nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ποιοί αρχαιολογικοί χώροι παραχωρούνται για εκδηλώσεις και πώς

 

Αθήνα 20.4.2012, 15:56

Τους όρους και τις διαδικασίες για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις, προσδιορίζει απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει και πίνακα με τους προς παραχώρηση αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσα μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι, ή ιστορικοί τόποι περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο μπορούν να παραχωρούνται για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις συμβατές με το χαρακτήρα τους ως μνημείων, όπως συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα κ.λπ. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και την καλλιτεχνική τους αξία.

Οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση των χώρων έχουν ως εξής:
1. Οι απαιτούμενες για την προετοιμασία της εκδήλωσης εργασίες, καθώς και τυχόν δοκιμές, πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η επίσκεψη του μνημείου από το κοινό, καθώς και η χρήση των πωλητηρίων και των αναψυκτηρίων του ΥΠΠΟΤ. Ο διοργανωτής, επίσης, μεριμνά ώστε να μην παρακωλύονται τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται στο μνημείο από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ.
2. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ελαφρές και αναστρέψιμες, να μην προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο και να απομακρύνονται το αργότερο την επομένη από τη λήξη της εκδήλωσης με ευθύνη του διοργανωτή. Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν πρέπει να τοποθετούνται σε επαφή ή να στηρίζονται επί των μνημείων και να παρεμποδίζουν τη διέλευση των επισκεπτών.
3. Η ένταση εξόδου τυχόν μεγαφωνικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ελεγχόμενη με μέγιστο όριο τα εκατό (100) ντεσιμπέλ, και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο.
4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση σε τμήματα και μέλη μνημείων, καθώς και η επικόλληση ενδείξεων αρίθμησης. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετακίνηση διάσπαρτων λίθων ή άλλων στοιχείων από το μνημείο ή από τον περιβάλλοντα χώρο του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν στερεώσεις κατασκευών ή άλλες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες των εκδηλώσεων.
5. Δεν επιτρέπεται η στερέωση φωτιστικών και ηχητικών σωμάτων ή άλλων αντικειμένων σε άμεση επαφή με τμήματα ή μέλη του μνημείου. Ο διοργανωτής μεριμνά για τη σωστή μόνωση των καλωδιώσεων, καθώς και για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Δεν επιτρέπεται να γίνεται καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός του αρχαιολογικού χώρου και του περιβάλλοντα χώρου του, παρά μόνο σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη του εντεταλμένου υπαλλήλου της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
6. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η χρήση πυροτεχνημάτων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών, φορητών συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και η χωρίς ειδική άδεια αφή κεριών και πυρσών.
7. Δεν επιτρέπεται η χρήση και ρίψη, για ειδικά σκηνοθετικά τεχνάσματα, υλικών που είναι δύσκολο να περισυλλέγουν, όπως είναι π.χ. το φελιζόλ, ο χαρτοπόλεμος κ.λπ.
8. Η είσοδος και η στάθμευση των οχημάτων ή μηχανημάτων πραγματοποιείται από προκαθορισμένες προσβάσεις σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η προσέγγιση στο χώρο βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών. Εξαιρούνται τα οχήματα που:
α) δεν υπερβαίνουν τους δέκα τόνους μικτό βάρος και εξυπηρετούν την αποκομιδή των απορριμμάτων ή τη μεταφορά των υλικών,
β) μεταφέρουν άτομα με αναπηρία,
γ) εξυπηρετούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση, η κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία οχημάτων στους χώρους ακολουθεί ειδική διαδρομή που υποδεικνύεται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
9. Οι διοργανωτές λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης.
10. Ο αρχαιολογικός χώρος αποδίδεται καθαρός την επομένη της εκδήλωσης στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, η απομάκρυνση των σκηνικών, ο καθαρισμός και εν γένει ο ευπρεπισμός του χώρου πριν και αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης βαρύνει τον διοργανωτή και πραγματοποιείται με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
11. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων και η διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων, που αφορούν σε εμπορικά προϊόντα, στους παραχωρούμενους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.
12. Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης, ο διοργανωτής λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του χώρου για την προστασία τόσο του μνημείου όσο και των συμμετεχόντων / παρισταμένων στην εκδήλωση και σε τυχόν δοκιμές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει.
13. Στην περίπτωση θεατρικών παραστάσεων τα σκηνικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ελαφρές κατασκευές. Αποκλείονται οι μεγάλες και βαριές κατασκευές, που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο μνημείο. Δεν επιτρέπεται η στήριξη σκηνικών και σκαλωσιών πάνω στο μνημείο. Δεν επιτρέπονται εργοταξιακές δραστηριότητες βαριάς μορφής, αλλά επιτρέπεται η απλή συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ολοκληρωμένων, λυόμενων και ελαφρών κατασκευών, οι οποίες προσαρμόζονται στο χώρο. Για τη μεταφορά, εγκατάσταση και αποξήλωση τόσο των σκηνικών όσο και του λοιπού εξοπλισμού της παράστασης, καθώς και για την επίλυση άλλων τεχνικών προβλημάτων, να προηγείται συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Χορήγηση αδειών
Για τη χορήγηση άδειας χρήσης των συγκεκριμένων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων για τις ανωτέρω εκδηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, με πλήρη τεκμηρίωση του αιτήματος (είδος και σκοπός της εκδήλωσης, αριθμός επισκεπτών, πρόγραμμα, συντελεστές, ρεπερτόριο, χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού) και δέσμευση ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν οι όροι της παρούσας απόφασης. Ακολούθως η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλει -εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου- να διαβιβάζει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ (ΔΠΚΑ. ΔΒΜΑ, ΔΜΕΕΠ.), η οποία με τη σειρά της το παραπέμπει εντός
επτά εργάσιμων ημερών στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμον Γνωμοδότηση.

* Ακολουθεί κατάλογος με τους προς παραχώρηση αρχαιολογικούς χώρους ανά Περιφέρεια.

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων
Αρχαιολογικός Χώρος Μαρώνειας
Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος
Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων
Ανακτορούπολη − εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης
Ανακτορικό συγκρότημα Γαλερίου, Θεσσαλονίκη
Αρχαία Όλυνθος
Αρχαία Στάγειρα - περιβάλλων χώρος
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπολης
Αύλειος χώρος Βασιλικών Τάφων Βεργίνας
Αρχαιολογικός Χώρος Λόγγου, Έδεσσα
Σχολή Αριστοτέλη, Μίεζα
Αρχαιολογικός Χώρος Δίου
Αρχαιολογικός Χώρος Λειβήθρων
Σπήλαιο Πετραλώνων
Λουτρά Παράδεισος, Θεσσαλονίκη
Παζάρ Χαμάμ, Θεσσαλονίκη
Μπεζεστένι, Θεσσαλονίκη
Ροτόντα, Θεσσαλονίκη
Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη
Γενί Τζαμί, Θεσσαλονίκη
Επταπύργιο φρούριο, Θεσσαλονίκη
Κινστέρνα Οδού Ολυμπιάδος, Θεσσαλονίκη
Πύργος Τριγωνίου, Θεσσαλονίκη
Πλατεία Διοικητηρίου, Θεσσαλονίκη
Κάστρο Πλαταμώνα
Πύργος Προσφορίου Ουρανούπολης
Μεσαιωνικός οικισμός Σιδηροκαυσίων (Στάγειρα)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δισπηλιό, Καστοριά
Αρχαία πόλη Αιανής, Κοζάνη
Ελληνιστική πόλη Πετρών Αμυνταίου
Ελληνιστική πόλη Φλώρινας
Ναός Αγίου Αχιλλείου, Πρέσπες

Περιφέρεια Ηπείρου
Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης
Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης
Αρχαιολογικός Χώρος Ορράου
Αρχαιολογικός Χώρος Πύργου Ραγίου
Αρχαιολογικός Χώρος Ελέας, Παραμυθιά
Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Ιωάννινα
Φρούριο Άρτας
Αρχαιολογικός Χώρος Πασσαρώνας, Μεγάλο Γαρδίκι

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ανάκτορο Αρχαίας Δημητριάδας
Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
Ναός Απόλλωνα, Μητρόπολη
Αρχαιολογικός Χώρος Πυθίου, Όλυμπος
Σπήλαιο Θεόπετρας
Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί), Τρίκαλα
Πύλη Τρικάλων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Παλαιόπολη Κέρκυρας - υπαίθριος χώρος Mon Repos
Σπήλαιο Δρογγαράτη Κεφαλληνίας
Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας
Κάστρο Άσου Κεφαλληνίας
Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας
Νέο Φρούριο Κέρκυρας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αρχαίο θέατρο Οινιάδων
Αρχαίο θέατρο Μακύνειας
Θέρμες Αγίου Θωμά, Μεσολόγγι
Αρχαιολογικός Χώρος ρωμαϊκής γέφυρας Πατρών
Αρχαιολογικός Χώρος μυκηναϊκού νεκροταφείου
Βούντενης είσοδος, χώρος στάθμευσης
Αρχαιολογικός Χώρος Πορτών Ωλένιας − είσοδος, χώρος στάθμευσης
Αρχαιολογικός Χώρος μυκηναϊκού οικισμού Χαλανδρίτσας Φαρρών
Αρχαιολογικός Χώρος Λεπρέου
Αύλειος χώρος Νέου Μουσείου Ολυμπίας
Κάστρο Πάτρας
Φρούριο Ρίου
Κάστρο Χλεμούτσι, Κυλλήνη
Φρούριο Αντιρρίου
Φρούριο Ναυπάκτου
Φρούριο Βόνιτσας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αρχαιολογικός Χώρος Θερμοπυλών
Ακρόπολη αρχαίας Πρόερνας - Νέο Μοναστήρι
Πάρκο μπροστά από τον Αρχαιολογικό Χώρο Ορχομενού
Αρχαιολογικός Χώρος Δαφνηφόρου Απόλλωνα, Ερέτρια
Αρχαιολογικός Χώρος ιερού Αρτέμιδος, Αυλίδα
Σπηλιά Νταβέλη, Αττική
Κωρύκειο Άντρο, Φωκίδα
Φρούριο Καράμπαμπα, Χαλκίδα
Φρούριο Μπούρτζι, Κάρυστος
Κάστρο Λαμίας
Κάστρο Δομοκού
Κάστρο Άμφισσας

Περιφέρεια Αττικής
Αρχαιολογικοί πεζόδρομοι Διονυσίου Αρεοπαγίτου,
Αποστόλου Παύλου και Αδριανού, Αθήνα
Βιβλιοθήκη Αδριανού, Αθήνα
Αρχαία Αγορά Αθηνών και Στοά Αττάλου
Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών
Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου - περιβάλλων χώρος
Ολυμπιείο Αθηνών - ΝΔ πλάτωμα όπισθεν του ναού
Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού - αύλειος χώρος έμπροσθεν του Μουσείου
Ιερό Ποσειδώνα, Πόρος
Αρχαιολογικός Χώρος Κολώνας - αύλειος χώρος Μουσείου, Αίγινα
Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντα - χώρος μεγάλης Βελανιδιάς, δίπλα στο φυλάκιο
Αρχαιολογικός Χώρος ιερού Βραυρωνίας Αρτέμιδος - περιβάλλων χώρος
Αρχοντικό Κουντουριώτη, Ύδρα
Κάστρο Κυθήρων

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Κορίνθου
Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμίας
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Νεμέας
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Αρχαιολογικός Χώρος Ηραίου Περαχώρας
Αρχαία Αγορά Άργους - περιβάλλων χώρος
Θέατρο Άργους
Αρχαία Τίρυνθα - εξωτερικά της Ακρόπολης
Στάδιο Αρχαίας Μεσσήνης
Ωδείο Αρχαίας Μεσσήνης
Μυστράς - πλατεία Κ. Πύλης
Κάστρο Μονεμβασιάς - Πλατεία Χρυσαφίτισσας
Κάστρο Μονεμβασιάς - Πλατεία Ελκόμενου
Κάστρο Μονεμβασιάς - Άγιος Νικόλαος
Πλατεία Πύργου Τζανετάκη στην Κρανάη, Γύθειο
Φρούριο Παλαμηδίου, Ναύπλιο
Μπούρτζι, Ναύπλιο
Κάστρο Ακροκορίνθου
Κάστρο Καλαμάτας
Κάστρο Πύλου
Τάφρος Κάστρου Μεθώνης
Συγκρότημα Πύργου Μούρτζινου, Καρδαμύλη

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αρχαιολογικός Χώρος Ηραίου, Σάμος
Προϊστορικός οικισμός Θερμής, Λέσβος
Αρχαιολογικός Χώρος Πολιόχνης, Λήμνος
Αρχαιολογικός Χώρος Εμποριού, Χίος
Αρχαίο θέατρο Ηφαιστείας, Λήμνος
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχοντικίου, Ψαρά
Ανάβατος − πλατεία οικισμού, Χίος
Φρούριο Μυτιλήνης
Γενί Τζαμί, Μυτιλήνη
Τσαρσί Χαμάμ, Μυτιλήνη
Φρούριο Μήθυμνας Λέσβου
Φρούριο Σιγρίου Λέσβου
Αρχοντικό Βαρελτζίδαινας, Πέτρα Λέσβου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αρχαιολογικός Χώρος Υρίων, Νάξος
Αρχαιολογικός Χώρος Κιονίων, Τήνος
Σπήλαιο Αντιπάρου
Αγορά Κομπεταλιαστών, Δήλος
Ωδείο Ακρόπολης Ρόδου
Στάδιο Ακρόπολης Ρόδου
Ακρόπολη αρχαίας Κάμιρου
Ωδείο Κω
Ασκληπιείο Κω
Ακρόπολη Νισύρου
Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Τάφρος, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Πύλη Amboise, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Ξενώνας Αγίας Αικατερίνης, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Κατάλυμα Ισπανίας, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Κάστρο Νεραντζιάς, Κως
Αρχοντικό Νικολαΐδη, Πάτμος

Περιφέρεια Κρήτης
Κνωσός - περιβάλλων χώρος
Φαιστός - περιβάλλων χώρος
Γόρτυνα - περιβάλλων χώρος
Μινωική πόλη Γουρνιών, Λασίθι
Αγορά αρχαίας Λατούς, Λασίθι
Αγορά αρχαίας Δρήρου, Λασίθι
Αρχαιολογικός Χώρος Απτέρας, Χανιά
Σπήλαιο Σφενδόνη Ζωνιανών, Ρέθυμνο
Καζάρμα Σητείας
Σπιναλόγκα
Οχυρώσεις Ηρακλείου
Φρούριο Φιρκά, Χανιά
Επιπρομαχώνας Lando, Χανιά
Δυτική τάφρος, Χανιά
Φρούριο Σούδα, Χανιά
Φρούριο Φορτέτζα, Ρέθυμνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved