) Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν μικτούς πλόες. Η απαλλαγή για τα τροφοεφόδια και τα λοιπά αναλώσιμα είδη στα ανωτέρω πλοία αφορά μόνο εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τους πλόες τους στο εξωτερικό.
(βγ) Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εσωτερικού, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια και τα λοιπά αναλώσιμα είδη.
(βδ) Τα αναγνωριζόμενα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια, ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια και τα λοιπά αναλώσιμα είδη.
H προβλεπόμενη από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις απαλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του δασμού των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη ναυσιπλοϊα στα ύδατα της Κοινότητας, δεν παρέχεται για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου κάτω των είκοσι (20) μέτρων και για επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία του άρθρου 11 του παρόντος νόμου κάτω των είκοσι (20) μέτρων.
(βε) Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, που εκτελούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειού πλούτου, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια και λοιπά αναλώσιμα είδη.
(β.στ) Τα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια και λοιπά αναλώσιμα είδη.
(βζ) Άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθαρής χωρητικότητας πέντε τουλάχιστον κόρων, για τις επί κέρδη εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια και λοιπά αναλώσιμα είδη.
3. Σχετικά με τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία έχει καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους του πλοιοκτήτη τους πριν αυτά λάβουν άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και για τα οποία ο παραπάνω φόρος δεν έχει συμψηφισθεί ή επιστραφεί στον εν λόγω πλοιοκτήτη κατά οποιονδήποτε τρόπο, ο συγκεκριμένος πλοιοκτήτης δεν υποχρεούται εκ νέου στην καταβολή ΦΠΑ, κατά τη λήξη ισχύος της επαγγελματικής άδειας του πλοίου.
4. Η σύμβαση σύστασης ναυτικής υποθήκης σε βάρος παντός πλοίου, είτε επαγγελματικού είτε ιδιωτικού και πλωτών ναυπηγημάτων, συντάσσεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4419/64.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠ.Α.Α.Ν, κατά περίπτωση, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Κυρώσεις
1. Η εκναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ανακριβής δήλωση του εισπραττόμενου ναύλου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
2. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από εκατό Ευρώ (150€ ) μέχρι και χίλια Ευρώ (1.000€).
3. Ειδικότερα,
(α) η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση α` του άρθρου 10 και 1 του άρθρου 11, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ακόμη, στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλεται από τον ΥΠ.Α.Α.Ν., μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) € μέχρι και εκατό είκοσι χιλιάδες (120.000) €.,
(β) η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση β , του άρθρου 10   τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ακόμη στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλονται τα πρόστιμα της προηγούμενης περίπτωσης μειωμένα στο μισό.
4. Σε περίπτωση παραβάσεων καθ` υποτροπή, τα όρια του προστίμου, όπως αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, διπλασιάζονται.  Στην περίπτωση αυτή, ο Υπουργός Α.Α.Ν. μπορεί να ανακαλεί την άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης.
5. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη λιμενική αρχή που τη διαπίστωσε.
6. Πριν από την επιβολή του προστίμου οι παραβάτες καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επίδοση της κλήσης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την επίδοση της κλήσης. Από την προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παραιτηθούν.
7. Από τη σύνταξη της παραπάνω βεβαίωσης και μέχρι την πληρωμή του προστίμου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ ή την απαλλαγή εκείνου κατά του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου αναψυχής, με εξαίρεση τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η απαγόρευση απόπλου αίρεται αν κατατεθεί ισόποση προς το πρόστιμο που επιβλήθηκε εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο απόπλους μπορεί επίσης να επιτραπεί, χωρίς την καταβολή του προστίμου ή την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αν παρέχεται άλλη επαρκής ασφάλεια και είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης.
8. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΥΠ.Α.Α.Ν., και Οικονομικών μπορούν να αυξομειώνονται τα όρια των προστίμων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.
10. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της, την προσωπικότητα του παραβάτη και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 19
Ορισμός του Αλιευτικού Τουρισμού
1. O αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μία θεματικής μορφής δραστηριότητα τουρισμού και προσδιορίζεται από την ανάδειξη και την αξιοποίηση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δραστηριοτήτων με πλούσια στοιχεία παραδοσιακού χαρακτήρα, όσον αφορά τη απασχόληση και τα χρησιμοποιούμενα μέσα, αλλά και στοιχείων του υδάτινου περιβάλλοντος και της υδρόβιας ζωής.
2. Ο αλιευτικός τουρισμός αναπτύσσεται στο σύνολο των υδάτων της Χώρας, θαλάσσιων, λιμναίων, ποτάμιων, λιμνοθαλάσσιων, όπου ασκείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, μπορεί να διεξάγεται και με την εφαρμογή ειδικών για τον σκοπό αυτό προγραμμάτων, κι εντάσσεται στους τρόπους εκμετάλλευσης των εν λόγω υδάτων.
3. Ειδικότερα, ως αλιευτικός τουρισμός νοείται η ανάπτυξη διαφόρων αλιευτικών-ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως κυρίως είναι:
(α) η επίδειξη μεθόδων αλιείας
(β) η επίδειξη αλιευτικών μέσων και εργαλείων
(γ) η επίδειξη τεχνικών αλιείας και χρήσης παραδοσιακών μεθόδων και εργαλείων αλιείας σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη χερσαία ζώνη
(δ) η επίδειξη μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών
(ε) η ανάδειξη του αλιευτικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων
(στ) η ανάδειξη του τρόπου ζωής των αλιευτικών κοινοτήτων
(ζ) η ανάδειξη των τοπικών εθίμων, παραδόσεων και πρακτικών που έχουν σχέση με την παραδοσιακή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Άρθρο 20
Όροι και Προϋποθέσεις
1. Σε προγράμματα αλιευτικού τουρισμού μπορούν να ενταχθούν επαγγελματίες αλιείς και υδατοκαλλιεργητές, με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με Κοινή Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.
2. Οποιοδήποτε εισόδημα προέρχεται από τον αλιευτικό τουρισμό θεωρείται εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών, και δηλώνεται και φορολογείται ως εισόδημα από άσκηση αλιευτικής ή υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ειδικές φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
3.  Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια,  η παραλαβή επιβατών-τουριστών, με σκοπό τον αλιευτικό τουρισμό από επαγγελματικά σκάφη αλιείας, τα οποία υποχρεούνται να φέρουν σχετικό σήμα.
4.  Η παραλαβή επιβατών από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μόνον για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α΄ 211) δεν επιτρέπεται.
5. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού είναι υποχρεωμένα να αποβιβάζουν τους επιβάτες-τουρίστες τους στο λιμένα επιβίβασης, εκτός αν κάτι άλλο απαιτείται για λόγους ασφαλείας, καιρικών συνθηκών ή άλλων απροβλέπτων συμβάντων.
6. Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, μετά από σχετική άδεια, σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα αλιευτικού τουρισμού και φέρουν επίσης σχετικό σήμα.
7. Για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την άσκηση του αλιευτικού τουρισμού σε περιοχές ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων απαιτείται έγκριση της αδειοδοτούσας την ιχθυοτροφική εκμετάλλευση, αρχής.

Άρθρο 21
Παραβάσεις - Ανάκληση της άδειας
1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 19 έως 23 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές που προβλέπει το άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 (ΦΕΚ 27Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.1740/1987 (ΦΕΚ 221Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70Α΄), καθώς και με τις κυρώσεις, που επιβάλλονται από άλλες, σχετικές με τις επί μέρους παραβάσεις, διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας.
2. Η άδεια αλιευτικού τουρισμού μπορεί να ανακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος ή το τουριστικό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν συμμορφώθηκε κατ’ εξακολούθηση με τους κανονισμούς του παρόντος ή παρέβη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Μετά την ανάκληση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας.
3. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών, πλην αυτών που διέπονται από τα άρθρα 19 έως 23 του παρόντος νόμου, εκ μέρους επαγγελματιών αλιέων, όπως πχ υπηρεσιών διαμονής, εστίασης κλπ, προϋποθέτει την ύπαρξη ή συνεργασία επιχειρήσεων των οικείων κλάδων, που λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά νόμον ειδικά σήματα ή άδειες λειτουργίας του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα. Τα αλιευτικά σκάφη του άρθρου 21 δεν δικαιούνται να εκτελούν άλλο έργο, πλην αυτού των άρθρων 19  έως 23, και ιδιαίτερα έργο, που, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.393/77, ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα σε τουριστικά γραφεία του ίδιου νόμου.

Άρθρο 22
Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού
1. Για τον καλύτερο συντονισμό των αναπτυξιακών δράσεων του Αλιευτικού Τουρισμού στις διάφορες εκφάνσεις του, συνιστάται τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
2. Η Επιτροπή αυτή είναι άμισθη, έχει συμβουλευτικό ρόλο, και στόχος της είναι, μέσα και από τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, η συγκέντρωση, επεξεργασία κι εισήγηση προτάσεων για τη στρατηγική ανάπτυξης, καθώς και την καλύτερη οργάνωση, συντονισμό, ρύθμιση και εφαρμογή των δραστηριοτήτων του αλιευτικού τουρισμού στη χώρα, καθώς και τη συμπλήρωση - βελτίωση του νομικού πλαισίου, ειδικά ως προς την δυνατότητα και βιωματικής εμπειρίας των συμμετεχόντων.
Οι αρμοδιότητες της περιλαμβάνουν την υποβολή προτάσεων για:
(α) τον συντονισμό των δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, επίπεδο,
(β) την επιμόρφωση των αλιέων για βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και την επικοινωνία τους με τους συμμετέχοντες στον αλιευτικό τουρισμό,
(γ) την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής προβολής και προώθησης του τουρισμού,
(δ) την κατάρτιση συστήματος πιστοποίησης για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού,
(ε) την καθιέρωση διαδικασίας πιστοποίησης τέτοιων δραστηριοτήτων και των ενεχόμενων δικαιούχων της,
(στ) τη στήριξη των πιστοποιημένων δικαιούχων.
3. Ο συντονισμός της επιτροπής ασκείται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κι αυτή συνεδριάζει σε μόνιμη βάση μία φορά το εξάμηνο ή όποτε αυτό ζητηθεί από ένα μέλος της. Η γραμματειακή της υποστήριξη ανατίθεται στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Η Επιτροπή μπορεί να ζητάει βοήθεια στο έργο της από εμπειρογνώμονες των συναρμόδιων ή και άλλων υπουργείων, καθώς και από ειδικούς επιστήμονες.

Άρθρο 23
Λοιπές Ρυθμίσεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι, και προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας αλιευτικού τουρισμού.
2. Στην κοινή απόφαση αναφέρονται, οι αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διάρκεια ισχύος της άδειας, το μέγιστο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδεται η άδεια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο αναγκαίος αλιευτικός και λοιπός εξοπλισμός, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι αναγκαίοι ελάχιστοι χώροι ενδιαίτησης των αλιευτικών σκαφών, οι λεπτομέρειες που ρυθμίζουν τα του σήματος που υποχρεούνται να  φέρουν τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων, η μέγιστη απόσταση από την ακτή, η μέγιστη χρονική διάρκεια του ταξιδιού, οι καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού, τα αναγκαία μέσα για την ασφάλεια των επιβαινόντων, καθώς και τα της ασφάλισης τους ενάντια σε ατυχήματα, οι ελάχιστες απαιτήσεις για πρόσβαση όπου αυτό είναι δυνατόν και ατόμων με αναπηρία, τυχόν λειτουργικά θέματα σχετικά με την εκτέλεση των προγραμμάτων του αλιευτικού τουρισμού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 19 έως 22  που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο ή δεν ρυθμίζονται ειδικώς από άλλες διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
Άρθρο 24
Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων
1. Η ευθύνη συλλογής πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων που αφορούν τον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο πολυετούς εθνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών ενεργειών σύνταξης και υποβολής προτάσεων σε όλα τα στάδια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, της δημιουργίας, τήρησης ασφαλούς αποθήκευσης σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπως καθορίζεται και περιγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008, «σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική», όπως κάθε φορά ισχύει, ανατίθεται εφεξής, στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), ν.π.ι.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Για την εκτέλεση του προγράμματος το ΙΝΑΛΕ υποχρεούται να συμπράττει και με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3. Από τον ετήσιο προϋπολογισμό του, το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαμβάνει να προκαταβάλει στην αρχή κάθε έτους τις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα δαπάνες με ειδική για τον σκοπό αυτόν επιχορήγηση προς τον ειδικό λογαριασμό του ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ, ο οποίος διαβιβάζει προς το ΕΛΚΕΘΕ το μέρος της επιχορήγησης που του αναλογεί βάσει του ετήσιου προσυμφωνηθέντος προγραμματισμού εργασιών που υποβλήθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η Κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή για το πρόγραμμα και να υποβληθούν αιτήματα επιστροφής για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίσθηκαν με τον  κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας», όπως κάθε φορά ισχύει, όσον αφορά τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη για τη συλλογή και διαχείριση των βασικών δεδομένων αλιείας.
5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διατηρεί την κυριότητα και ευθύνη διάθεσης του συνόλου των πρωτογενών και επεξεργασμένων, λεπτομερών και συγκεντρωτικών δεδομένων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 25
Σύσταση  Υπηρεσιών  Ελέγχου
1. Στον Αερολιμένα Αθηνών συνίσταται Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία «Σταθμός Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων» που υπάγεται στην Γενική Δ/νση Αλιείας της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με σκοπό την διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων επί των εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο εφαρμογής της Αλιευτικής Νομοθεσίας.
2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να συνιστώνται και άλλες Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες    «Σταθμοί Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων» και σε άλλα σημεία εισόδου αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
3.Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση  των ως άνω Υπηρεσιών  καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 26
Παροχή υπηρεσιών ιχθυολόγων και λοιπών υπαλλήλων
Οι  ιχθυολόγοι ΠΕ και ΤΕ των διαφόρων κλάδων (για την Γενική Διεύθυνση Αλιείας οι κλάδοι Ιχθυολόγων ΠΕ4 και Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας - Αλιείας ΤΕ5, και για τους άλλους φορείς οι αντίστοιχοι κλάδοι όπως αυτοί αναφέρονται στους οικείους οργανισμούς τους) καθώς και το προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφερειακής Διοίκησης, στις Υπηρεσίες Αλιείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, και ασχολούνται  με ελέγχους, επιθεωρήσεις, των δραστηριοτήτων του τομέα αλιείας  και της εμπορίας προϊόντων του τομέα αλιείας και της  εισαγωγής αυτών, με την τεχνητή παραγωγή υδρόβιων οργανισμών γόνου και  με την υλοποίηση προγραμμάτων, σε εφαρμογή της Αλιευτικής Νομοθεσίας, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και εκτός  του κανονικού ωραρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς επίσης  και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 27
Τέλη αλιευτικών ελέγχων  και επιθεωρήσεων
1. Για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων των δραστηριοτήτων του τομέα αλιείας  και της εμπορίας προϊόντων του τομέα αλιείας και της  εισαγωγής αυτών που προβλέπονται στην Αλιευτική Νομοθεσία,  επιβάλλεται κατ’ αποκοπή τέλος υπέρ του Δημοσίου και διατίθεται αποκλειστικά για τους προβλεπόμενους ελέγχους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται το ύψος των τελών αυτών, οι υπόχρεοι καταβολής τους, η αρμόδια για την είσπραξή τους αρχή, η διαδικασία είσπραξης και διαχείρισής τους, οι αναλυτικοί σκοποί για τους οποίους διατίθενται, η αναπροσαρμογή των τελών  καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Είναι δυνατή η αναπροσαρμογή των τελών  κάθε δύο  χρόνια 

Άρθρο 28
Πρόσθετα τέλη για την κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων
1. (α) Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις  των δραστηριοτήτων του τομέα αλιείας  και της εμπορίας προϊόντων του τομέα αλιείας και της  εισαγωγής αυτών στο πλαίσιο εφαρμογής της Αλιευτικής Νομοθεσίας, διενεργούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του κανονικού ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών, από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ελεγκτές και επιθεωρητές των  οριζόμενων  γι’ αυτό το σκοπό  Υπηρεσιών Αλιείας όλων των επιπέδων της Διοίκησης, στους οποίους ανατίθενται τα αναλογούντα  καθήκοντα.
(β) Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις της προηγούμενης παραγράφου   διενεργούνται και εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, καθώς επίσης και  κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον τούτο επιβάλλεται.
(γ) Για τους ελέγχους  και τις επιθεωρήσεις και της περίπτωσης β΄ εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, καθώς επίσης και  κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές, επιβάλλονται πρόσθετα τέλη τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών, ελεγκτών που διενεργούν τους ως άνω  ελέγχους και επιθεωρήσεις
(δ) Το τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του ελεγκτή, επιθεωρητή, ανά ελεγχόμενη περίπτωση στο ένα τρίτο (1/3) της κανονικής και πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης του άρθρου 9 του ν.2685/1999 και προσαυξάνεται με οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής τους από τον τόπο διαμονής ή την έδρα της Υπηρεσίας τους, όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια του ελέγχου, το καταβαλλόμενο τέλος ανά ελεγχόμενη περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του αναλογούντος σε έλεγχο διάρκειας μιας ( 1 ) ώρας 
(ε) Το τέλος εισπράττεται σε χωριστό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλότυπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης Υπηρεσία Αλιείας
(στ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπόκειται στην καταβολή τελών για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους που διενεργούνται είτε στους χώρους ή τόπους άσκησης των  δραστηριοτήτων τους ,ή για τα προϊόντα του τομέα αλιείας  στα σημεία εισόδου και εκτελωνισμού, και σε άλλους ειδικούς χώρους που ορίζονται  για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων.
(ζ) Κάθε ενδιαφερόμενος της περίπτωσης στ  υποχρεούται να υποβάλλει εκ των προτέρων και έγκαιρα στην αρμόδια για την επιθεώρηση και τον έλεγχο Υπηρεσία Αλιείας  αίτηση. Η αίτηση πρέπει  όλα τα αναγκαία στοιχεία για την διεξαγωγή του ελέγχου ή της επιθεώρησης (τόπος, χρόνος, είδος, βάρος προϊόντων αλιείας).
Με βάση την αίτηση αυτή, την εκτιμώμενη διάρκεια του ελέγχου και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθορίζεται από τον οικείο Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας  το ακριβές ποσό του τέλους, συντασσόμενου προς τούτο ειδικού σημειώματος. Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Προϊστάμενο έγγραφη εντολή πραγματοποίησης του ελέγχου ή της επιθεώρησης.
(η) Η πληρωμή των δικαιούχων  γίνεται ανά δίμηνο με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση , η οποία συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας, ανάλογα με τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο καθένας.
(θ) Οι δικαιούχοι κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και επιπλέον τις δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων  του άρθρου αυτού.

Άρθρο 29
Κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων για την υλοποίηση προγραμμάτων
1. Στους  υπαλλήλους  που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφερειακής Διοίκησης, στις Υπηρεσίες Αλιείας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι  συμμετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων του τομέα αλιείας τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και εργάζονται εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, καθώς  και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές, λόγω των απαιτήσεων του προγράμματος, χορηγείται αμοιβή για την κάλυψη την κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων τους  από τις Πιστώσεις του Προγράμματος.
2. Η αμοιβή της παραγράφου 1 καθορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του υπαλλήλου στο ένα τρίτο (1/3) της κανονικής και πλήρους ημερήσιας αποζημίωσης του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 και προσαυξάνεται με οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής τους από τον τόπο διαμονής ή την έδρα της Υπηρεσίας τους, όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Αν ο χρόνος  απασχόλησης υπολείπεται της μιας (1) ώρας, η αμοιβή που καταβάλλεται στον υπάλληλο δεν μπορεί να είναι κατώτερο της αναλογούσας αμοιβής για απασχόληση  διάρκειας μιάς ( 1 ) ώρας. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων  του άρθρου αυτού.

Άρθρο 30
Παραβάσεις και κυρώσεις
1. Παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας  θεωρούνται: 
(α) οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ή  της  εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων που  συνδέονται με την  Παράνομη Λαθραία και Άναρχη  αλιεία
(β)  η παραποίηση εγγράφων εμπορίας, διακίνησης, εισαγωγής, εξαγωγής αλιευτικών προϊόντων  και  του εγγράφου  αλιευμάτων τόνου ή η χρήση τέτοιων παραποιημένων ή άκυρων εγγράφων
(γ)  η εισαγωγή  φορτίου αλιευτικών προϊόντων  από Τρίτη Χώρα χωρίς να συνοδεύεται από συμπληρωμένο και επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας  Πιστοποιητικό  Αλιευμάτων καθώς και  από τα λοιπά  απαιτούμενα δικαιολογητικά  που αφορούν την εισαγωγή
(δ) η  εξαγωγή σε  Τρίτη Χώρα φορτίου αλιευτικών προϊόντων  που έχουν αλιευθεί από ελληνικό αλιευτικό σκάφος  χωρίς να συνοδεύεται απο συμπληρωμένο και επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή Πιστοποιητικό Αλιευμάτων ,όταν αυτό απαιτείται από τη Τρίτη χώρα
(ε) η εμπορία αλιευμάτων τόνου (Thunnus thynnus) στο εγχώριο ή κοινοτικό εμπόριο καθώς και η  εξαγωγή, η εισαγωγή ή η επαναεξαγωγή του είδους όταν το φορτίο δεν συνοδεύεται από συμπληρωμένο και επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή Έγγραφο Αλιευμάτων Τόνου, ή τα δικαιολογητικά που ισχύουν ως  προσωρινό Έγγραφο Αλιευμάτων
(στ) η εμπορία , η  εισαγωγή , η εξαγωγή ή η επαναεξαγωγή  αλιευμάτων συγκεκριμένων ειδών  για τα οποία το  φορτίο τους πρέπει να συνοδεύεται  από προβλεπόμενα δικαιολογητικά
(ζ) η άρνηση ή η κωλυσιεργία στην διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η μη παροχή πληροφοριών ή η παροχή ψευδών πληροφοριών.
2. Οι αρμόδιες αρχές που ασκούν τον έλεγχο και την επιθεώρηση των περιπτώσεων της παραγράφου 1 είναι οι αρμόδιες διευθύνσεις  της Γενικής Δ/νσης Αλιείας και  οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αλιείας της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας ή της Περιφερειακής Διοίκησης.
3. (α) Οι παραβάτες των παραγράφων 1 α και 1 β τιμωρούνται με  κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1005/2009  και συγκεκριμένα:
ι) με τα άμεσα μέτρα επιβολής των παραγράφων 1γ, 1στ, του άρθρου 43,
προκειμένου να προλαμβάνεται η συνέχιση της σοβαρής παράβασης  και
ιι) με τα χρηματικά πρόστιμα της παραγράφου 2 του άρθρου 44  
ιι) επιπλέον μπορούν να επιβάλλονται και οι  κυρώσεις της περίπτωσης 7 και 8 του άρθρου 45.
(β) ι. Οι παραβάτες των παραγράφων 1δ,1 ε, 1 στ ,1ζ, τιμωρούντα με χρηματικό πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ  μέχρι δέκα  χιλιάδες (10.000) ευρώ
ιι. Εκτός από την κύρωση της προηγούμενης παραγράφου για τις παραβάσεις των παραγράφων 1 ε και 1 στ , οι αρμόδιες για την βεβαίωση της παράβασης και την επιβολή της κύρωσης αρχές προβαίνουν στην κατάσχεση και εκποίηση του φορτίου των αλιευτικών προϊόντων ή στην  κατάσχεση και καταστροφή του φορτίου των αλιευτικών προϊόντων 
(γ) ι. Οι παραβάτες των παραγράφων 1γ  τιμωρούνται με με  χρηματικό πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ  μέχρι δέκα  χιλιάδες (10.000) ευρώ
(δ) ι. Ειδικότερα  για το το φορτίο των αλιευτικών προϊόντων στις περιπτώσεις  της άρνησης εισαγωγής του  από τρίτες χώρες για τους λόγους  του άρθρου 18 του Καν (ΕΚ)1005/2008, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου  αποφασίζουν ή την  επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης ή προβαίνουν στην κατάσχεση και εκποίηση τους και το κέρδος από την εκποίηση το διαθέτουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ή στην κατάσχεση και στην καταστροφή τους  ή  στην διάθεσή τους.
Όλα τα έξοδα για τις προαναφερόμενες ενέργειες  βαρύνουν τον εισαγωγέα
ιι. Σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν καλύψει τα έξοδα της εκποίησης ή της καταστροφής των κατασχεθέντων αλιευτικών προϊόντων, ή δεν προβεί σε ενέργειες επιστροφής των αλιευτικών προϊόντων στη χώρα προέλευσης, αυτά κατάσχονται και εκποιούνται ή καταστρέφονται. Οι δαπάνες για την εκποίηση ή την καταστροφή καταλογίζονται σε βάρος του κατόχου των δεσμευθέντων προϊόντων και εισπράττονται με τη διαδικασία περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
4. (α) Οι κυρώσεις  της παραγράφου 3 επιβάλλονται  με αποφάσεις των προϊσταμένων των αρμόδιων αρχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
(β) Η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από τις ως άνω αρμόδιες αρχές  καθώς επίσης και από τους εξουσιοδοτημένους για τον έλεγχο και επιθεώρηση υπαλλήλους αυτών.
(γ) Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων πρέπει να είναι αιτιολογημένες και εκδίδονται μετά την έγγραφη ενημέρωση του εικαζόμενου ως «παραβάτη» και τον ορισμό προθεσμίας 15 ημερών για την υποβολή των απόψεών του, την έγγραφη αποστολή των απόψεων ή την άπρακτη παρέλευση αυτής και την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου.
5. (α)  Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις των παραγράφων 3α, 3β και 3γ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφυγή εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής κυρώσεων στο Συμβούλιο Αλιείας, εφόσον καταβληθεί ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του  20% του επιβαλλόμενου προστίμου .
 Η προσφυγή συνοδεύεται με την κατάθεση παραβόλου.
(β) Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις της παραγράφου 3δ  ο εισαγωγέας μπορεί να υποβάλλει προσφυγή εντός προθεσμίας μιας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της απόφασης στην Γενική Δ/νση Αλιείας της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η προσφυγή συνοδεύεται με την κατάθεση παραβόλου. Εάν δεν υποβληθεί προσφυγή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση επιβολής των κυρώσεων  θεωρείται οριστική.
 Η Γενική Δ/νση Αλιείας  αποφαίνεται οριστικά με σχετική απόφασή της για τη διατήρηση της απόφασης  απαγόρευσης εισαγωγής και τον χειρισμό του φορτίου των αλιευτικών προϊόντων το αργότερο  εντός τριών  εργάσιμων ημερών από την υποβολή της προσφυγής. Το φορτίο των αλιευτικών προϊόντων  μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής αποθηκεύεται   και το  κόστος αποθήκευσης βαρύνει τον εισαγωγέα.
(γ)  το ποσό του παραβόλου της παραγράφου 4δ εδάφια ι και ιι , ορίζεται σε ποσοστό δέκα στα εκατό (10%) επί  του ποσού του χρηματικού  προστίμου της απόφασης της αρμόδιας αρχής ελέγχου που αφορά η προσφυγή. Το παράβολο αποτελεί τέλος για την εκδίκαση της προσφυγής, δεν επιστρέφεται ακόμα και αν γίνει δεκτή αυτή και αποτελεί δημόσιο έσοδο.
6. (α) Η  είσπραξη των χρηματικών προστίμων του παρόντος άρθρου  ακολουθεί την διαδικασία περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων.
(β) τα χρηματικά πρόστιμα  και τα παράβολα του παρόντος άρθρου διατίθενται αποκλειστικά για τους προβλεπόμενους ελέγχους του παρόντος άρθρου. 
7. Οι διοικητικές ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ Α  181) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154)  επιβάλλονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές ελέγχου εκτός αν έχει ορισθεί  με άλλη διάταξη ο αρμόδιος επιβολής των κυρώσεων. Οι ως άνω αρμόδιες αρχές ή οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτών είναι αρμόδιοι για την βεβαίωση των παραβάσεων.
8. Με κοινές αποφάσεις  των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 31
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214 Α΄)
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«β) Οι ακόλουθες ειδικές αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αλιείας σε επίπεδο Τμήματος (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 398/1990)
- Οι κρατικοί ιχθυογεννητικοί σταθμοί,
- Το Πειραματικό Κυπρινοτροφείο - Χελοτροφείο Άρτας,
- Το Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών.»
2. Η περίπτωση (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 127/2010                                                                  τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 3889/2010 , ΦΕΚ Α΄ 182) εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να καλύπτει τις δαπάνες και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών Αλιείας που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε αυτήν. Κατά το μέρος αυτό το Ταμείο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατά τα λοιπά η εποπτεία του Ταμείου παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».
3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να τροποποιούνται και με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Άρθρο 32
Σύνθεση του Συμβουλίου Αλιείας
Το άρθρο 17 του Ν. 3147/2003 «Σύνθεση του Συμβουλίου Αλιείας» (ΦΕΚ 3147/2003) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 17
1. Το Συμβούλιο Αλιείας που λειτουργεί στη Γενική Γραμματείας Ναυτιλίας συγκροτείται από:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας ως Πρόεδρο.
β) Τον προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή τον αρχαιότερο των Παρέδρων που υπηρετεί στο Γραφείο αυτό.
γ) Έναν ιχθυολόγο από κάθε Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτό.
ε) Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας, του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Ιχθυολόγων Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίου.   
η) Έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1361/1983 (ΦΕΚ 66 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α΄), που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτή.
θ) Έναν  εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (ΠΕΠΜΑ) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από αυτή.
ι) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων κατά περίπτωση, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από αυτή.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας, προεδρεύει του Συμβουλίου ο Αλιείας ο παριστάμενος Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή ο αναπληρωτής του.
2. Τα θέματα στο Συμβούλιο Αλιείας εισηγούνται ανάλογα με τις ιδιότητές τους προς τα εισηγούμενα θέματα, υπάλληλοι των καθ’ ύλη αρμόδιων Τμημάτων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας.
3. Τα μέλη και οι εισηγητές των προηγούμενων παραγράφων ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Αλιείας.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 33
Συμπλήρωση του άρθρου εικοστού πρώτου παρ. 9 του Ν. 2932/2001
Στην παρ. 9 του άρθρου εικοστού πρώτου του Ν. 2932/2001 προστίθεται νέα περίπτωση (γ) ως εξής:
«γ)Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στις περιοχές αρμοδιότητας των ΑΕ εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στην Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κλπ) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λ.π.,) όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός).
ββ) δεν τροποποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων
γγ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους  δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00  ευρώ (€) πλέον δαπάνης Φ.Π.Α., και
δδ) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης
Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεμβάσεων της παραγράφου αυτής  απαιτείται αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.»

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 2932/2001
Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του Ν. 2932/2001, όπως είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρ. 35 του Ν. 3153/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την σύνταξη της απόφασης γνωμοδότησης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται στο άρ. 3 παρ. 2α) εδ. στστ) του Ν. 4014/2011, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από τα άρ. 3 παρ. 2β)  και 4  παρ. 3ζ) του Ν. 4014/2011 απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η σύμφωνη αυτή γνώμη υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2971/2001 και στο άρ. 3 παρ. 2α) εδ. δδ) κατά τη διαδικασία του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων. Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τα άρ. 3 και 4 του Ν. 4014/2011 είναι, όσον αφορά στην παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΣΑΛ, ενδεικτικές.»

Άρθρο 35
Συμπλήρωση του άρθρου 2 του Ν. 2688/99
Η παρ. 4 του άρ. 2 του Ν. 2688/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναριθμείται σε 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ ΑΕ, εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στην Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κλπ) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λ.π.,) όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός).
β) δεν τροποποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων
γ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους  δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00  ευρώ (€) πλέον δαπάνης Φ.Π.Α., και
δ) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης
Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεμβάσεων της παραγράφου αυτής  απαιτείται αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.»

Άρθρο 36
Συμπλήρωση του άρθρου 7 του Ν. 2688/99
Η παρ. 4 του άρ. 7 του Ν. 2688/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναριθμείται σε 5 και προστίθεται νέα παρ. 4 ως εξής:
«4. Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΘ ΑΕ, εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Θ Α.Ε. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στην Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής,  εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κλπ) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λ.π.,) όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός).
β) δεν τροποποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων
γ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους  δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00  ευρώ (€) πλέον δαπάνης Φ.Π.Α., και
δ) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης
Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεμβάσεων της παραγράφου αυτής  απαιτείται αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.»

Άρθρο 37
Συμπλήρωση του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001 (285 Α΄)
Στο άρθρο 18 του Ν. 2971/2001 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 4 και 5 :
«4. Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε υφιστάμενους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Α.Α.Ν, κατά παρέκκλιση της παρ. 2, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κλπ) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λ.π.,) όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός).
β) δεν τροποποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων
γ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους  δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00  ευρώ (€) πλέον δαπάνης Φ.Π.Α., και
δ) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης
Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών – επεμβάσεων της παραγράφου αυτής  απαιτείται η προβλεπόμενη από την παρ. 3 αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠ.Α.Α.Ν. κατά παρέκκλιση της παρ. 2 υλοποιούνται επίσης σε υφιστάμενους λιμένες ή λιμενικές εγκαταστάσεις οι κάτωθι επεμβάσεις / αναβαθμίσεις τοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
α) Εξοπλισμός και εργασίες που αποσκοπούν στη δημιουργία υποτυπωδών, μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και εργαζομένων, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, χημικές τουαλέτες,  A.T.M. Τραπεζών, μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισμός και σήμανση για τη διακίνηση πεζών και οχημάτων κ.λ.π.
β) Η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security), του Ν. 3622/2007  (284 Α΄), της Συνθήκης Schengen, του Κανονισμού  (ΕΚ) 725/2004, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  2005/65 για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες, και των μελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί με βάση τη μελέτη Αξιολόγησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.), όπως  κινητές περιφράξεις, εγκατάσταση φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές μπάρες και άλλες ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις, με τις οποίες  δεν τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων και δεν παρακωλύεται η λειτουργία τους.
 Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών της παραγράφου αυτής  απαιτείται η προβλεπόμενη από την παρ. 3 αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.»

Άρθρο 38
Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων
Η τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων (πλωτών φραγμάτων) για την προστασία των ακτών και των λουομένων από θαλάσσια ρύπανση (Συστήματα περισυλλογής και συγκράτησης απορριμμάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις, εφόσον βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, με χρήση αγκύρων και χωρίς πάκτωση στον πυθμένα, για εποχική χρήση, διενεργείται με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής και μόνο.

Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 13 του Β.Δ. 14/1939
Η περίπτωση (ε) της παρ. 2 του άρ. 13 του Β.Δ. 14/1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών ταμείων κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 24 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρ. 4 του Ν.Δ. 158/1969 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων και συστάσεως Λιμενικού Ταμείου Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 63 Α) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Εκτέλεση έργου ή προμήθειας ή εν γένει ανάληψη υποχρέωσης ολικού ποσού 500 ευρώ για έκαστη δαπάνη και μέχρις ετήσιας συνολικής δαπάνης 3.000 ευρώ.»

Άρθρο 40
Κύρωση Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)
1. Κυρούνται και έχουν ισχύ νόμου οι ακόλουθες αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ):
03/26-04-2002, 01/15-07-2002, 02/15-07-2002, 03/15-07-2002, 01/15-11-2002, 02/15-11-2002, 03/15-11-2002, 01/10-12-2002, 02/10-12-2002, 03/10-12-2002, 01/18-03-2003, 02/18-03-2003, 03/18-03-2003, 04/18-03-2003, 05/18-03-2003, 06/18-03-2003, 01/27-05-2003, 02/27-05-2003, 02/11-09-2003, 03/11-09-2003, 05/11-09-2003, 04/30-01-2004, 06/30-01-2004,  07/30-01-2004, 04/26-02-2004, 06/26-02-2004, 02/18-10-2004, 06/18-10-2004, 10/22-11-2004, 02/17-12-2004, 03/17-12-2004, 05/17-12-2004, 08/17-12-2004, 11/17-12-2004, 05/15-02-2005, 01/17-03-2005, 01/04-08-2005, 03/04-08-2005, 04/04-08-2005, 17/04-08-2005, 07/30-09-2005, 08/30-09-2005, 10/30-09-2005, 01/29-12-2005, 01/23-03-2006, 06/23-03-2006, 07/23-03-2006, 01/13-04-2006, 02/13-04-2006, 05/13-04-2006, 06/13-04-2006, 08/16-06-2006, 01/18-07-2006, 03/09-10-2006, 01/24-11-2006, 01/16-02-2007, 01/04-04-2007, 02/04-04-2007, 01/21-06-2007, 03/21-06-2007, 01/27-07-2007, 02/27-07-2007, 04/27-07-2007, 03/04-09-2007, 04/04-09-2007, 01/22-04-2008, 07/22-04-2008, 10/22-04-2008, 03/22-10-2008, 10/22-10-2008, 02/18-12-2008, 03/18-12-2008, 12/19-02-2009, 13/19-02-2009, 14/19-02-2009, 03/15-07-2009, 02/27-08-2009, 04/27-08-2009, 03/10-09-2009, 02/06-07-2010, 11/19-07-2010, 18/19-07-2010, 26/19-07-2010, 04/31-08-2010, 06/31-08-2010, 04/06-04-2011, 06/06-04-2011, 11/06-04-2011, 15 /06-04-2011 και 20/06-04-2011.
2. Οι προαναφερόμενες αποφάσεις παρατίθενται με τον τίτλο τους στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Άρθρο 41
Σύσταση Συμβουλίου Ναυτιλιακής Πολιτικής
Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται και λειτουργεί το Συμβούλιο Ναυτιλιακής Πολιτικής, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 42
Αρμοδιότητες - Συγκρότηση

1. Το Συμβούλιο Ναυτιλιακής Πολιτικής γνωμοδοτεί επί σχεδίων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας ή από οποιονδήποτε άλλο συναρμόδιο φορέα και αφορούν την Εμπορική Ναυτιλία, καθώς και σχετικών τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτών, που κατά τις κείμενες διατάξεις εισάγονται σ’ αυτό, με μέριμνα των αρμοδίων Υπηρεσιών.

2. Το Συμβούλιο  Ναυτιλιακής Πολιτικής  δύναται επίσης να γνωμοδοτεί
α. επί σχεδίων συμβάσεων μεταξύ ξένων κρατών και Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφορούν την Εμπορική Ναυτιλία.
β. για τα μέτρα που ενδείκνυνται κάθε φορά για, την προστασία και την ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας  καθώς και την αναγκαιότητα ανάληψης σχετικής  νομοθετικής πρωτοβουλίας.
γ) για κάθε άλλο θέμα σχετικό με την Εμπορική Ναυτιλία το οποίο εισάγεται στο Συμβούλιο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ) Το Συμβούλιο Ναυτιλιακής Πολιτικής επίσης έχει όλες τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής, του άρθρου 40 του Νόμου 3153/2003.

3. Πρόεδρος του Συμβουλίου Ναυτιλιακής Πολιτικής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας. Τακτικά μέλη του συμβουλίου είναι ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκπρόσωπος της Ένωσης Ακτοπλόων καθώς και εκπρόσωποι των λοιπών ναυτιλιακών ενώσεων, καθηγητής Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ημεδαπού Πανεπιστημίου καθώς και στελέχη των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων αυτών.
Με Απόφαση του ΥΠΑΑΝ καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά  με η σύνθεση του Συμβουλίου Ναυτιλιακής Πολιτικής καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του.


Άρθρο 43
Κατάργηση  Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το «Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού» του ν. 3141/1955 (ΦΕΚ 43 Α’), όπως ίσχυε με το άρθρο 36 του π.δ. 259/1988 (ΦΕΚ 187 Α’). Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού νοείται εφεξής το Συμβούλιο Ναυτιλιακής Πολιτικής


Άρθρο 44
Σύσταση και Αρμοδιότητες  Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.)

1. Συστήνεται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ) ως όργανο διαβούλευσης για θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την εναρμόνιση της νησιωτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στη λήψη εξειδικευμένων μέτρων νησιωτικής πολιτικής.

2. Ως όργανα του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. ορίζονται  ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Γραμματεία.

3. Ειδικότερα,  το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ   έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) διασφαλίζει τη συντονισμένη εφαρμογή της νησιωτικής πολιτικής από τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές και την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Νησιωτικής Στρατηγικής και Ανάπτυξης, και προτείνει σχετικά μέτρα και διαδικασίες,
β) γνωμοδοτεί για θέματα εφαρμογής της νησιωτικής πολιτικής, καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον ΥΠΑΑΝ . και έχουν σχέση με την εφαρμογή άλλων διατάξεων, που σχετίζονται με τη νησιωτική πολιτική.
γ) υποβάλλει προτάσεις προς την Κυβέρνηση για θέματα ανάπτυξης των νησιών, θέματα που αφορούν στην προστασία και διαχείριση του νησιωτικού περιβάλλοντος (φυσικού, ανθρωπογενούς, χερσαίου και θαλασσίου), 
στ) Καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης της Νησιωτικής Στρατηγικής. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ  στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου  μέχρι τέλη Μαρτίου εκάστου έτους.

4. Η Ολομέλεια του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου
 και Νησιωτικής Πολιτικής, ως  Πρόεδρο,
τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Αναπληρωτή Πρόεδρο. τους εκπροσώπους των Νησιωτικών Περιφερειών του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), τους εκπροσώπους των Περιφερειών που στη χωρική αρμοδιότητά τους υπάρχουν νησιά, δηλαδή Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας,  τους Γενικούς Γραμματείς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις οποίες υπάγονται Νησιωτικές Περιοχές,  τους εκπροσώπους Νησιωτικών Δήμων του άρθρου 204 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και των Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων του άρθρου 207 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄),  έναν εκπρόσωπο του ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών και έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, που ορίζονται από την ΚΕΔΚΕ, ως τακτικά μέλη.
Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας καλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι Υπουργείων, Επιμελητηρίων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Επιστημονικών Οργανώσεων, Συλλόγων και Φορέων, της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών στη νησιωτική περιφέρεια κ.λ.π., ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ανά φορέα από τους ανωτέρω τακτικά εκπροσωπούμενους και συνεδριάζει όποτε κρίνεται σκόπιμο, μετά πρόσκληση του Προέδρου ή εφόσον το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη της.

6. Η Γραμματεία αναλαμβάνει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ και συγκροτείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

7. Ως έδρα της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. ορίζεται ο Πειραιάς, κτήριο Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οδός Γρ. Λαμπράκη 150. Η Ολομέλεια συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία πρόσκληση μεταξύ άλλων ορίζεται και ο τόπος συνεδρίασής του, που μπορεί να είναι άλλος από την έδρα του.

8. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ . λειτουργεί ως συλλογικό όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΑΑΝ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισμό προβλέπονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις την εν γένει λειτουργία του, την υποστήριξη στο έργο της από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής και των τρόπο έκδοσης των γνωμοδοτήσεων, προτάσεων  και λήψης των αποφάσεών του.

9. Επιστημονικός Σύμβουλος και αρμόδιος για την τεκμηρίωση των θεμάτων που εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. είναι το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής.

10.  Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν., δύνανται να συστήνονται μη αμειβόμενες Ομάδες Έργου του Ε.ΣΥ.Ν. με συγκεκριμένο αντικείμενο την επεξεργασία αναλυτικότερων προτάσεων και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των προαναφερόμενων φορέων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Άρθρο 45
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πρόληψης και Χειρισμού Κρίσεων Ναυτιλίας

1.Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται,  υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πρόληψης και Χειρισμού Κρίσεων Ναυτιλίας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των επί μέρους προτάσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής των εποπτευομένων φορέων, των κοινωνικών εταίρων καθώς και άλλων τυχόν φορέων, για την κατάρτιση του Ετήσιου  Σχεδιασμού Πρόληψης και Χειρισμού Κρίσεων Ναυτιλίας, καθώς και για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού πρόληψης και χειρισμού κρίσεων Ναυτιλίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας .
(β) Την Παρακολούθηση, δοκιμασία και αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Ετήσιου  Σχεδιασμού Πρόληψης και Χειρισμού Κρίσεων Ναυτιλίας, καθώς και την εναρμόνιση με εθνικής εμβέλειας σχετικά προγράμματα, σχέδια, μέτρα και δράσεις.
(γ) Το συντονισμό του όλου έργου χειρισμού κρίσεων ναυτιλίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
(δ) Την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων ναυτιλίας.
(ε) Επιλαμβάνεται, κατά την κρίση του ΥΠΑΑΝ και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

2. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης κρίσεων ναυτιλίας, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πρόληψης και Χειρισμού Κρίσεων Ναυτιλίας λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και συνεπικουρείται ή από τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας, ή από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής είτε από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναλόγως τον τόπο συνεδρίασής του κατά τη συγκεκριμένη κρίση, τη φύση της κρίσης αυτής καθώς και σχετικές οδηγίες- εντολές του Προέδρου του Οργάνου.
3. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πρόληψης και Χειρισμού Κρίσεων Ναυτιλίας στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δεν θίγει αρμοδιότητες και λειτουργίες άλλων συλλογικών οργάνων φορέων, Υπηρεσιών ή Σωμάτων.

1. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Συντονιστικού Οργάνου και ρυθμίζεται οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία του.

2. Η πρόληψη και ο χειρισμός κρίσεων ναυτιλίας, αναφέρεται είτε σε περιπτώσεις όπου το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι αρμόδιο για τη συνολική ή επί μέρους αντιμετώπισή τους, είτε λειτουργεί σε συνδρομή προς άλλα Υπουργεία ή φορείς.

6. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης κρίσεων ναυτιλίας, το προσωπικό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ναυτιλίας, Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατά περίπτωση, δύναται να τεθεί σε εικοσιτετράωρη ετοιμότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46
Κατάργηση της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» με έδρα τον Πειραιά, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 3490/2006 (206 Α΄) που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τα όργανα και λοιπά θέματα που διέπουν την εν γένει λειτουργία της. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της καταργούμενης εταιρίας.   

Άρθρο 47
Αντικατάσταση του άρθρου όγδοου του Ν. 2932/2001
«Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας»

1. Το άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 5 αυτού με το άρθρο έκτο του ν. 3482/2006 (ΦΕΚ Α’ 163) και τη συμπλήρωσή της με το άρθρο 27 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ Α’ 258), και την κατάργηση της παραγράφου  8, που είχε προστεθεί με το άρθρο 28 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153), με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α’  273), αντικαθίσταται ως εξής : 
«Άρθρο όγδοο
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
1. Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δρομο¬λόγηση πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις των πα¬ραγράφων 3 και 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε φορά  ή οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών ή δεν ανταπο¬κρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, της πλήρους εξυπηρέτησης του μεταφορικού έργου, της ποιότητας και της τιμολόγησης της παροχής υπηρεσιών στις προ-βλεπόμενες στο νόμο αυτόν περιπτώσεις, ο Υπουργός μπορεί να συνάπτει σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας τριών έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών.
2. Το Υπουργείο, το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου, με πρό¬σκληση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουρ¬γείου στο Διαδίκτυο  και  δημοσιεύεται σε περίληψη, που περιλαμβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πα¬νελλήνιας κυκλοφορίας, καλεί τους πλοιοκτήτες, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για τη δρομολόγηση πλοίου τους σε συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές, με σύναψη σχετικής σύμβασης.
3. Στην πρόσκληση αναφέρεται η προθεσμία για την εκ¬δήλωση ενδιαφέροντος, η δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές,  η διαδικασία, το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν υποχρε¬ώσεις για παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών μεταφο-ράς, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν τη διενέργεια τα¬κτικών δρομολογίων και την ασφάλεια μεταφοράς, οι περι¬πτώσεις μεταβολής των όρων της σύμβασης, η εγγυητι¬κή επιστολή, οι λόγοι μερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβα¬σης απόδοσή της στον εγγυητή, οι κυρώσεις για τις πα¬ραβάσεις των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη και τα αφορώντα το ναύλο.
4. Οι όροι της πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, αποτελούν και όρους της σύμβασης, η οποία υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού και του πλοιοκτήτη, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.
5. Σε περίπτωση κατά την οποία παρότι τηρήθηκε η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις ή οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πρόσκλησης της παραγράφου 3 και δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε φορά, που να ικανοποιούν τις ανάγκες της δρομολογιακής γραμμής ή γραμμών στις οποίες αφορά η πρόσκληση, προκηρύσσεται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως  δώδεκα (12) έτη, έναντι μισθώματος.
6. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καλούνται να υποβάλλουν προσφορά οι πλοιοκτήτες εκείνοι, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο τρίτο. Η προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για τις προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς και δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δωδεκαετούς διάρκειας, η ηλικία του πλοίου κατά τη λήξη της δωδεκαετίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοστό (20) έτος.
7. Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η οποία υπογράφεται μεταξύ του ΥΠ.Α.Α.Ν και του πλοιοκτήτη, αποτελούν όρους της σύμβασης, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.
8. Στον πλοιοκτήτη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173)  η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την ανακοίνωση της κατακύρωσης, περαιτέρω, όμως, τελεί  υπό την αίρεση της θετικής περάτωσης του προβλεπόμενου στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α’ 189) προ συμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ανάκλησης. Ο πλοιοκτήτης στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην ανακοίνωση της κατακύρωσης ή σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε αυτόν, με την προϋπόθεση της κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή ορισμένα από αυτά, τα οποία είχαν υποβληθεί για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν λήξει κατά το χρόνο της κατακύρωσης, ο πλοιοκτήτης, ύστερα από σχετική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται να προσκομίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της κατακύρωσης.
9. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την υπογραφή του εγγράφου της σχετικής  σύμβασης, ο ΥΠ.Α.Α.Ν. μπορεί, για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει απ’ ευθείας με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,  την διενέργεια δρομολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος.  Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις  της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (ΦΕΚ Α’ 52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη συναφθείσα, καταβάλλεται στον ανάδοχο το μίσθωμα που αντιστοιχεί στα δρομολόγια που είχε ήδη εκτελέσει κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο της πράξης του Κλιμακίου ή της απόφασης του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση, ως εάν η σύμβαση είχε συναφθεί μέχρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
10. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν., ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται μετά από διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, μπορούν να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους, με τους ίδιους όρους, είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις μήνες συνολικά.
11. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των δρομολογίων λόγω αθέτησης της υποχρέωσης του πλοιοκτήτη ή αδυναμίας εκτέλεσης αυτών για οποιονδήποτε λόγο, στο πλαίσιο είτε τακτικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δρομολόγησης είτε με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή  κάλυψης επειγουσών  συγκοινωνιακών αναγκών, ο ΥΠ.Α.Α.Ν. μπορεί, ακόμα και πριν από την κήρυξη του πλοιοκτήτη εκπτώτου, να αναθέτει απ’ ευθείας με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τη διενέργεια των δρομολογίων σε πλοιοκτήτη άλλου πλοίου, που πληροί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος. Η διάρκεια της σύμβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δεν συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, οπότε έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 9.  Το καταβλητέο μίσθωμα είναι αυτό της αρχικής σύμβασης που συνήφθη κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ορίζεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ.  Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9,  έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή. 
12. Το άρθρο έβδομο έχει εφαρμογή και στις γραμμές που εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. 
13. Στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και μόνο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύμβασης».

2.  Οι διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), όπως αντικαθίστανται με το παρόν άρθρο, έχουν εφαρμογή επί συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες συνάπτονται είτε απ’ ευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12, οι οποίες έχουν εφαρμογή επί συμβάσεων που συνήφθησαν οποτεδήποτε. Συμβάσεις που συνήφθησαν είτε απ’ ευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, διέπονται από τους όρους αυτών, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 48
Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας σε Συλλογικά Όργανα

1. Το εδ. 2 της  παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Πρόεδρος του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) είναι ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»

2.Το άρθρο 18 του Ν. 3853/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:
« Η παράγραφος 1α του άρθρου 10 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1α. Ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.) αναπληρώνει ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών.»

Άρθρο 49
Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων
Τα άρθρα 1 έως 4 του  Ν. 3872/10 (ΦΕΚ 148 Α/3-9-2010 ) : «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλ¬λες διατάξεις» τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 1
Προϋποθέσεις
1. Το δικαίωμα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύμ¬φωνα με το άρθρο 165 παρ. 3 περ. β΄ του Κώδικα Δη¬μοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομι¬κού Χώρου (ΕΟΧ), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, με την προϋπόθεση ότι τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες.
2. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 122/1995 (ΦΕΚ 180 Α΄) από τους οριζόμενους περιορισμούς στα περιηγητικά ταξίδια, καθώς και οι όροι ασφαλείας, που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (ΦΕΚ 17 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν περιηγητικούς πλόες σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Άρθρο 2
Επιβολή Εισφοράς
1. Στις πλοιοκτήτριες εταιρίες ή τις εταιρίες που εκ¬μεταλλεύονται τα πλοία του άρθρου 1, επιβάλλεται ει¬σφορά ανά επιβάτη υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), ν. 6002 της 22/29 Ιαν. 1934 (ΦΕΚ 37 Α΄), η οποία εισπράττεται στο λιμένα αφετηρίας του πλοίου. Το ύψος της εισφοράς προσδιορίζεται ανά τριετία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-νιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εισφορά μειώνεται κατά ποσοστό 7% για κάθε επιπλέον ελληνικό λιμένα, εκτός από τον αφετήριο, τον οποίο προσεγγίζει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ίδιου περιηγητικού πλου.
2. Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την είσπραξη και την καταβολή της εισφοράς. Το συνολι¬κό ποσό, για κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλεται από την Εταιρεία στο Φορέα Διαχείρισης του αφετήριου λιμένα έως τη λήξη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Η είσπραξη του ποσού γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης της Εταιρίας στην οποία αναφέρεται, ανά κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, το συ¬νολικό καταβλητέο ποσό, ο συνολικός αριθμός των επιβιβασθέντων, οι λιμένες προσέγγισης και ο συνο¬λικός αριθμός των Ελλήνων μελών του πληρώματος του πλοίου, εφόσον απασχολούνταν σε αυτό κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου περιηγητικού πλου. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύεται, για κάθε κυκλικό ταξίδι, από θεωρημένη, από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, κατάσταση επιβατών (passenger list) και κατάσταση πληρώματος (crew list), εφόσον στο πλοίο απασχολού¬νται Έλληνες Ναυτικοί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης.
3. Η Εταιρεία, πέραν της ανωτέρω εισφοράς, ευθύ¬νεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους του άρθρου 6 παρ. 2β του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ Α΄ 90/27.5.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικώς εφαρμο¬ζόμενων και των διατάξεων ως προς τις συνέπειες της μη καταβολής και για την είσπραξη της εισφοράς του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Πλήρωμα
1. Οι  Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι απασχολούνται στα πλοία του άρθρου 1, εργάζονται με βάση τα αναγνωριζόμενα από την κείμενη ελληνική νομοθεσία προσόντα και ειδικότητες στις αντίστοιχες θέσεις. Οι συμβάσεις των Ελλήνων ναυτικών που προσλαμβάνονται, διέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν εκάστοτε στην Ελλάδα για την ειδικότητά τους και οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισής τους, με τους ίδιους όρους ασφά¬λισης, που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Η επιλογή των Ελλήνων μελών τον πληρώματος, η θέση και η οικονομική τους συμφωνία, γίνεται απευθείας από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το πλοίο  και κάθε εργαζόμενο ατομικά, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση των Ελληνικών Αρχών ή τρίτων, υπό τις εξής σωρευτικά ισχύουσες προϋπο¬θέσεις:
(α) Ότι η καταβαλλόμενη αμοιβή θα είναι τουλάχιστον η προβλεπόμενη από την ισχύουσα Εθνική/Κλαδική Συλ¬λογική σύμβαση Εργασίας για τον εργαζόμενο και
(β) Ότι τηρείται η διαδικασία ασφάλισης του εργα¬ζομένου στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

2. Οι Έλληνες ναυτικοί που απασχολούνται στο πλοίο θα προέρχονται εκ των κλάδων Προσωπικό Καταστρώ¬ματος ή/και Μηχανής ή/και Γενικών Υπηρεσιών.
3. Για όσα μέλη του πληρώματος είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ασφαλισμένα στο Ν.Α.T., η Εταιρεία της παρ. 1 απολαμβάνει των προνομίων της ρύθμισης του άρθρου 24 του ν. 3409/2005, χωρίς άλλη διατύπωση, με την κα-τάθεση στο Ν.Α.Τ. των προβλεπομένων δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσας σύμβασης.
4. Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο πλοίο, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις της σημαίας του πλοίου, καθώς και από τις συλλογικές ή/και ατομικές συμβάσεις εργασίας, που ρυθμίζονται από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου και της χώρας προέλευσης των ναυτικών.
5. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται στο πλοίο, δεν βαρύνονται με εισφορές για το NAT ή για οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο και δεν αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης παροχής από τα Ταμεία αυτά.
6. Η Εταιρεία της παρ. 1 δεν βαρύνεται με εισφορές προς οποι¬οδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο, ούτε με άλλης μορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη χρησιμοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
 Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, επιβάλ¬λονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.»

Άρθρο 50
 Ναυτικό Μουσείο

Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του Ν.2008/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το αντίτιμο των διατιμημένων εντύπων, ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό.
Επί του ανωτέρω αντιτίμου των διατιμημένων εντύπων κάθε κατηγορίας πλοίων, επιβάλλεται επί πλέον εισφορά δέκα τοις εκατό (10%), της οποίας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται υπέρ του "Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας", το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.2638/98, και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), αποδίδεται στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας».

Άρθρο 51
Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής

1. Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας ιδρύεται Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων με έδρα τον Πειραιά.

2. Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής», στο οποίο υπάγονται και οι υπάλληλοι: του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του Οίκου Ναύτου, του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού και της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Στο Ταμείο εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τις ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ, με τις εξαιρέσεις που εισάγονται με τις παρακάτω παραγράφους.
Μέλη του Ταμείου μπορεί να είναι οι τακτικοί και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξής τους.

3. Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας των μελών του μέσω:
(α) της συμπληρωματικής κάλυψης δαπάνης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης  τους, καθώς και των συζύγων και τέκνων αυτών.
(β) της καταβολής χρηματικής αρωγής σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας ή ατυχήματος ή βοηθήματος στους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου μέλους, εφόσον ο κληρονόμος είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού.
(γ) της παροχής εκτάκτων βοηθημάτων στα μέλη του κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

4. Έσοδα του Ταμείου είναι:
(α) εισφορές των μελών του που ανέρχονται σε πέντε (5,00) ευρώ μηνιαίως
(β) δωρεές τρίτων προσώπων, επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από διενέργεια εκδηλώσεων, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοήθημα που δεν αντίκειται στους σκοπούς του Ταμείου και στα χρηστά ήθη.
(γ) Κέρδη από διάθεση προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας του Ταμείου.

Άρθρο 52
Ειδικό Ωράριο λειτουργίας
             Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων

1. Για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, ο οποίος λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, καθορίζεται ειδικό ωράριο  εργασίας του υπηρετούντος στις ανωτέρω Υπηρεσίες πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας.

2. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες του ωραρίου, οι φυλακές, οι άδειες καθώς επίσης καθορίζεται αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία και για την εργασία κατά το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες.  

Άρθρο 53
Τροποποίηση των διατάξεων άρθρου 3 του Ν. 3393/2005

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 3393/2005 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001» (ΦΕΚ Α΄ 242) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, της «Σύμβασης» και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, εφαρμόζονται:
  α. στα πλοία υπό ελληνική σημαία, τα οποία έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969 και των οποίων η ολική χωρητικότητα (ο.χ.) υπερβαίνει τα 1000 GT, ανεξάρτητα από τους πλόες που εκτελούν,
 β. στα πλοία υπό ελληνική σημαία, που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και τα οποία δεν υποχρεούνται σε καταμέτρηση σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, των οποίων η ολική χωρητικότητα (κ.ο.χ.) υπερβαίνει τους 1000 κόρους, καταμετρημένους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 9ΦΕΚ Α΄ 194) και
 γ. στα πλοία υπό ξένη σημαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1000 GT, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που προσδιορίζει το άρθρο 2 της «Σύμβασης».
 2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορεί να επεκτείνεται η                                        εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, στα υπό ελληνική σημαία πλοία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού, ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) μικρότερης των 1000 κόρων, καταμετρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 973/1971 (ΦΕΚ Α΄ 194).»  

Άρθρο 54
Εποπτεία Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Στo άρθρο 27 του Νόμου 3863/2010 προστίθεται παράγραφος 1α ως ακολούθως:
«1α. «Από 1.1.2012 η εποπτεία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), του Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.),  του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), του Κεφαλαίου Δυτών (Κ.Δ.) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η αρμοδιότητα και η, μετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείριση των ειδικών λογαριασμών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.) υπάγονται από 1.1.2012 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και στην Πλοηγική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής αντίστοιχα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια  διαχείρισης των ως άνω ειδικών λογαριασμών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)» και «Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.)»

Άρθρο 55
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 εδ. ε  και στ’ του άρθρου 27 του ν. 3182/2003 ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) αντί έξι (6) μήνες.

2. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται υποπερίπτωση οο΄ ως εξής: «με το άρθρο 37 του ν.3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α΄) για τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και τους μετόχους της».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77) τροποποιείται και ισχύει από τη διαχειριστική χρήση 2011 ως εξής:
«1. Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρο ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε
 κόρους ολικής χωρητικότητας  Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ ανά κόρο ολικής χωρητικότητας  Φόρος κλιμακίου
(σε ευρώ) Σύνολο
χωρητικότητας
σε κόρους
(GROSS) Σύνολο
ετήσιου φόρου
(σε ευρώ)
20 0,90 18,00 20,00 18,00
30 1,05 31,50 50,00 49,50
50 1,14 57,00 100,00 106,50
Άνω των 100  1,50   

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ Α΄ 194) τροποποιείται ως εξής:
«Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη, καθώς και τα επαγγελματικά ή ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όπως κάθε φορά αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, και εξαιρούνται λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα ενώ στην έννοια των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσματα ή το συγκρότημα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.»

5. Στο άρθρο 18 του Ν. 2971/2001 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής :
«4. Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθορών ή βλαβών σε νόμιμα υφιστάμενους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση ή  και έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λ.π.) όπως και ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), και πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, αντικατάσταση βλαβέντος εξοπλισμού, αποκατάσταση τοπικών αστοχιών θωράκισης προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός), κ.λ.π., προϋπολογισμού δαπάνης δημοπράτησης που δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00  ευρώ (€) πλέον δαπάνης Φ.Π.Α., και από τις οποίες δεν τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων, εκτελούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, και χορήγηση της αναφερόμενης στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου αστυνομικής φύσεως άδειας της αρμόδιας λιμενικής αρχής. 
Η πιο πάνω διαδικασία για επισκευαστικές παρεμβάσεις εφαρμόζεται και σε όλες τις νομίμως υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε φύσης, στις οποίες  φορέας διοίκησης είναι ιδιώτες ή εταιρείες, σε περίπτωση που  οι αναγκαίες επισκευές συντηρήσεις συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή λειτουργία της κάθε εγκατάστασης και προξενούνται εξαιτίας θεμελιωδών αυτής δραστηριοτήτων, όπως φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, σπηλαιώσεις και λοιπές φθορές λόγω καιρικών φαινομένων και η αποκατάσταση του είναι επιβεβλημένη για την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών των εγκαταστάσεων αυτών.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠ.Α.Α.Ν. υλοποιούνται επίσης σε νομίμως υφιστάμενους λιμένες η λιμενικές εγκαταστάσεις οι κάτωθι επεμβάσεις / αναβαθμίσεις τοπικού χαρακτήρα :
Α) Εξοπλισμός και εργασίες που αποσκοπούν στη δημιουργία υποτυπωδών, μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και εργαζομένων σε αυτό, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, χημικές τουαλέτες,  A.T.M. Τραπεζών, μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισμός και σήμανση για τη διακίνηση πεζών και οχημάτων κ.λ.π.
Β) Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων προστασίας ποδός των κρηπιδωμάτων και των προβλητών και εγκατάστασης ελαστικών παρεμβυσμάτων (ελαστικών πρσκροσυτήρων) μετά από εκπόνηση σχετικής Τεχνικής Μελέτης κατηγορίας 11 (Λιμενικά Έργα) του Ν. 3316. Το ωφέλομο βάθος των κρηπιδωμάτων / προβλητών θα παραμένει το ίδιο, πρό και μετά την την εγκατάσταση του συστήματος προστασίας ποδός.
Γ) Η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας με στόχο οι λιμένες και οι λιμενικές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security), και του Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 284Α) σκοπός του οποίου είναι ο σχεδιασμός σε  εθνικό επίπεδο των αρμοδιοτήτων και δράσεων καθώς και ο συντονισμός αυτών για τη διασφάλιση της εφαρμογής του Κανονισμού  (ΕΚ) 725/2004 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  2005/65 για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες, και να καλύπτουν τις απαιτήσεις των μελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί με βάση τη μελέτη Αξιολόγησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.). 
Δ) Στο θέμα επίσης της ασφάλειας των λιμένων εντάσσεται και ο προβλεπόμενος για τοποθέτηση σε αυτούς εξοπλισμός στα πλαίσια του της εφαρμογής της Συνθήκης Schengen και διαφόρων συστημάτων ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για την εφαρμογή του κώδικα ISPS, της συνθήκης Schengen και διαφόρων συστημάτων ασφαλείας, στο πλαίσιο εξασφάλισης κρατικής ασφάλειας συνεπάγεται ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις όπως κινητές περιφράξεις, διέλευση ηλεκτροφόρων καλωδίων, δημιουργία φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές μπάρες κλπ επί των ήδη υπαρχόντων έργων των οποίων σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάμενα γεωμετρικά  χαρακτηριστικά αυτών και δεν παρακωλύεται η λειτουργία τους.
Πέραν της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας  για την εκτέλεση των έργων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος απαιτείται επίσης και η αναφερόμενη στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής.»

6. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται ο ν. 2743/1999, ο ν. 438/1976,  το άρθρο 3 του ν.603/77, τα άρθρα 11, 43 και 44 του ν. 3182/2003, τα άρθρα 12, 13 και η περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 37 του π.δ. 242/1999, καθώς και κάθε διάταξη στο μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 56
Μεταβατικές διατάξεις

1. Επαγγελματικά αναψυχής μηχανοκίνητα από 18 έως 20 μέτρα μήκος, συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς πλήρωμα μέχρι την 31/12/2012.

2. Μέχρι την έκδοση της ΥΑ της § στ εδ. ββ του άρθ. 3 ως τεκμαρτός ναύλος για την εφαρμογή της παρ. δ του άρθ. 3 ορίζεται ο μέσος όρος των δηλωθέντων ημερησίων ναύλων του ίδιου επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά δύο προηγούμενα έτη για το ίδιο χρονικό διάστημα του έτους.

3. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής των οποίων τα έγγραφά τους ελέγχονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές, φορολογικές και τελωνειακές αρχές η άδειά τους τελεί σε αναστολή μέχρι την έκδοση τελεσίδικης διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή αναστολής εφαρμογής της παρούσας διάταξης από το καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο.

4. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, εφαρμόζονται οι εκδοθείσες για τα ίδια θέματα, κατ΄ εξουσιοδότηση του προϊσχύσαντος νόμου μέχρι να εκδοθούν νέες με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 57
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 1 έως 18, οι οποίες ισχύουν από 01.12.2012.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved